Gunnar Thoroddsen: frumvörp

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. Efnahagsaðgerðir, 10. nóvember 1982
 2. Eignarréttur ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 16. desember 1982
 3. Stjórnarskipunarlög, 9. mars 1983
 4. Viðmiðunarkerfi fyrir laun, 14. febrúar 1983
 5. Þjóðsöngur Íslendinga, 18. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu, 21. október 1981
 2. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu, 4. febrúar 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Manntal 1981, 18. nóvember 1980
 2. Verðlagsaðhald, 27. apríl 1981
 3. Viðnám gegn verðbólgu, 27. janúar 1981

100. þing, 1978–1979

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Byggingarlög, 11. október 1977
 2. Erfðafjárskattur, 3. apríl 1978
 3. Iðnaðarlög, 20. október 1977
 4. Iðntæknistofnun Íslands, 10. apríl 1978
 5. Sáttastörf í vinnudeilum, 18. apríl 1978
 6. Skipulagslög, 11. október 1977
 7. Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, 15. mars 1978
 8. Tekjustofnar sveitarfélaga, 12. desember 1977
 9. Umhverfismál, 18. apríl 1978
 10. Verðjöfnunargjald af raforku, 6. desember 1977
 11. Virkjun Blöndu, 13. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Bjargráðasjóður, 14. desember 1976
 2. Bjargráðasjóður, 20. apríl 1977
 3. Byggingarlög, 23. mars 1977
 4. Iðnlánasjóður, 27. apríl 1977
 5. Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, 15. desember 1976
 6. Skipulagslög, 23. mars 1977
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga, 14. desember 1976
 8. Verðjöfnunargjald af raforku, 14. desember 1976
 9. Virkjun Blöndu, 21. mars 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Álbræðsla við Straumsvík, 10. desember 1975
 2. Byggingarlög, 13. október 1975
 3. Fjölbýlishús, 29. mars 1976
 4. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 11. nóvember 1975
 5. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 9. desember 1975
 6. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 23. mars 1976
 7. Jafnrétti kvenna og karla, 8. mars 1976
 8. Orkubú Vestfjarða, 6. apríl 1976
 9. Orlof, 23. mars 1976
 10. Saltverksmiðja á Reykjanesi, 26. febrúar 1976
 11. Skipulagslög, 13. október 1975
 12. Stöðvun verkfalla hjá Áburðarverksmiðju ríkisins, 17. nóvember 1975
 13. Tekjustofnar sveitarfélaga, 21. október 1975
 14. Tekjustofnar sveitarfélaga, 5. apríl 1976
 15. Verðjöfnunargjald raforku, 8. desember 1975
 16. Verkefni sveitarfélaga, 16. desember 1975
 17. Virkjun Blöndu, 17. maí 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Hitaveita Suðurnesja, 12. desember 1974
 2. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 10. maí 1975
 3. Iðnaðarmálagjald, 9. maí 1975
 4. Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, 6. febrúar 1975
 5. Lánasjóður sveitarfélaga, 31. október 1974
 6. Mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs, 30. apríl 1975
 7. Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal, 11. nóvember 1974
 8. Þörungavinnsla við Breiðafjörð, 29. apríl 1975

