Albert Guðmundsson: frumvörp

1. flutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (starfslok launþega) , 4. janúar 1989
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (íbúðarhúsnæði ellilífeyrisþega) , 4. janúar 1989

109. þing, 1986–1987

 1. Iðnlánasjóður, 27. nóvember 1986
 2. Iðnráðgjöf, 16. febrúar 1987
 3. Iðntæknistofnun Íslands (aðild að þróunarfyrirtækjum) , 13. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Fjárlög 1986, 15. október 1985
 2. Iðnráðgjafar, 9. desember 1985
 3. Jarðboranir hf., 5. nóvember 1985
 4. Lánsfjárlög 1986, 15. október 1985
 5. Verðjöfnunargjald af raforkusölu, 10. desember 1985
 6. Verkfræðingar ( .) , 6. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Barnabótaauki, 29. nóvember 1984
 2. Fjáraukalög 1980, 19. mars 1985
 3. Fjárlög 1985, 11. október 1984
 4. Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri, 29. nóvember 1984
 5. Gjald af innfluttum fóðurblöndum, 15. maí 1985
 6. Gjöld af tóbaksvörum, 16. apríl 1985
 7. Húsnæðissparnaðarreikningar, 30. maí 1985
 8. Lánsfjárlög 1985, 19. desember 1984
 9. Lífeyrissjóður bænda, 17. desember 1984
 10. Löggiltir endurskoðendur, 6. nóvember 1984
 11. Ríkisbókhald, 15. maí 1985
 12. Ríkislögmaður, 2. maí 1985
 13. Ríkisreikningurinn 1980, 19. mars 1985
 14. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 29. nóvember 1984
 15. Stálvölsunarverksmiðja, 14. desember 1984
 16. Stjórn efnahagsmála, 15. maí 1985
 17. Söluskattur, 10. desember 1984
 18. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. nóvember 1984
 19. Tekjuskattur og eignarskattur, 29. nóvember 1984
 20. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. maí 1985
 21. Tímabundið vörugjald, 5. desember 1984
 22. Tollskrá, 18. desember 1984
 23. Verslun ríkisins með áfengi, 7. febrúar 1985
 24. Verslun ríkisins með áfengi, 16. apríl 1985
 25. Virðisaukaskattur, 10. desember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri, 12. október 1983
 2. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 20. október 1983
 3. Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug, 8. mars 1984
 4. Erfðafjárskattur, 29. mars 1984
 5. Fjárlög 1984, 11. október 1983
 6. Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum, 12. október 1983
 7. Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri, 16. desember 1983
 8. Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs, 27. október 1983
 9. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 2. apríl 1984
 10. Lánsfjárlög 1984, 9. desember 1983
 11. Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins, 12. október 1983
 12. Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, 8. desember 1983
 13. Lífeyrissjóður bænda, 23. nóvember 1983
 14. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 13. apríl 1984
 15. Niðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánum, 12. október 1983
 16. Skattskylda innlánsstofnana, 10. apríl 1984
 17. Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 13. desember 1983
 18. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. desember 1983
 19. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. desember 1983
 20. Tímabundið vörugjald, 24. október 1983
 21. Tollheimta og tolleftirlit, 25. október 1983
 22. Tollskrá o.fl., 12. október 1983
 23. Tollskrá o.fl., 24. október 1983
 24. Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta, 10. apríl 1984
 25. Virðisaukaskattur, 14. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 8. mars 1983
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 17. febrúar 1983
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. febrúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Tekjustofnar sveitarfélaga, 9. nóvember 1981
 2. Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna, 15. desember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. mars 1981
 2. Tekjustofnar sveitarfélaga, 12. mars 1981
 3. Tollskrá, 27. nóvember 1980
 4. Tollskrá, 11. desember 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 13. mars 1979
 2. Tekjustofnar sveitarfélaga og vegalög, 10. maí 1979
 3. Umferðarlög, 14. nóvember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit, 10. apríl 1978
 2. Innkaupastofnun ríkisins, 1. nóvember 1977
 3. Leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar, 10. apríl 1978
 4. Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar, 18. apríl 1978
 5. Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja, 30. janúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Innkaupastofnun ríkisins, 19. apríl 1977
 2. Tollskrá, 16. nóvember 1976
 3. Tollskrá, 31. janúar 1977
 4. Umferðarlög, 23. febrúar 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 29. apríl 1976

Meðflutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (örorkulífeyrisþegar á stofnunum), 12. desember 1987
 2. Fjáröflun til Skáksambands Íslands, 10. mars 1988
 3. Leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga), 20. október 1987

105. þing, 1982–1983

 1. Almannatryggingar, 4. mars 1983
 2. Erfðafjárskattur, 22. nóvember 1982
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. febrúar 1983
 4. Útvarpsrekstur, 9. nóvember 1982
 5. Verðlag, 20. janúar 1983
 6. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982
 7. Þóknun fyrir lögboðna innheimtu gjalda, 25. janúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Erfðafjárskattur, 23. apríl 1982
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 24. nóvember 1981
 3. Framleiðsluráð landbúnðaarins, 16. apríl 1982
 4. Söluskattur, 17. febrúar 1982
 5. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 6. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 7. Tollskrá, 16. desember 1981
 8. Útvarpsrekstur, 5. apríl 1982
 9. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982
 10. Þóknun fyrir innheimtu gjalda, 24. nóvember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Aðflutningsgjöld og söluskattur af bensíni, 28. janúar 1981
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 12. maí 1981
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. mars 1981
 4. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980
 5. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980
 6. Tollskrá, 3. nóvember 1980
 7. Tollskrá, 3. nóvember 1980
 8. Verðlag, 4. nóvember 1980
 9. Þóknun fyrir lögboðna innheimtu gjalda, 19. maí 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Tollheimta og tolleftirlit, 9. maí 1980
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 13. maí 1980
 3. Tollskrá, 13. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Fjáröflun til vegagerðar, 6. desember 1978
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 5. febrúar 1979
 3. Útvarpslög, 31. janúar 1979

97. þing, 1975–1976

 1. Fjáröflun til vegagerðar, 17. desember 1975