Emil Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Afstaða foreldra óskilgetinna barna, 12. nóvember 1970
 2. Almannatryggingar (barnsmeðlög) , 12. nóvember 1970
 3. Alþjóðasamningur um stjórnmálasamband, 19. október 1970
 4. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 4. mars 1971
 5. Innheimtustofnun sveitarfélaga, 12. nóvember 1970
 6. Sala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunar, 26. október 1970
 7. Utanríkisþjónusta Íslands, 17. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Alþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi, 14. apríl 1970
 2. Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins) , 2. febrúar 1970
 3. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 6. apríl 1970
 4. Utanríkisþjónusta Íslands, 16. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Fyrirmæli Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, 30. október 1968
 2. Yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu, 10. febrúar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, 7. nóvember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, 2. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávar, 14. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Aðstoð við fatlaða, 24. nóvember 1964
 2. Almannatryggingar, 3. febrúar 1965
 3. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 8. mars 1965
 4. Launaskattur, 12. október 1964
 5. Mat á matjesíld, 16. nóvember 1964
 6. Orlof, 14. október 1964
 7. Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, 15. mars 1965
 8. Ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila, 3. desember 1964
 9. Síldarverksmiðjur ríkisins, 12. október 1964
 10. Verðlagsráð sjávarútvegsins, 12. desember 1964
 11. Verkamannabústaðir, 14. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Ávöxtun fjár tryggingafélaga, 29. apríl 1964
 2. Húsnæðismálastofnun o.fl., 18. mars 1964
 3. Hækkun á bótum almannatrygginga, 25. nóvember 1963
 4. Hækkun á bótum almannatrygginga, 16. janúar 1964
 5. Innlend endurtrygging, 23. október 1963
 6. Mat á matjessíld og skoskverkaðri síld, 20. nóvember 1963
 7. Skipulagslög, 21. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa, 28. febrúar 1963
 2. Almannatryggingar, 8. nóvember 1962
 3. Almannatryggingar, 13. mars 1963
 4. Atvinna við siglingar, 5. febrúar 1963
 5. Byggingasjóður aldraðs fólks, 27. febrúar 1963
 6. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 27. febrúar 1963
 7. Heimilishjálp í viðlögum, 27. febrúar 1963
 8. Innflutningur á hvalveiðiskipi, 7. nóvember 1962
 9. Innlend endurtrygging o.fl., 8. nóvember 1962
 10. Lausn á síldveiðideilunni sumarið 1962, 5. nóvember 1962
 11. Ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi, 18. desember 1962
 12. Þátttaka síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi, 22. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Aðstoð við fatlaða, 23. febrúar 1962
 2. Aðstoð við vangefið fólk, 13. febrúar 1962
 3. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 9. mars 1962
 4. Almannatryggingar, 20. október 1961
 5. Almannatryggingar, 13. febrúar 1962
 6. Alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarins, 11. október 1961
 7. Atvinnubótasjóður, 17. október 1961
 8. Félagslegt öryggi, 17. október 1961
 9. Húsnæðismálastofnun o.fl., 26. febrúar 1962
 10. Innflutningur á hvalveiðiskipum, 11. október 1961
 11. Lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum, 11. desember 1961
 12. Samningar milli læknafélaga og sjúkrasamlaga, 11. október 1961
 13. Siglingalög, 11. október 1961
 14. Síldarútvegsnefnd, 12. október 1961
 15. Síldarútvegsnefnd, 9. mars 1962
 16. Sjómannalög, 11. október 1961
 17. Skipulagslög, 12. mars 1962
 18. Sveitarstjórnarkosningar, 17. október 1961
 19. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 8. febrúar 1962
 20. Verðlagsráð sjávarútvegsins, 8. desember 1961
 21. Verkamannabústaðir, 23. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Almannatryggingar, 12. desember 1960
 2. Bjargráðasjóður Íslands, 1. nóvember 1960
 3. Efnahagsmál, 12. desember 1960
 4. Fiskveiðasjóður Íslands, 19. október 1960
 5. Heimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandi (samþ. brbrl.) , 13. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Almannatryggingar, 28. janúar 1960
 2. Almannatryggingar, 23. febrúar 1960
 3. Alþjóðasamningur um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, 22. mars 1960
 4. Alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO), 6. maí 1960
 5. Ferskfiskeftirlit, 26. mars 1960
 6. Útsvör, 28. janúar 1960

