Eysteinn Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 25. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi, 24. nóvember 1971
 2. Sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi, 30. nóvember 1971
 3. Sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi, 27. janúar 1972
 4. Þingsköp Alþingis, 1. febrúar 1972

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma, 27. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni, 23. nóvember 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps, 17. mars 1966
 2. Sala jarðarinnar Kollaleiru, 29. nóvember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Menntaskóli Austurlands á Eiðum, 16. nóvember 1964
 2. Sala eyðijarðarinnar Eiríksstaða í Borgarnesi, 21. apríl 1965
 3. Sala Vindheims í Neskaupstað, 3. febrúar 1965
 4. Vaxtalækkun, 13. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Menntaskóli Austurlands, 26. febrúar 1964
 2. Vaxtalækkun o.fl., 16. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Efnahagsmál, 12. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Efnahagsmál, 12. október 1961
 2. Síldarútvegsnefnd, 11. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Efnahagsmál, 12. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 24. nóvember 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 13. október 1958
 2. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 20. nóvember 1958
 3. Fjárlög 1959, 13. október 1958
 4. Innheimta ýmis gjöld með viðauka, 13. október 1958
 5. Tollskrá o. fl., 13. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 11. október 1957
 2. Bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu, 16. maí 1958
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 11. október 1957
 4. Eignarskattsviðauki, 11. október 1957
 5. Fyrningarafskriftir, 22. nóvember 1957
 6. Gjaldaviðauki, 11. október 1957
 7. Happdrætti Flugfélags Íslands, 16. desember 1957
 8. Kosningar til Alþingis, 9. desember 1957
 9. Kostnaður við rekstur ríkisins, 17. desember 1957
 10. Ríkisreikningar, 7. mars 1958
 11. Samvinnufélög, 24. febrúar 1958
 12. Símahappdrætti lamaðra og fatlaðra, 28. október 1957
 13. Skattur á stóreignir, 4. febrúar 1958
 14. Tekjuskattur og eignarskattur, 24. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 10. október 1956
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 17. desember 1956
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 10. október 1956
 4. Fjáraukalög 1954, 3. apríl 1957
 5. Fjárlög 1957, 10. október 1956
 6. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 31. október 1956
 7. Gjaldaviðauki, 10. október 1956
 8. Lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur, 10. október 1956
 9. Lækkun tekjuskatts af lágtekjum, 30. janúar 1957
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 10. október 1956
 11. Samþykkt á ríkisreikningum, 3. apríl 1957
 12. Skattfrádráttur, 30. janúar 1957
 13. Skattur á stóreignir, 11. apríl 1957
 14. Söfnunarsjóður Íslands, 1. nóvember 1956
 15. Tollskrá o. fl., 10. október 1956
 16. Tollskrá o. fl., 27. febrúar 1957
 17. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, 30. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 15. desember 1955
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 18. janúar 1956
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 8. október 1955
 4. Eignarskattsviðauki, 1. mars 1956
 5. Fjáraukalög 1953, 22. febrúar 1956
 6. Fjárlög 1956, 8. október 1955
 7. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 19. október 1955
 8. Innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka, 8. október 1955
 9. Ríkisreikningar, 22. febrúar 1956
 10. Skatt- og útsvarsgreiðslur útlendinga, 18. janúar 1956
 11. Skattfrelsi Nóbelsverðlauna, 22. febrúar 1956
 12. Tollafgreiðsla, 27. janúar 1956
 13. Tollheimta og tolleftirlit, 25. nóvember 1955
 14. Tollskrá o. fl., 8. október 1955
 15. Tollskrá o. fl., 8. október 1955
 16. Verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna, 8. október 1955
 17. Þjóðskrá og almannaskráning, 27. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 11. október 1954
 2. Fasteignamat, 4. mars 1955
 3. Fjárlög 1955, 9. október 1954
 4. Greiðsluafgangur ríkissjóðs, 5. maí 1955
 5. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 4. febrúar 1955
 6. Stofnun happdrættis, 18. febrúar 1955
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. apríl 1955
 8. Togarakaup fyrir Neskaupstað, 13. apríl 1955
 9. Togarinn Valborg Herjólfsdóttir, 15. apríl 1955
 10. Tollskrá o. fl., 18. febrúar 1955
 11. Tollskrá o.fl., 11. október 1954
