Gunnlaugur Stefánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir) , 4. febrúar 2002

118. þing, 1994–1995

 1. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík) , 9. desember 1994
 2. Vátryggingastarfsemi (vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995) , 15. desember 1994

100. þing, 1978–1979

 1. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1978
 2. Stjórnarskipunarlög, 19. október 1978

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Fullvinnsla botnfiskafla (frestur til að uppfylla skilyrði laganna), 22. febrúar 1995
 2. Lyfjalög (lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.), 21. nóvember 1994
 3. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 7. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna, 27. apríl 1994
 2. Tollalög (aðaltollhöfn í Höfn og Þorlákshöfn), 28. febrúar 1994
 3. Umferðarlög (skoðun ökutækja), 9. desember 1993
 4. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði), 28. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 2. Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi, 1. apríl 1993
 3. Öryggisfræðslunefnd sjómanna, 2. apríl 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 3. desember 1991

100. þing, 1978–1979

 1. Fjáröflun til vegagerðar, 6. desember 1978
 2. Hátekjuskattur, 26. apríl 1979
 3. Kirkjubyggingasjóður, 12. mars 1979
 4. Seðlabanki Íslands, 16. október 1978
 5. Stjórnarskipunarlög, 16. október 1978