85. þing, 1964–1965

 1. Eftirlaun, 15. mars 1965
 2. Fjáraukalög 1963, 7. desember 1964
 3. Fjárlög 1965, 12. október 1964
 4. Innheimta gjalda með viðauka, 12. október 1964
 5. Innlent lán, 6. nóvember 1964
 6. Innlent lán, 26. apríl 1965
 7. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 4. maí 1965
 8. Lán fyrir Flugfélag Íslands, 1. apríl 1965
 9. Lánasjóður sveitarfélaga, 26. apríl 1965
 10. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 12. desember 1964
 11. Nafnskírteini, 4. mars 1965
 12. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 5. febrúar 1965
 13. Ríkisreikningurinn 1963, 7. desember 1964
 14. Söluskattur, 15. desember 1964
 15. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. apríl 1965
 16. Tekjustofnar sveitarfélaga, 15. desember 1964
 17. Tekjustofnar sveitarfélaga, 12. apríl 1965
 18. Tollskrá o.fl., 8. febrúar 1965
 19. Tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.) , 5. apríl 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Afnám laga um verðlagsskrár, 16. janúar 1964
 2. Aukatekjur ríkissjóðs, 12. febrúar 1964
 3. Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, 14. október 1963
 4. Eftirlit með opinberum sjóðum, 12. febrúar 1964
 5. Fjáraukalög 1962, 9. desember 1963
 6. Fjárlög 1964, 14. október 1963
 7. Lífeyrissjóður barnakennara, 14. nóvember 1963
 8. Ríkisreikningurinn 1962, 9. desember 1963
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 14. apríl 1964
 10. Tekjustofnar sveitarfélaga, 14. apríl 1964
 11. Tollskrá o.fl., 12. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, 11. október 1962
 2. Fasteignamat, 6. apríl 1963
 3. Fjáraukalög 1961, 21. október 1962
 4. Fjárlög 1963, 10. október 1962
 5. Framkvæmdalán, 16. nóvember 1962
 6. Happdrætti háskólans, 25. mars 1963
 7. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 16. nóvember 1962
 8. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 26. mars 1963
 9. Ríkisábyrgðasjóður, 11. febrúar 1963
 10. Ríkisreikningurinn 1961, 22. október 1962
 11. Tekjustofnar sveitarfélaga, 18. apríl 1963
 12. Tollskrá o.fl., 27. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Áburðarverksmiðja, 13. mars 1962
 2. Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, 11. október 1961
 3. Brunatryggingar í Reykjavík, 13. mars 1962
 4. Brunatryggingar utan Reykjavíkur, 13. mars 1962
 5. Fjáraukalög 1960, 11. desember 1961
 6. Fjárlög 1962, 11. október 1961
 7. Innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl., 3. apríl 1962
 8. Innheimta opinberra gjalda, 1. mars 1962
 9. Innlend endurtrygging, 13. mars 1962
 10. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 11. apríl 1962
 11. Landssmiðja, 13. mars 1962
 12. Lántaka hjá Alþjóðabankanum, 8. desember 1961
 13. Lántaka vegna Landspítalans, 9. apríl 1962
 14. Lækkun aðflutningsgjalda, 13. nóvember 1961
 15. Ríkisábyrgðasjóður, 2. febrúar 1962
 16. Ríkisreikningurinn 1960, 11. desember 1961
 17. Sementsverksmiðja, 13. mars 1962
 18. Síldarverksmiðjur ríkisins, 13. mars 1962
 19. Skráning skipa og aukatekjur ríkissjóðs, 11. október 1961
 20. Skuldabréf Sameinuðu þjóðanna, 7. mars 1962
 21. Tekjuskattur og eignarskattur, 7. febrúar 1962
 22. Tekjustofnar sveitarfélaga, 13. mars 1962
 23. Útvarpsrekstur ríkisins, 13. mars 1962
 24. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 13. mars 1962
 25. Þjóðskrá og almannaskráning, 22. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, 11. október 1960
 2. Fjáraukalög 1958, 11. október 1960
 3. Fjáraukalög 1959, 22. nóvember 1960
 4. Fjárlög 1961, 11. október 1960
 5. Framkvæmdabanki Íslands, 1. febrúar 1961
 6. Happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands) , 11. október 1960
 7. Minnispeningur Jóns Sigurðssonar (um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta gera) , 17. mars 1961
 8. Ríkisábyrgðir, 5. desember 1960
 9. Ríkisreikningurinn 1958, 11. október 1960
 10. Ríkisreikningurinn 1959, 22. nóvember 1960
 11. Sameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölu, 1. febrúar 1961
 12. Söluskattur, 8. desember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 25. nóvember 1959
 2. Bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga, 30. nóvember 1959
 3. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði 1960, 26. nóvember 1959
 4. Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna, 25. nóvember 1959
 5. Einkasala ríkisins á tóbaki, 22. febrúar 1960
 6. Fjáraukalög 1957, 22. apríl 1960
 7. Fjárlög 1960, 28. janúar 1960
 8. Fjárlög 1960, 24. apríl 1960
 9. Fyrningarafskriftir, 25. febrúar 1960
 10. Gjaldaviðauki 1960, 25. nóvember 1959
 11. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, 31. mars 1960
 12. Ríkisreikningurinn 1957, 22. apríl 1960
 13. Símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, 4. maí 1960
 14. Söluskattur, 9. mars 1960
 15. Tekjuskattur og eignarskattur, 31. mars 1960
 16. Tollafgreiðslustöðvun, 29. janúar 1960
 17. Tollskrá o.fl., 25. nóvember 1959
 18. Tollvörugeymslur, 17. maí 1960
 19. Útsvör, 31. mars 1960