 12. Veitingaskattur, 11. október 1954
 13. Verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna, 5. maí 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Alþjóðaflugþjónusta, 19. október 1953
 2. Aukatekjur ríkissjóðs, 2. október 1953
 3. Bæjarútgerð Siglufjarðar, 2. október 1953
 4. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 2. október 1953
 5. Fyrningarafskriftir, 15. mars 1954
 6. Gengisskráning, 2. október 1953
 7. Gjaldaviðauki, 2. október 1953
 8. Olíuflutningaskip, 5. mars 1954
 9. Orkuver og orkuveitur, 25. mars 1954
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 6. nóvember 1953
 11. Ríkisreikningar, 19. nóvember 1953
 12. Smáíbúðabyggingar, 8. apríl 1954
 13. Stimpilgjald, 2. október 1953
 14. Stimpilgjald, 2. október 1953
 15. Stofnun happdrættis, 19. október 1953
 16. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1954
 17. Tollskrá o. fl., 2. október 1953
 18. Tollskrá o. fl., 15. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Áburðarverksmiðja, 2. október 1952
 2. Búnaðarbanki Íslands, 2. október 1952
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 2. október 1952
 4. Fjáraukalög 1950, 10. desember 1952
 5. Fjárlög 1953, 2. október 1952
 6. Framkvæmdabanki Íslands, 11. desember 1952
 7. Gengisskráning, 12. janúar 1953
 8. Gengisskráning o. fl., 2. október 1952
 9. Innheimta, 2. október 1952
 10. Ríkisreikningar, 10. desember 1952
 11. Smáíbúðabyggingar, 2. október 1952
 12. Sogs- og Laxárvirkjun, 2. október 1952
 13. Tekjuskattsviðauki, 2. október 1952
 14. Tollskrá o. fl., 2. október 1952
 15. Tollskrá o. fl., 12. janúar 1953
 16. Tollskrá o.fl., 12. janúar 1953
 17. Umboð þjóðjarða, 2. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Aðstoð til útvegsmanna, 2. október 1951
 2. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 17. október 1951
 3. Fjáraukalög 1949, 14. janúar 1952
 4. Fjárlög fyrir árið 1952, 2. október 1951
 5. Gengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl., 2. október 1951
 6. Gjaldaviðauki, 17. október 1951
 7. Greiðsluafgangur ríkissjóðs, 4. janúar 1952
 8. Lántaka vegna áburðarverksmiðjunnar, 9. október 1951
 9. Lántaka vegna landbúnaðarframkvæmda, 9. október 1951
 10. Ríkisreikningar, 14. janúar 1952
 11. Skattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsins, 7. janúar 1952
 12. Tollskrá, 17. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna) , 11. október 1950
 2. Áfengis- og tóbakseinkasala ríkisins, 20. nóvember 1950
 3. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 11. október 1950
 4. Eignakönnun, 13. desember 1950
 5. Fjáraukalög 1947, 8. nóvember 1950
 6. Fjáraukalög 1948, 15. janúar 1951
 7. Fjárlög 1951, 11. október 1950
 8. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 11. október 1950
 9. Gjaldaviðauki 1951, 11. október 1950
 10. Lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina) , 9. febrúar 1951
 11. Lífeyrissjóður barnakennara, 4. desember 1950
 12. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 4. desember 1950
 13. Ríkisreikningurinn 1947, 8. nóvember 1950
 14. Ríkisreikningurinn 1948, 15. janúar 1951
 15. Skemmtanaskattur, 1. nóvember 1950
 16. Skólastjóralaun og kennara við barnaskóla, 11. október 1950
 17. Tekjuskattur og eignarskattur, 24. október 1950
 18. Togarakaup ríkisins (lántökuheimild), 20. október 1950
 19. Tollskrá o.fl., 11. október 1950
 20. Þjóðminjasafnshúsið, 14. febrúar 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948) , 30. mars 1950
 2. Lánveitingar og lántaka vegna Sogs- og Laxárvirkjana, 15. maí 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Eignarnám lóða í Reykjavík, 16. febrúar 1949
 2. Landsbókasafn, 15. október 1948
 3. Lóðasala í Reykjavík, 15. október 1948
 4. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 18. október 1948
 5. Menningarsjóður, 12. október 1948
 6. Skemmtanaskattur og Þjóðleikhús, 2. maí 1949
 7. Skyldueintök til bókasafna, 15. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Gagnfræðanám, 3. október 1947
 2. Landsbókasafn, 4. mars 1948
 3. Menntaskólar, 3. október 1947
 4. Skyldueintök til bókasafna, 4. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Bernarsambandið, 28. mars 1947
 2. Fiskimálasjóður, 16. október 1946
 3. Flugvellir, 28. mars 1947
 4. Þjóðleikhús, 5. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Fiskimálasjóður o.fl., 9. október 1945
 2. Sala spildu úr Kjappeyrarlandi, 18. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 11. september 1944
 2. Lendingarbætur í Djúpavogi, 8. september 1944
 3. Útsvör, 19. október 1944

