Friðjón Þórðarson: frumvörp

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall) , 11. desember 1990

109. þing, 1986–1987

 1. Tollskrá (borðtennisbúnaður) , 25. nóvember 1986

105. þing, 1982–1983

 1. Áfengislög, 14. febrúar 1983
 2. Hreppstjórar, 24. janúar 1983
 3. Kirkjusóknir, 9. mars 1983
 4. Kosningar til Alþingis, 7. febrúar 1983
 5. Lögræðislög, 16. desember 1982
 6. Meðferð opinberra mála, 22. nóvember 1982
 7. Sektarmörk nokkurra laga, 18. janúar 1983
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 17. desember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Almenn hegningarlög, 29. mars 1982
 2. Ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána, 27. apríl 1982
 3. Fangelsi og vinnuhæli, 23. mars 1982
 4. Hæstiréttur Íslands, 10. nóvember 1981
 5. Kirkjuþing og kirkjuráð, 19. apríl 1982
 6. Kosningar til Alþingis, 9. mars 1982
 7. Skipan dómsvalds í héraði, 6. apríl 1982
 8. Umferðarlög, 9. mars 1982
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 18. desember 1981
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 9. febrúar 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Almenn hegningarlög, 13. október 1980
 2. Almenn hegningarlög, 30. apríl 1981
 3. Barnalög, 13. október 1980
 4. Eftirlit með skipum, 17. desember 1980
 5. Horfnir menn, 13. október 1980
 6. Kirkjubyggingasjóður, 17. desember 1980
 7. Lögréttulög, 13. apríl 1981
 8. Meðferð einkamála í héraði, 17. desember 1980
 9. Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita, 17. desember 1980
 10. Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni, 13. október 1980
 11. Söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar, 13. október 1980
 12. Umferðarlög, 13. apríl 1981
 13. Upplýsingar hjá almannastofnunum, 13. október 1980
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 3. febrúar 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Barnalög, 11. febrúar 1980
 2. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 11. febrúar 1980
 3. Lögréttulög, 11. febrúar 1980
 4. Tollheimta og tolleftirlit, 14. janúar 1980
 5. Upplýsingar er varða einkamálefni, 3. maí 1980
 6. Upplýsingar hjá almannastofnunum, 3. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Orkuiðnaður á Vesturlandi, 20. febrúar 1979
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 15. nóvember 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Umferðarlög, 10. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Sala Hrafnkelsstaða í Eyrarsveit, 13. maí 1975

92. þing, 1971–1972

 1. Sala Ytri-Bugs í Fróðárhreppi, 26. október 1971
 2. Siglingalög, 19. október 1971
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Hafnalög (br. 48/1967) , 4. nóvember 1970
 2. Siglingalög (br. 66/1963, 14/1968) , 5. mars 1971

89. þing, 1968–1969

 1. Sala Úlfarsfells í Helgafellssveit, 4. mars 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Sveitarstjórnarlög, 15. nóvember 1967

77. þing, 1957–1958

 1. Löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi, 11. febrúar 1958

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Búminjasafn, 30. október 1990
 2. Greiðslur úr ríkissjóði, 26. febrúar 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Áfengisfræðsla, 7. nóvember 1989
 2. Fjárgreiðslur úr ríkissjóði, 21. desember 1989
 3. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 4. Stjórn umhverfismála (heildarlög), 11. október 1989
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989
 7. Virðisaukaskattur (flotvinnubúningar), 4. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Búminjasafn, 28. nóvember 1988
 2. Lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur), 6. desember 1988
 3. Stjórn umhverfismála, 6. febrúar 1989
 4. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda), 20. febrúar 1989

109. þing, 1986–1987

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir vegna skólanáms), 9. mars 1987

107. þing, 1984–1985

 1. Erfðalög, 15. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Landflutningasjóður, 10. maí 1984
 2. Umhverfismál, 20. desember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Grunnskóli, 9. mars 1983
 2. Kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi, 17. desember 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Biskupskosning, 8. desember 1980
 2. Listskreytingasjóður ríkisins, 19. maí 1981
 3. Tollheimta og tolleftirlit, 13. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Landflutningasjóður, 17. mars 1980
 2. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta vegna óverðtryggðrar framleiðslu landbúnaðarvara, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Biðlaun alþingismanna, 20. nóvember 1978
 2. Erfðafjárskattur og erfðafé erfðafjársjóðs, 14. febrúar 1979
 3. Kirkjubyggingasjóður, 12. mars 1979
 4. Landflutningasjóður, 17. maí 1979
 5. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979

97. þing, 1975–1976

 1. Vegalög, 24. mars 1976
 2. Vísitala byggingarkostnaðar, 5. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Eyðing refa og minka, 15. apríl 1975
 2. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar, 5. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Happdrættislán ríkissjóðs, 18. október 1973
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972
 2. Líf- og örorkutrygging sjómanna, 15. desember 1971
 3. Lögskráning sjómanna, 15. febrúar 1972

90. þing, 1969–1970

 1. Gæðamat á æðardún, 2. febrúar 1970

88. þing, 1967–1968

 1. Sala Grísatungu í Stafholtstungnahreppi, 29. janúar 1968

82. þing, 1961–1962

 1. Skólakostnaður, 21. mars 1962

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 22. desember 1958
 2. Almannatryggingar, 5. mars 1959
 3. Lögheimili, 25. febrúar 1959
 4. Sameign fjölbýlishúsa, 29. desember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Búfjárrækt, 31. október 1957
 2. Eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp, 18. apríl 1958
 3. Umferðarlög, 21. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Embættisbústaður héraðsdýralækna, 23. nóvember 1956
 2. Lax- og silungsveiði, 14. desember 1956
 3. Taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði, 28. febrúar 1957
 4. Umferðarlög, 18. febrúar 1957