79. þing, 1959

 1. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 12. ágúst 1959
 2. Stjórnarskipunarlög, 21. júlí 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Aðför, 20. apríl 1959
 2. Bæjanöfn, 20. apríl 1959
 3. Bæjarstjórn í Hafnarfirði, 15. janúar 1959
 4. Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna, 20. apríl 1959
 5. Kosningar til Alþingis, 3. mars 1959
 6. Kyrrsetning og lögbann, 20. apríl 1959
 7. Landamerki o. fl., 20. apríl 1959
 8. Landskipti, 20. apríl 1959
 9. Lögræði, 20. apríl 1959
 10. Lögtök og fjárnám, 20. apríl 1959
 11. Nauðasamningar, 20. apríl 1959
 12. Niðurfærsla verðlags og launa o. fl., 21. janúar 1959
 13. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1959, 2. febrúar 1959
 14. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. febrúar 1959
 15. Útflutningssjóður o. fl., 23. janúar 1959

72. þing, 1952–1953

 1. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 3. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Virkjun jarðgufu í Krísuvík, 5. desember 1951
 2. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 11. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Lækkun tekjuskatts af lágtekjum, 5. desember 1950
 2. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 16. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Gengisskráning o.fl., 22. nóvember 1949
 2. Siglingalög, 21. nóvember 1949
 3. Sveitarstjórar (sveitarráðsmenn) , 28. nóvember 1949
 4. Viðskiptasamningar milli Íslands og Póllands, 22. nóvember 1949
 5. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 21. nóvember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Fjárhagsráð, 2. maí 1949
 2. Marshallaðstoðin, 26. apríl 1949
 3. Síldarbræðsluskip, 12. október 1948
 4. Útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri, 26. október 1948
 5. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 9. desember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Landsbanki Íslands, 7. október 1947
 2. Útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri, 7. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Eftirlit með skipum, 25. október 1946
 2. Heimilisfang, 1. nóvember 1946
 3. Iðnfræðsla, 25. október 1946
 4. Matsveina- og veitingaþjónaskóli, 30. október 1946
 5. Tannlækningar, 28. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Eftirlit með skipum, 14. febrúar 1946
 2. Gistihúsbygging í Reykjavík, 14. desember 1945
 3. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar, 22. febrúar 1946

61. þing, 1942–1943

 1. Hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, 10. desember 1942

55. þing, 1940

 1. Eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl., 5. mars 1940

52. þing, 1937

 1. Þurrmjólk í brauð o. fl., 19. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Iðnlánasjóður, 17. mars 1937
 2. Seðlabanki Íslands, 24. mars 1937
 3. Verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar, 27. febrúar 1937
 4. Verzlunarráðuneyti, utanríkisverzlun og eftirlit með verðlagi, 24. mars 1937
 5. Þurrmjólk í brauð, 6. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 22. febrúar 1936
 2. Iðja og iðnaður, 19. mars 1936
 3. Útgerð ríkis og bæja, 22. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði, 13. mars 1935
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 11. nóvember 1935
 3. Iðnaðarnám, 5. mars 1935
 4. Útgerð ríkis og bæja, 6. nóvember 1935

48. þing, 1934

 1. Hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki, 11. október 1934
 2. Iðnlánasjóður, 26. október 1934

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Samband íslenskra berklasjúklinga, 11. febrúar 1959
 2. Stjórnarskipunarlög, 11. apríl 1959

75. þing, 1955–1956

 1. Olíueinkasala, 14. október 1955
 2. Tollskrá o. fl., 18. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Brunabótafélag Íslands, 17. desember 1954
 2. Bæjarstjórn í Kópavogskaupstað, 25. mars 1955
 3. Landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum, 15. desember 1954
 4. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 15. desember 1954
 5. Olíueinkasala, 29. október 1954
 6. Tollskrá o. fl., 14. febrúar 1955
 7. Vegalög, 22. apríl 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Brúargerðir, 9. mars 1954
 2. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 15. október 1953
 3. Kosningar til Alþingis, 3. nóvember 1953
 4. Olíueinkasala, 4. nóvember 1953
 5. Stjórn flugmála, 11. febrúar 1954
 6. Sveitarstjórnarkosningar, 3. nóvember 1953
 7. Sömu laun kvenna og karla, 20. október 1953
 8. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 3. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Endurgreiðsla tolla og skatta af efni til skipa, 29. október 1952
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 27. nóvember 1952
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 14. október 1952
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 6. október 1952
 5. Togaraútgerð ríkisins, 18. nóvember 1952
 6. Tollskrá o. fl., 10. desember 1952
 7. Verðlag, 3. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 3. október 1951
 2. Iðnaðarbanki Íslands hf, 31. október 1951
 3. Raforkulög, 16. október 1951
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. október 1951
 5. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm, 3. október 1951
 6. Verkamannabústaðir, 10. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 12. desember 1950
 2. Gengisskráning o.fl. (gengisskráning, launabreytingar, stóreignaskatt), 12. október 1950
 3. Hafnarframkvæmdir í Rifi, 14. febrúar 1951
 4. Raforkulög, 22. janúar 1951
 5. Verkstjóranámskeið, 17. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 8. maí 1950
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1950
 3. Verkamannabústaðir, 19. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Bæjarstjórn í Keflavík, 14. febrúar 1949

