Friðjón Skarphéðinsson: frumvörp

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 1967

83. þing, 1962–1963

 1. Sala Bakkasels í Öxnadalshreppi, 31. janúar 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti, 7. febrúar 1961
 2. Sveitarstjórnarkosningar, 16. febrúar 1961
 3. Sveitarstjórnarlög, 30. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á Preststúni, 4. febrúar 1960
 2. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 9. mars 1960
 3. Sjúkrahúsalög, 2. febrúar 1960
 4. Sveitarstjórnarlög, 30. maí 1960

79. þing, 1959

 1. Kosningar til Alþingis, 23. júlí 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 5. mars 1959
 2. Almannatryggingar, 20. apríl 1959
 3. Almenn hegningarlög, 15. apríl 1959
 4. Meðferð opinberra mála, 15. apríl 1959
 5. Orlof, 27. apríl 1959
 6. Prentréttur, 15. apríl 1959
 7. Sjúkrahúsalög nr. 93, 12. desember 1958
 8. Skattar og gjöld til sveitarsjóða, 6. febrúar 1959
 9. Þinglýsingar, 20. apríl 1959
 10. Ættaróðal og erfðaábúð, 20. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Sveitastjórnarkosningar, 26. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Menntun kennara, 30. janúar 1957
 2. Tunnuverksmiðjur ríkisins, 29. nóvember 1956
 3. Umferðarlög, 18. febrúar 1957
 4. Veð, 24. janúar 1957
 5. Þinglýsing skjala og aflýsing, 24. janúar 1957

Meðflutningsmaður

86. þing, 1965–1966

 1. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 29. mars 1966
 2. Heimild til að veita nýjum iðju- og iðnaðarfyrirtækjum skattfríðindi, 15. febrúar 1966

83. þing, 1962–1963

 1. Dýralæknar, 23. nóvember 1962
 2. Fræðslustofnun launþega, 7. nóvember 1962
 3. Kirkjugarðar, 14. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Kirkjugarðar, 27. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Kirkjugarðar, 30. janúar 1961
 2. Launajöfnuður karla og kvenna, 20. október 1960
 3. Réttindi og skyldur hjóna, 23. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Vegalög, 2. desember 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Fræðslumyndasafn ríkisins, 22. janúar 1959
 2. Kirkjugarðar, 22. janúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Fræðslumyndasafn ríkisins, 2. júní 1958
 2. Kirkjugarðar, 15. apríl 1958
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum, 10. apríl 1958
 4. Mannfræði og ættfræðirannsóknir, 15. apríl 1958
 5. Skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., 24. febrúar 1958
 6. Umferðarlög, 21. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Atvinna við siglingar á íslenskum skipum, 19. mars 1957
 2. Eftirlit með skipum, 19. október 1956
 3. Fasteignaskattur, 18. desember 1956
 4. Hundahald, 18. desember 1956
 5. Kirkjuþing og kirkjuráð, 22. desember 1956
 6. Selja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness, 5. nóvember 1956
 7. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 23. maí 1957
 8. Sýsluvegasjóðir, 18. desember 1956
 9. Taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði, 28. febrúar 1957