62. þing, 1943

 1. Lendingarbætur í Stöðvarfirði, 27. september 1943
 2. Rannsókn skattamála, 17. apríl 1943
 3. Útsvör, 7. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 18. janúar 1943

59. þing, 1942

 1. Eignarnám húseignarinnar Austurstræti 5 í Reykjavík, 27. apríl 1942
 2. Gærumat, 2. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Ráðstafanir gegn dýrtíðinni, 22. október 1941
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Gjaldeyrisvarasjóður og eftirlit með erlendum lántökum, 24. mars 1941
 2. Gjaldeyrisverslun o.fl, 17. febrúar 1941
 3. Gjaldeyrisverslun o.fl, 6. mars 1941
 4. Sparisjóðir, 6. mars 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 15. febrúar 1939
 2. Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga, 15. febrúar 1939
 3. Fjárlög 1940, 15. febrúar 1939
 4. Friðun hreindýra, 22. nóvember 1939
 5. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 6. nóvember 1939
 6. Innheimta ýmissa gjalda 1940, 15. febrúar 1939
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. febrúar 1939
 8. Útvegsbanki Íslands h/f, 6. nóvember 1939
 9. Verðlag á vörum, 22. apríl 1939
 10. Verðlag á vörum, 6. nóvember 1939
 11. Verðtollar, 16. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 15. febrúar 1938
 2. Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga, 15. febrúar 1938
 3. Fjáraukalög 1936, 27. apríl 1938
 4. Fjáraukalög 1937, 5. maí 1938
 5. Fjárlög 1939, 15. febrúar 1938
 6. Lántaka fyrir ríkissjóð, 27. apríl 1938
 7. Ríkisreikningurinn 1936, 27. apríl 1938
 8. Verðtollur, 15. febrúar 1938
 9. Ýmis gjöld 1939 með viðauka, 15. febrúar 1938

52. þing, 1937

 1. Fjáraukalög 1935, 19. október 1937
 2. Fjáraukalög 1936, 19. október 1937
 3. Fjárlög 1938, 11. október 1937
 4. Ríkisreikningurinn 1935, 19. október 1937

51. þing, 1937

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 15. febrúar 1937
 2. Fjárlög 1938, 15. febrúar 1937
 3. Friðun hreindýra, 6. apríl 1937
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 15. febrúar 1937
 5. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 15. febrúar 1937
 6. Sparisjóðurinn Gullfoss, 20. febrúar 1937
 7. Tekjuöflun fyrir ríkissjóð, 15. febrúar 1937
 8. Verðtollur, 15. febrúar 1937
 9. Vörutollur, 15. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 15. febrúar 1936
 2. Bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, 15. febrúar 1936
 3. Fjáraukalög 1934, 6. apríl 1936
 4. Fjáraukalög 1935, 6. apríl 1936
 5. Fjárlög 1937, 15. febrúar 1936
 6. Landsreikningurinn 1934, 6. apríl 1936
 7. Verðtollur og bráðabirgðaverðtollur, 15. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 18. febrúar 1935
 2. Fjáraukalög 1933, 23. október 1935
 3. Fjáraukalög 1934, 8. nóvember 1935
 4. Fjárlög 1936, 18. febrúar 1935
 5. Gjöld 1936 með viðauka, 18. febrúar 1935
 6. Landsreikningurinn 1933, 8. nóvember 1935
 7. Lántaka fyrir ríkissjóð, 15. febrúar 1935
 8. Lántaka fyrir ríkissjóð, 18. febrúar 1935
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. febrúar 1935
 10. Verðtollur og bráðabirgðaverðtollur, 18. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 6. október 1934
 2. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 6. október 1934
 3. Bráðabirgðaverðtollur, 6. október 1934
 4. Einkasala á áfengi, 6. október 1934
 5. Eldspýtur og vindlingapappír, 6. október 1934
 6. Fjáraukalög 1932, 6. október 1934
 7. Fjáraukalög 1933, 27. nóvember 1934
 8. Fjárlög 1935, 6. október 1934
 9. Gengisviðauki, 6. október 1934
 10. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 6. október 1934
 11. Gjaldeyrisverslun o.fl., 6. október 1934
 12. Hagfræðiskýrslur, 6. október 1934
 13. Ríkisútgáfa skólabóka, 6. október 1934
 14. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 6. október 1934
 15. Tekju- og eignarskattsauki, 6. október 1934
 16. Tekjuskattur og eignarskattur, 6. október 1934
 17. Tolllög, 6. október 1934
 18. Útflutningsgjald, 6. október 1934