77. þing, 1957–1958

 1. Fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar, 9. desember 1957
 2. Hlutur sveitarfélaga af söluskatti, 11. desember 1957
 3. Listamannalaun, 29. apríl 1958
 4. Tollskrá o. fl., 21. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Happdrætti, 19. mars 1957
 2. Hlutur sveitarfélaga af söluskatti, 7. desember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Kirkjuítök, 21. nóvember 1955
 2. Landkynning og ferðamál, 11. október 1955
 3. Listamannalaun, 9. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Framfærslulög, 13. október 1954
 2. Landkynning og ferðamál, 11. mars 1955
 3. Manntal í Reykjavík, 25. október 1954
 4. Skemmtanaskattur, 17. desember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. mars 1954
 2. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 4. nóvember 1953
 3. Stéttarfélög og vinnudeilur, 22. mars 1954
 4. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 6. nóvember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Afréttarland Garða á Álftanesi, 29. janúar 1953
 2. Iðnaðarbanki Íslands, 5. nóvember 1952
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 14. október 1952
 4. Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, 14. október 1952
 5. Skemmtanaskattur, 19. desember 1952
 6. Tollskrá o. fl., 10. desember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Gjald af kvikmyndasýningum, 11. janúar 1952
 2. Iðnaðarbanki Íslands hf, 31. október 1951
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 16. janúar 1952
 4. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl., 18. desember 1951
 5. Skipulag kauptúna og sjávarþorpa, 11. janúar 1952
 6. Sundhöll í Reykjavík, 11. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Verkstjóranámskeið, 17. nóvember 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Byggingarmálefni Reykjavíkur, 18. október 1948
 2. Iðnskólar, 28. apríl 1949
 3. Kirkjugarðar, 16. febrúar 1949
 4. Skipun læknishéraða o. fl., 25. apríl 1949
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 29. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, 16. febrúar 1948
 2. Reykjavíkurhöfn, 17. desember 1947
 3. Sinfóníuhljómsveit Íslands, 10. mars 1948
 4. Sóknargjöld, 13. nóvember 1947
 5. Vernd barna og ungmenna, 27. janúar 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Atvinnudeild háskólans, 12. nóvember 1946
 2. Háskóli Íslands, 11. desember 1946
 3. Loftferðir, 18. mars 1947
 4. Menntun kennara, 11. nóvember 1946
 5. Tannlæknakennsla, 17. febrúar 1947
 6. Tilraunastöð háskólans í meinafræði, 17. desember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Atvinnudeild háskólans, 5. desember 1945
 2. Dosentsembætti í íslenzku nútíðarmáli, 15. mars 1946
 3. Fræðsla barna, 22. október 1945
 4. Gagnfræðanám, 22. október 1945
 5. Húsmæðrafræðsla, 21. nóvember 1945
 6. Lendingarbætur á Arnarstapa, 16. október 1945
 7. Menntaskólar, 19. október 1945
 8. Menntun kennara, 19. nóvember 1945
 9. Skipulag og hýsing prestssetra, 12. apríl 1946
 10. Skólakerfi og fræðsluskylda, 19. október 1945
 11. Sóknargjöld, 12. apríl 1946
 12. Veiting prestakalla, 12. apríl 1946
 13. Æfinga- og tilraunaskóli, 19. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Dýralæknar, 11. september 1944
 2. Hafnargerð í Ólafsvík, 29. nóvember 1944
 3. Laun háskólakennara Háskóla Íslands, 18. september 1944
 4. Lendingarbætur á Hellissandi, 14. febrúar 1944
 5. Lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner, 21. september 1944
 6. Prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals, 12. desember 1944
 7. Sala nokkurra opinbera jarða, 13. september 1944
 8. Samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum, 27. nóvember 1944
 9. Vitabyggingar, 11. september 1944

