Guðmundur Í. Guðmundsson: frumvörp

1. flutningsmaður

84. þing, 1963–1964

 1. Stækkun Mosfellshrepps í Kjósarsýslu, 4. mars 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Stækkun Mosfellshrepps í Kjósarsýslu, 21. mars 1963

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 28. nóvember 1958
 2. Happdrætti fyrir Ísland, 13. mars 1959
 3. Ríkisreikningar, 23. febrúar 1959
 4. Útflutningssjóður o. fl., 24. nóvember 1958
 5. Þingsköp Alþingis, 6. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Sala áfengis, tóbaks o. fl., 28. mars 1958
 2. Veðurstofa Íslands, 6. desember 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Hegningarlög, 26. janúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., 18. nóvember 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Verkmannabústaðir, 28. október 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Útsvör, 3. febrúar 1950

64. þing, 1945–1946

 1. Orlof, 13. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Laun starfsmanna ríkisins, 19. september 1944
 2. Lendingarbætur í Höfnum, 17. febrúar 1944
 3. Lendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavík, 8. janúar 1945
 4. Vitabyggingar, 17. febrúar 1944

61. þing, 1942–1943

 1. Hæstaréttur, 22. janúar 1943
 2. Orlof, 30. nóvember 1942
 3. Verkamannabústaðir, 8. janúar 1943

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum, 12. október 1955
 2. Sala Kópavogs og Digraness, 24. febrúar 1956
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. október 1955
 4. Vátryggingarsamningar, 29. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 29. október 1954
 2. Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum, 12. október 1954
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Hjúskapur, ættleiðing og lögráð, 2. apríl 1954
 2. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 10. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 7. október 1952
 2. Húsaleiga, 13. október 1952
 3. Málflytjendur, 17. nóvember 1952

69. þing, 1949–1950

 1. Kaup á ítökum, 10. mars 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 6. maí 1949
 2. Bráðabirgðarfjárgreiðslur úr ríkissjóði 1949, 15. desember 1948
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 16. desember 1948
 4. Einkasala á tóbaki, 3. maí 1949
 5. Laun starfsmanna ríkisins, 27. apríl 1949
 6. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 15. desember 1948
 7. Ríkisborgararéttur, 25. janúar 1949
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. apríl 1949
 9. Umboð þjóðjarða, 28. janúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Búfjártryggingar, 10. október 1947
 2. Búnaðarmálasjóður, 23. október 1947
 3. Byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, 23. febrúar 1948
 4. Hækkun á aðflutningsgjöldum 1947, 14. október 1947
 5. Innflutningur búfjár, 5. desember 1947
 6. Jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum, 5. mars 1948
 7. Kaupréttur á jörðum, 11. nóvember 1947
 8. Síldarbræðsluskip o.fl., 19. desember 1947
 9. Sölugjald af jörðum, 8. desember 1947
 10. Vegalagabreyting, 9. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Brunamál, 22. apríl 1947
 2. Fyrningarsjóður ríkisins, 12. mars 1947
 3. Hreppstjóralaun, 24. október 1946
 4. Innflutningur búfjár, 20. mars 1947
 5. Loðdýrarækt, 14. febrúar 1947
 6. Lögtak og fjárnám, 7. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Hafnargerðir og lendingarbætur, 16. október 1945
 2. Hreppstjóralaun, 4. apríl 1946
 3. Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl., 27. nóvember 1945
 4. Meðferð einkamála í héraði, 29. október 1945
 5. Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar, 29. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Miðlunarsjóður húsaleigu, 20. janúar 1944
 2. Orlof, 22. janúar 1945
 3. Útsvör, 8. desember 1944

62. þing, 1943

 1. Bannsvæði herstjórnar, 20. apríl 1943
 2. Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, 15. nóvember 1943
 3. Miðlunarsjóður húsaleigu, 27. október 1943
 4. Ríkisborgararéttur, 22. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Alþýðutryggingar, 8. janúar 1943
 2. Kynnisferð sveitafólks, 21. janúar 1943
 3. Óskilgetin börn, 31. mars 1943