Anna Ólafsdóttir Björnsson: frumvörp

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun) , 10. október 1994
 2. Fjöleignarhús (katta- og hundahald) , 29. nóvember 1994
 3. Húsnæðisstofnun ríkisins (endurmat vaxta) , 9. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun) , 29. mars 1994
 2. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga) , 8. febrúar 1994
 3. Stjórn fiskveiða (samráðsnefnd um tillögur um veiðiheimildir) , 29. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga) , 11. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Lánsviðskipti, 14. nóvember 1991
 2. Lögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálum, 11. febrúar 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Lánsviðskipti, 27. nóvember 1990
 2. Meðferð opinberra mála (yfirheyrslur yfir börnum) , 1. febrúar 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmaður sjúklinga) , 5. apríl 1990
 2. Meðferð opinberra mála (yfirheyrslur yfir börnum) , 28. mars 1990

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.), 9. nóvember 1994
 2. Fæðingarorlof (lenging orlofs), 9. nóvember 1994
 3. Kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.), 22. febrúar 1995
 4. Leikskólar (fræðsluskylda 4 og 5 ára barna), 29. nóvember 1994
 5. Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana, 12. október 1994
 6. Starfræksla póst- og símamála (gjaldskrá), 17. febrúar 1995
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 10. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Almannatryggingar (skipunartími forstjóra Tryggingastofnunar o.fl.), 24. febrúar 1994
 2. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.), 26. apríl 1994
 3. Fæðingarorlof (lenging orlofs), 26. apríl 1994
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi), 15. febrúar 1994
 5. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (fjarvistir vegna barnsburðar), 15. febrúar 1994
 6. Skipun nefndar til að kanna útlánatöp, 23. nóvember 1993
 7. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög), 25. janúar 1994
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 14. mars 1994
 9. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 1. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (meðlagsgreiðslur), 26. nóvember 1992
 2. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 30. nóvember 1992
 3. Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins (aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.), 2. september 1992
 4. Kaup á björgunarþyrlu, 13. október 1992
 5. Lánasjóður íslenskra námsmanna (breyting á úthlutunarreglum), 5. nóvember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 16. mars 1992
 2. Fæðingarorlof (tilfærsla í starfi), 8. október 1991
 3. Kaup á björgunarþyrlu, 25. nóvember 1991
 4. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands), 31. mars 1992

114. þing, 1991

 1. Þingsköp Alþingis, 14. maí 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur), 19. febrúar 1991
 2. Almannatryggingar (ákvörðun barnalífeyris), 6. mars 1991
 3. Byggðastofnun (kvennadeild), 16. október 1990
 4. Fæðingarorlof (tilfærsla í starfi), 15. febrúar 1991
 5. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (umhverfismengun), 20. febrúar 1991
 6. Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum rafhlaðna, 20. febrúar 1991
 7. Stjórnarskipunarlög (útgáfa bráðabirgðalaga), 11. október 1990
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (gjafir til þróunarhjálpar), 6. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur), 12. október 1989
 2. Almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur), 29. janúar 1990
 3. Byggðastofnun (kvennadeild), 28. nóvember 1989
 4. Lögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálum, 13. mars 1990
 5. Málefni aldraðra (hlutdeild vistmanna í dvalarheimiliskostnaði), 9. apríl 1990
 6. Starfslaunasjóður leikhúslistafólks, 6. nóvember 1989
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (ónýttur persónuafsláttur barna), 18. desember 1989