63. þing, 1944–1945

 1. Ítala, 18. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Iðnaðarnám, 1. nóvember 1943
 2. Iðnskólar, 26. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Dýralæknar, 19. desember 1942
 2. Jarðræktarlög, 17. febrúar 1943
 3. Skógrækt, 19. desember 1942
 4. Tímarit til rökræðna um landsmál, 27. janúar 1943
 5. Verzlun með kartöflur o.fl., 19. janúar 1943

59. þing, 1942

 1. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 27. febrúar 1942
 2. Iðnskólar, 19. maí 1942
 3. Ráðstafanir gegn dýrtíðinni, 27. febrúar 1942
 4. Tollskrá o.fl., 11. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Iðnlánasjóðsgjald, 17. apríl 1941
 2. Iðnlánasjóður, 17. apríl 1941
 3. Iðnskólar, 27. maí 1941

55. þing, 1940

 1. Náttúrurannsóknir, 7. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ábúðarlög, 6. desember 1939
 2. Mótak, 21. nóvember 1939
 3. Mæðiveikin, 18. apríl 1939
 4. Mæðiveikin, 15. desember 1939
 5. Varnir gegn útbreiðslu garnaveiki (Johnesveiki), 22. apríl 1939
 6. Verkstjórn í opinberri vinnu, 21. nóvember 1939
 7. Verzlun med tilbúinn áburð og kjarnfóður, 14. apríl 1939

53. þing, 1938

 1. Afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl., 12. apríl 1938
 2. Byggingar- og landnámssjóður, 9. mars 1938
 3. Hrafntinna, 18. mars 1938
 4. Mór og móvörur, 29. mars 1938
 5. Mæðiveiki, 7. maí 1938
 6. Orkuráð, 21. mars 1938
 7. Rafveitur ríkisins, 21. mars 1938
 8. Sælgætisvörur blandaðar fisklýsi og jurtaefnum, 27. apríl 1938
 9. Útflutningur á kjöti, 24. mars 1938
 10. Þangmjöl, 15. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Bráðabirgðaverðtollur, 8. nóvember 1937
 2. Mæðiveikin, 15. desember 1937
 3. Tunnuefni og hampur, 30. nóvember 1937
 4. Þangmjöl, 3. desember 1937

51. þing, 1937

 1. Borgfirzka sauðfjárveikin, 16. apríl 1937
 2. Hampspuni, 20. mars 1937
 3. Landsbanki Íslands, 17. mars 1937
 4. Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs, 17. mars 1937
 5. Viðreisn sjávarútvegsins, 1. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 17. mars 1936
 2. Jarðakaup ríkisins, 1. apríl 1936
 3. Landssmiðja, 24. febrúar 1936
 4. Mjólkurlög, 18. apríl 1936
 5. Nýbýli og samvinnubyggðir, 5. maí 1936
 6. Sala á prestsmötu, 27. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Alþýðutryggingar, 14. mars 1935
 2. Eftirlit með verksmiðjum og vélum, 13. mars 1935
 3. Erfðaábúð og óðalsréttur, 1. nóvember 1935
 4. Flutningur á kartöflum, 9. mars 1935
 5. Framfærslulög, 21. október 1935
 6. Garðyrkjuskóli ríkisins, 24. október 1935
 7. Gelding húsdýra, 21. mars 1935
 8. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 11. nóvember 1935
 9. Kjötmat o.fl., 30. mars 1935
 10. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda, 24. október 1935
 11. Málning úr íslenzkum hráefnum, 23. nóvember 1935
 12. Nýbýli og samvinnubyggðir, 14. mars 1935
 13. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 21. október 1935
 14. Sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag, 22. október 1935
 15. Trjáplöntur og trjáfræ, 26. febrúar 1935
 16. Útflutningur á kjöti, 20. mars 1935
 17. Útflutningur vikurs, 26. mars 1935
 18. Útrýming fjárkláða, 27. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Barnafræðsla, 9. nóvember 1934
 2. Framfærslulög, 24. október 1934