47. þing, 1933

 1. Ábúðarlög, 16. nóvember 1933
 2. Strandferðir, 20. nóvember 1933
 3. Varðskip landsins, 21. nóvember 1933

Meðflutningsmaður

93. þing, 1972–1973

 1. Sala Hóls í Breiðdalshreppi, 22. mars 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Orkulög (br. 58/1967), 19. nóvember 1970
 2. Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka, 30. mars 1971
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins (br. 75/1962, landnám, ræktun og byggingar í sveitum), 4. nóvember 1970
 4. Verkfræðiráðunautar ríkisins (á Vestur-, Norður-, Austur- og Suðurlandi), 30. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Almannatryggingar, 22. janúar 1970
 2. Heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta, 6. nóvember 1969
 3. Iðnfræðsla, 20. apríl 1970
 4. Náttúruvernd, 22. apríl 1970
 5. Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, 3. mars 1970
 6. Sala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu, 11. desember 1969
 7. Sjúkrahúslög, 29. janúar 1970
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. október 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Sjúkrahúsalög, 20. mars 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Raforkuveitur, 20. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Lækkun skatta og útsvara, 19. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Vegalög, 14. nóvember 1963
 2. Þingfararkaup alþingismanna, 12. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Félagsheimili, 23. október 1962
 2. Vegalög, 30. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Félagsheimili, 26. mars 1962
 2. Húsnæðismálastofnun, 2. nóvember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Vega- og brúarsjóður, 25. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Menntaskólar, 5. apríl 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Samband íslenskra berklasjúklinga, 11. febrúar 1959
 2. Skipun prestakalla, 21. nóvember 1958

73. þing, 1953–1954

 1. Skipun læknishéraða, 9. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Skipun læknishéraða, 13. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Þingsköp Alþingis, 9. nóvember 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Fjárhagsráð, 12. desember 1949
 2. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 8. maí 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar, 12. apríl 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 13. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Atvinna við siglingar, 25. nóvember 1946
 2. Beitumál, 29. janúar 1947
 3. Bifreiðaskattur, 22. október 1946
 4. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 5. Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi, 16. desember 1946
 6. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947
 7. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Atvinna við siglingar, 30. nóvember 1945
 2. Beitumál, 22. mars 1946
 3. Dragnótaveiði í landhelgi, 18. október 1945
 4. Fiskveiðasjóður Íslands, 10. apríl 1946
 5. Fyrningarafskriftir, 16. apríl 1946
 6. Kosningar til Alþingis, 24. apríl 1946
 7. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 30. nóvember 1945
 8. Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík, 26. febrúar 1946
 9. Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins, 20. desember 1945
 10. Síldarverksmiðjur ríkisins, 20. desember 1945
 11. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 8. desember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Gjaldeyrir til kaupa á framleiðslutækjum, 18. október 1944
 2. Leigunám veitingasala o.fl., 12. júní 1944
 3. Prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals, 12. desember 1944
 4. Réttindi danskra ríkisborgara á Íslandi, 24. febrúar 1944
 5. Róðrartími fiskibáta, 8. janúar 1945
 6. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 23. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 18. nóvember 1943
 2. Hlutatryggingarfélög, 8. nóvember 1943
 3. Ófriðartryggingar, 20. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Áfengislög, 20. nóvember 1942
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur í janúar 1943, 15. desember 1942
 3. Rithöfundarréttur og prentréttur, 15. janúar 1943

59. þing, 1942

 1. Framkvæmdasjóður ríkisins, 3. mars 1942

58. þing, 1941

 1. Framkvæmdasjóður ríkisins, 31. október 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 3. apríl 1939

47. þing, 1933

 1. Augnlækningaferð, 24. nóvember 1933
 2. Gjaldþrotaskipti, 23. nóvember 1933
 3. Innflutningur á sauðfé til sláturfjárbóta, 15. nóvember 1933
 4. Neskaupsstaður síldarbræðslustöðvar, 13. nóvember 1933
 5. Síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi, 13. nóvember 1933