Alfreð Gíslason: frumvörp

1. flutningsmaður

84. þing, 1963–1964

 1. Almannatryggingar, 17. október 1963
 2. Hækkun á bótum almannatrygginga, 16. janúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Almannatryggingar, 5. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Almannatryggingar, 24. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Meðferð drykkjumanna, 22. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands, 8. mars 1960
 2. Meðferð drykkjumanna, 23. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Læknaskipunarlög nr. 16, 17. nóvember 1958
 2. Póstlög, 17. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Aðstoð við vangefið fólk, 16. apríl 1958
 2. Póstlög, 25. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 26. mars 1957

Meðflutningsmaður

84. þing, 1963–1964

 1. Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum, 3. febrúar 1964
 2. Eyðing refa og minka, 28. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Tekjustofnar sveitarfélaga, 17. apríl 1963
 2. Tilkynningar aðsetursskipta, 16. apríl 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, 9. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Fiskveiðilandhelgi Íslands, 12. október 1960
 2. Fjáröflun til íþróttasjóðs, 14. mars 1961
 3. Réttindi og skyldur hjóna, 23. nóvember 1960
 4. Sveitarstjórnarkosningar, 16. febrúar 1961
 5. Sveitarstjórnarlög, 30. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 9. mars 1960
 2. Sveitarstjórnarlög, 30. maí 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 22. desember 1958
 2. Almannatryggingar, 5. mars 1959
 3. Lögheimili, 25. febrúar 1959
 4. Sameign fjölbýlishúsa, 29. desember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp, 18. apríl 1958
 2. Félagsmálaskóli verkalýðssamtakanna, 28. mars 1958
 3. Umferðarlög, 21. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Breyting á framfærslulögum, 13. desember 1956
 2. Taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði, 28. febrúar 1957
 3. Umferðarlög, 18. febrúar 1957