62. þing, 1943

 1. Háskólakennarar, 7. desember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Skipun læknishéraða, 6. apríl 1943
 2. Virkjun Fossár í Ólafsvíkurhreppi, 14. janúar 1943

51. þing, 1937

 1. Atvinnubótavinna og kennsla ungra manna, 26. febrúar 1937
 2. Opinber ákærandi, 27. febrúar 1937

49. þing, 1935

 1. Opinber ákærandi, 19. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda, 19. nóvember 1934
 2. Opinber ákærandi, 9. október 1934

Meðflutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. Stimpilgjald, 26. apríl 1982

102. þing, 1979–1980

 1. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 24. janúar 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Þingsköp Alþingis, 16. október 1978

78. þing, 1958–1959

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 22. desember 1958
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði, 28. janúar 1959
 3. Bráðabirgðagreiðslur úr ríkissjóði, 19. mars 1959
 4. Fræðslumyndasafn ríkisins, 22. janúar 1959
 5. Kirkjugarðar, 22. janúar 1959
 6. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1959
 7. Virkjun Sogsins, 9. desember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Aðstoð við vangefið fólk, 16. apríl 1958
 2. Fræðslumyndasafn ríkisins, 2. júní 1958
 3. Kirkjugarðar, 15. apríl 1958
 4. Mannfræði og ættfræðirannsóknir, 15. apríl 1958
 5. Matreiðslumenn á farskipum, 18. apríl 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Fasteignaskattur, 18. desember 1956
 2. Hundahald, 18. desember 1956
 3. Kirkjuþing og kirkjuráð, 22. desember 1956
 4. Selja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness, 5. nóvember 1956
 5. Sýsluvegasjóðir, 18. desember 1956
 6. Tollskrá o. fl., 26. október 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Tollskrá o. fl., 12. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Tollskrá o. fl., 18. október 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Atvinnubótasjóður, 3. október 1952

68. þing, 1948–1949

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Dýralæknar, 21. janúar 1947
 2. Kirkjubyggingar, 8. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Einkaleyfi, 22. febrúar 1946
 2. Ferðaskrifstofa ríkisins, 16. nóvember 1945
 3. Ríkisborgararéttur, 26. október 1945
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946, 18. desember 1945
 5. Sveitarstjórnarkosningar, 1. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Dósentsembætti í guðfræðideild, 11. desember 1944
 2. Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi, 14. desember 1944
 3. Húsaleiga, 23. janúar 1945
 4. Meðferð einkamála í héraði, 1. febrúar 1944
 5. Réttindi danskra ríkisborgara á Íslandi, 24. febrúar 1944
 6. Ríkisborgararéttur, 18. október 1944
 7. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 20. september 1944
 8. Sjúkrahús o.fl., 11. desember 1944
 9. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 26. janúar 1945
 10. Vernd barna og ungmenna, 12. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum, 17. september 1943
 2. Flugvellir, flugvélaskýli og dráttarbrautir fyrir flugvélar, 11. október 1943
 3. Jarðræktarlög, 19. október 1943
 4. Lögreglustjórn o.fl. í Reykjavík, 20. apríl 1943
 5. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 3. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Háskólabókavörður, 8. janúar 1943
 2. Kennaraskóli Íslands, 12. mars 1943
 3. Lögreglustjórn, 18. desember 1942
 4. Rithöfundarréttur og prentréttur, 15. janúar 1943
 5. Ríkisborgararéttur, 12. mars 1943
 6. Sala á jarðeignum ríkisins, 13. janúar 1943
 7. Uppdráttur af Íslandi, 8. janúar 1943

60. þing, 1942

 1. Raforkusjóður, 11. ágúst 1942

51. þing, 1937

 1. Hæstiréttur, 9. apríl 1937
 2. Verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar, 27. febrúar 1937

49. þing, 1935

 1. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 7. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Barnafræðsla, 9. nóvember 1934
 2. Hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi, 31. október 1934