Guðmundur Hallvarðsson: frumvörp

1. flutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (gildistaka laganna) , 14. október 2002
 2. Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna (sjóflutningar) , 11. desember 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Vegalög (vegir að sumarbústaðahverfum) , 20. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Fjáröflun til vegagerðar (bifreiðar fatlaðra) , 7. desember 1999
 2. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) , 7. desember 1999
 3. Siglingalög (sjópróf) , 6. desember 1999
 4. Stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda) , 6. desember 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Fjáröflun til vegagerðar (sérútbúnar bifreiðar fatlaðra) , 4. desember 1998
 2. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar) , 17. nóvember 1998
 3. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) , 2. nóvember 1998
 4. Siglingalög (sjópróf) , 8. október 1998
 5. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar) , 17. nóvember 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (slysatrygging sjómanna) , 6. október 1997
 2. Siglingalög (sjópróf) , 11. mars 1998
 3. Stimpilgjald (kaupskip) , 16. október 1997
 4. Stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda) , 16. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) , 18. nóvember 1996
 2. Stimpilgjald (kaupskip) , 4. mars 1997
 3. Stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda) , 14. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi) , 19. október 1995
 2. Stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda) , 10. apríl 1996
 3. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum) , 12. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi hjóna) , 22. nóvember 1994
 2. Sjómannalög (uppsagnarfrestur) , 4. október 1994
 3. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum) , 4. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Flutningur verkefna Vitastofnunar Íslands (breyting ýmissa laga) , 27. janúar 1994
 2. Lífeyrisréttindi hjóna, 25. nóvember 1993
 3. Sjómannalög (uppsagnarfrestur) , 14. október 1993
 4. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum) , 30. nóvember 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Flutningur á verkefnum Vitastofnunar Íslands (breyting ýmissa laga) , 1. apríl 1993
 2. Lífeyrisréttindi hjóna, 30. mars 1993
 3. Sjómannalög (uppsagnarfrestur) , 28. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Lífeyrisréttindi hjóna, 17. október 1991
 2. Siglingalög (dánar- og slysabætur) , 2. apríl 1992

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 5. október 2006
 2. Fjárreiður ríkisins (rekstrarsamningar og eftirlit), 20. febrúar 2007
 3. Happdrætti (óleyfilegur rekstur), 21. febrúar 2007
 4. Jarðalög (veðtökuheimildir óðalsbænda), 30. nóvember 2006
 5. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 6. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2006
 7. Tekjuskattur (birting skattskrár), 12. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 19. janúar 2006
 2. Kosningar til Alþingis (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 3. Kosningar til sveitarstjórna (aðstoð í kjörklefa), 11. október 2005
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. október 2005
 5. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 2. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 3. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.), 2. maí 2005
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 11. október 2004
 5. Útvarpslög (íslenskt tal eða texti á íslensku), 7. febrúar 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 2. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (Vestmannaeyjabær), 31. mars 2004
 3. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur), 4. desember 2003
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár), 5. apríl 2004
 5. Tollalög (landbúnaðarhráefni), 11. desember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfesting í sparisjóðum), 9. október 2002
 2. Veiðieftirlitsgjald (greiðsluskylda), 5. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar), 18. apríl 2002
 2. Skyldutrygging lífeyrisréttinda (fjárfesting í sparisjóðum), 11. desember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (búsetuskilyrði örorkutryggingar), 12. október 2000
 2. Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.), 27. febrúar 2001
 3. Umgengni um nytjastofna sjávar (kostnaður við veiðieftirlit), 15. desember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 2. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 3. Fjarskipti (hljóðritun símtala), 4. maí 2000
 4. Þróunarsjóður sjávarútvegsins (varðveisla skipa), 18. október 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta), 11. mars 1999

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur að sjúkraskrám o.fl., 12. maí 1997
 2. Félagsleg aðstoð, 15. maí 1997
 3. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 6. nóvember 1996
 4. Stjórn fiskveiða (veiðiskylda), 13. febrúar 1997
 5. Umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar), 8. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Almannatryggingar (sérfæði), 6. maí 1996
 2. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 2. maí 1996
 3. Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra, 17. október 1995
 4. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 16. nóvember 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Fullvinnsla botnfiskafla (frestur til að uppfylla skilyrði laganna), 22. febrúar 1995
 2. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 9. desember 1994
 3. Lyfjalög (lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.), 21. nóvember 1994
 4. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 7. desember 1994
 5. Vátryggingastarfsemi (vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995), 15. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 29. mars 1994
 2. Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna, 27. apríl 1994
 3. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 8. desember 1993
 4. Stjórn fiskveiða (afnám aflamarks og hlutfall meðafla), 29. mars 1994
 5. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 1. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf), 6. maí 1993
 2. Eiturefni og hættuleg efni (ósoneyðandi efni), 25. mars 1993
 3. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 17. desember 1992
 4. Kaup á björgunarþyrlu, 13. október 1992
 5. Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn, 22. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Kaup á björgunarþyrlu, 25. nóvember 1991
 2. Sjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamenn, 17. október 1991