Finnur Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

70. þing, 1950–1951

 1. Hvíldartími háseta á togurum (hvíldartími háseta í íslenzkun botnvörpuskipum) , 12. október 1950

67. þing, 1947–1948

 1. Hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði, 16. desember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Út- og uppskipun á Ísafirði, 26. febrúar 1947

65. þing, 1946

 1. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 22. júlí 1946
 2. Sveitarstjórnarkosningar, 22. júlí 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Kosningar til Alþingis, 24. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Hafnarlög fyrir Ísafjörð, 20. janúar 1944
 2. Skipun læknishéraða, 8. desember 1944

62. þing, 1943

 1. Jarðhiti, 17. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur í janúar 1943, 15. desember 1942
 2. Notkun byggingarefnis, 14. desember 1942
 3. Síldartunnur, 1. apríl 1943

59. þing, 1942

 1. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 27. febrúar 1942

56. þing, 1941

 1. Vigt á síld, 26. febrúar 1941

53. þing, 1938

 1. Ostrurækt, 31. mars 1938
 2. Síldarverksmiðjur ríkisins, 31. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Fiskimálanefnd o. fl., 20. nóvember 1937
 2. Útflutningsgjald af saltfiski, 20. nóvember 1937
 3. Vigt á síld, 22. október 1937

51. þing, 1937

 1. Skráning skipa, 19. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Botnvörpuveiðar, 20. febrúar 1936
 2. Herpinótaveiði, 14. mars 1936
 3. Löggilding verzlunarstaða, 20. apríl 1936
 4. Löggilding verzlunarstaðar í Hjarðardal, 28. mars 1936
 5. Síldarútvegssjóður, 27. apríl 1936
 6. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 1. apríl 1936

49. þing, 1935

 1. Bæjargjöld á Ísafirði, 7. mars 1935
 2. Fiskimat, 23. október 1935
 3. Gæðamerki, 5. mars 1935
 4. Hafnsaga í Ísafjarðarkaupstað, 23. febrúar 1935
 5. Meðferð, verkun og útflutningur á sjávarafurðum, 13. mars 1935
 6. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 9. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Atvinna við siglingar, 31. október 1934
 2. Dragnótaveiðar í landhelgi, 26. október 1934
 3. Fiskimálanefnd, 14. nóvember 1934
 4. Kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, 6. október 1934
 5. Síldarútvegsnefnd, 21. nóvember 1934
 6. Síldarverksmiðjur ríkisins, 25. október 1934
 7. Útflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnum, 15. október 1934
 8. Vátryggingar opinna vélbáta, 2. nóvember 1934
 9. Verslunarlóð Ísafjarðar, 13. október 1934

47. þing, 1933

 1. Hafnarlög fyrir Ísafjörð, 22. nóvember 1933

Meðflutningsmaður

71. þing, 1951–1952

 1. Húsaleiga, 28. nóvember 1951
 2. Veitingasala, gististaðahald, 5. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 12. desember 1950
 2. Gengisskráning o.fl. (gengisskráning, launabreytingar, stóreignaskatt), 12. október 1950
 3. Sjúkrahús o.fl., 2. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Sjúkrahús o.fl., 12. maí 1950
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1950
 3. Verkamannabústaðir, 19. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Aðstoð til síldarútvegsmanna, 25. nóvember 1948
 2. Atvinna við siglingar, 13. desember 1948
 3. Eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu, 24. mars 1949
 4. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 15. desember 1948
 5. Sala á steinolíu, hráolíu o.fl., 11. febrúar 1949
 6. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949, 9. febrúar 1949
 7. Varðskip, 25. nóvember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Fasteignasala, 26. febrúar 1948
 2. Hvalveiðar, 2. febrúar 1948
 3. Skemmtanir og samkomur, 7. nóvember 1947
 4. Stýrimannsskírteini og vélstjóraskírteini, 12. desember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu, 28. mars 1947
 2. Embættisbústaðir dómara, 17. maí 1947
 3. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1947, 10. febrúar 1947
 5. Tunnusmíði, 14. mars 1947
 6. Verbúðir, 9. janúar 1947

63. þing, 1944–1945

 1. Kennsla í vélfræði, 14. febrúar 1944
 2. Virkjun Dynjandisár í Arnarfirði og rafveitu Vestfjarða, 21. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 18. nóvember 1943
 2. Hlutatryggingarfélög, 8. nóvember 1943
 3. Ófriðartryggingar, 20. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Áfengislög, 20. nóvember 1942
 2. Eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði, 14. desember 1942
 3. Einkasala á bifreiðum, 4. desember 1942
 4. Meðalalýsi, 25. febrúar 1943
 5. Virkjun Fljótaár, 11. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Nýjar síldarverksmiðjur, 17. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Brunabótafélag Íslands, 20. mars 1942
 2. Byggingarsamvinnufélög, 22. apríl 1942
 3. Húsaleiga, 17. mars 1942
 4. Jöfnunarsjóður aflahluta, 9. mars 1942
 5. Ógilding gamalla veðbréfa, 6. maí 1942
 6. Ráðstafanir gegn dýrtíðinni, 27. febrúar 1942
 7. Ríkisborgararéttur, 27. apríl 1942
 8. Sveitarstjórnarkosningar, 18. mars 1942
 9. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 15. apríl 1942
 10. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 15. apríl 1942

58. þing, 1941

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 3. apríl 1941
 2. Hafnarlög á Ísafirði, 23. apríl 1941
 3. Hæstiréttur, 16. apríl 1941
 4. Sjómannalög, 15. apríl 1941
 5. Veiði, sala og útflutningur á kola, 7. apríl 1941
 6. Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla, 22. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 8. mars 1940
 2. Hafnargerð á Raufarhöfn, 4. apríl 1940
 3. Síldartunnur, 8. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Áfengislög, 27. mars 1939
 2. Eftirlit með sveitarfélögum, 20. nóvember 1939
 3. Fiskveiðasjóður Íslands, 22. nóvember 1939
 4. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 3. apríl 1939
 5. Ostrurækt, 1. mars 1939
 6. Síldarsmiðja á Raufarhöfn o. fl., 22. mars 1939
 7. Skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja, 21. apríl 1939
 8. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 20. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Hafnargerð á Raufarhöfn, 2. mars 1938
 2. Hæstiréttur, 25. febrúar 1938
 3. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 22. mars 1938
 4. Tollalækkun á nokkrum vörum, 30. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Hæstiréttur, 3. desember 1937
 2. Möskvar fisknetja og lágmarkslengd á fiski, 27. október 1937
 3. Raforkuveita á Akureyri, 2. desember 1937
 4. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 27. október 1937

51. þing, 1937

 1. Landsbanki Íslands, 17. mars 1937
 2. Síldveiðar með botnvörpu, 31. mars 1937
 3. Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs, 17. mars 1937
 4. Viðreisn sjávarútvegsins, 1. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Brúargerðir, 25. febrúar 1936
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 22. febrúar 1936
 3. Útgerð ríkis og bæja, 22. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Alþýðutryggingar, 14. mars 1935
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 11. nóvember 1935
 3. Fólksflutningar með bifreiðum, 9. nóvember 1935
 4. Framfærslulög, 21. október 1935
 5. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 21. október 1935

47. þing, 1933

 1. Bæjarútgerð Reykjavíkur, 14. nóvember 1933
 2. Innflutningur á sauðfé til sláturfjárbóta, 15. nóvember 1933
 3. Laun embættismanna, 17. nóvember 1933
 4. Neskaupsstaður síldarbræðslustöðvar, 13. nóvember 1933
 5. Síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi, 13. nóvember 1933