Gylfi Þ Gíslason: frumvörp

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Þingfararkaup alþingismanna, 2. febrúar 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins, 13. október 1975
 2. Íslensk stafsetning, 11. desember 1975
 3. Skákleiðsögn í skólum, 13. október 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Framkvæmdastofnun ríkisins, 2. maí 1975
 2. Íslensk stafsetning, 2. maí 1975
 3. Skákkennsla, 28. apríl 1975
 4. Þingfararkaup alþingismanna, 16. apríl 1975

91. þing, 1970–1971

 1. Bankavaxtabréf, 11. mars 1971
 2. Fiskvinnsluskóli, 16. mars 1971
 3. Grunnskóli, 26. janúar 1971
 4. Háskóli Íslands, 24. nóvember 1970
 5. Hótel- og veitingaskóli Íslands, 25. janúar 1971
 6. Höfundalög, 17. febrúar 1971
 7. Iðnfræðsla, 23. nóvember 1970
 8. Innflutnings- og gjaldeyrismál, 10. mars 1971
 9. Íþróttakennaraskóli Íslands, 17. mars 1971
 10. Kennaraháskóli Íslands, 1. febrúar 1971
 11. Listamannalaun, 17. mars 1971
 12. Listasafn Íslands, 17. mars 1971
 13. Menningarsjóður og menntamálaráð, 17. mars 1971
 14. Náttúruvernd, 18. febrúar 1971
 15. Skólakerfi, 25. janúar 1971
 16. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 17. febrúar 1971
 17. Útvarpslög, 28. október 1970
 18. Verðlagsmál, 15. desember 1970
 19. Vísindasjóður, 17. mars 1971
 20. Þjóðleikhús, 26. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 16. mars 1970
 2. Alþýðubankinn, 22. apríl 1970
 3. Gagnfræðanám, 13. október 1969
 4. Menntaskólar, 14. október 1969
 5. Námslán og námsstyrkir, 22. apríl 1970
 6. Útflutningslánasjóður, 3. maí 1970
 7. Útvarpslög, 16. mars 1970
 8. Verðgæsla og samkeppnishömlur, 17. desember 1969
 9. Verðlagsmál, 18. desember 1969
 10. Æskulýðsmál, 13. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Handritastofnun Íslands, 14. október 1968
 2. Háskóli Íslands, 13. desember 1968
 3. Háskóli Íslands, 25. mars 1969
 4. Landsbókasafn Íslands, 14. október 1968
 5. Listasafn Íslands, 14. október 1968
 6. Menntaskólar, 6. mars 1969
 7. Námslán og námsstyrkir, 27. nóvember 1968
 8. Skólakostnaður, 13. desember 1968
 9. Stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 17. október 1968
 10. Verðlagsmál, 13. desember 1968
 11. Þjóðminjalög, 5. desember 1968
 12. Þjóðskjalasafn Íslands, 11. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Dýravernd, 5. mars 1968
 2. Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands, 12. mars 1968
 3. Gjaldmiðill Íslands, 11. mars 1968
 4. Verðlagsmál, 27. nóvember 1967
 5. Vernd barna og ungmenna, 28. mars 1968
 6. Æskulýðsmál, 12. október 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Afnám einkasölu á viðtækjum, 20. febrúar 1967
 2. Almenningsbókasöfn, 9. mars 1967
 3. Háskóli Íslands, 6. mars 1967
 4. Listamannalaun, 6. mars 1967
 5. Námslán og námsstyrkir, 17. október 1966
 6. Skólakostnaður, 10. mars 1967
 7. Útvarpsrekstur ríkisins, 23. nóvember 1966
 8. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 14. nóvember 1966
 9. Vernd barna og ungmenna, 27. október 1966
 10. Æskulýðsmál, 17. apríl 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna, 4. apríl 1966
 2. Bygging skólamannvirkja, 18. október 1965
 3. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 11. október 1965
 4. Háskóli Íslands, 17. desember 1965
 5. Iðnfræðsla, 11. október 1965
 6. Innflutnings- og gjaldeyrismál, 8. desember 1965
 7. Seðlabanki Íslands, 16. mars 1966
 8. Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, 16. mars 1966
 9. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 11. október 1965
 10. Útvarpsrekstur ríkisins, 16. febrúar 1966
 11. Verðtrygging fjárskuldbindinga, 13. október 1965
 12. Vernd barna og ungmenna, 28. mars 1966
 13. Vélstjóranám, 11. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 10. apríl 1965
 2. Bankavaxtabréf, 29. apríl 1965
 3. Bann við okri, 29. mars 1965
 4. Háskóli Íslands, 9. desember 1964
 5. Húsmæðrakennaraskóli Íslands, 21. apríl 1965
 6. Iðnfræðsla, 12. apríl 1965
 7. Leiklistarstarfsemi áhugamanna, 22. október 1964
 8. Listasafn Íslands, 29. apríl 1965
 9. Menntaskólar, 7. apríl 1965
 10. Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 17. mars 1965
 11. Náttúrurannsóknir, 15. október 1964
 12. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 22. október 1964
 13. Tékkar, 29. mars 1965
 14. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 21. apríl 1965
 15. Verðtrygging fjárskuldbindinga, 29. apríl 1965
 16. Vernd barna og ungmenna, 12. október 1964
 17. Víxillög, 29. mars 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Náttúrurannsóknir, 14. apríl 1964
 2. Náttúruvernd, 16. desember 1963
 3. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 16. mars 1964
 4. Seðlabanki Íslands, 25. nóvember 1963
 5. Skemmtanaskattur, 17. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Almenningsbókasöfn, 19. mars 1963
 2. Höfundalög, 12. mars 1963
 3. Innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl., 22. mars 1963
 4. Kennaraskóli Íslands, 20. mars 1963
 5. Listflytjendur o.fl., 12. mars 1963
 6. Náttúrurannsóknir, 14. desember 1962
 7. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 13. desember 1962
 8. Skemmtanaskattsviðauki 1963, 29. október 1962
 9. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 9. apríl 1963
 10. Tónlistarskólar, 20. mars 1963
 11. Tækniskóli Íslands, 22. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Handritastofnun Íslands, 23. október 1961
 2. Háskóli Íslands, 4. apríl 1962
 3. Heyrnleysingjaskóli, 11. október 1961
 4. Samvinnubanki Íslands hf., 28. mars 1962
 5. Seðlabanki Íslands, 11. október 1961
 6. Skemmtanaskattsviðauki, 11. október 1961
 7. Skemmtanaskattur, 4. apríl 1962
 8. Vernd barna og ungmenna, 26. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Alþjóðlega framfarastofnunin (um þátttöku Íslands) , 7. desember 1960
 2. Fræðslumyndasafn ríkisins, 14. október 1960
 3. Landsbanki Íslands, 1. febrúar 1961
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna, 8. febrúar 1961
 5. Listasafn Íslands, 14. október 1960
 6. Seðlabanki Íslands, 1. febrúar 1961
 7. Skemmtanaskattsviðauki 1961, 14. október 1960
 8. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 17. janúar 1961
 9. Úthlutun listamannalauna, 14. október 1960
 10. Útvegsbanki Íslands, 7. febrúar 1961
 11. Veð, 7. desember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Háskóli Íslands, 27. maí 1960
 2. Innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl., 8. apríl 1960
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna erlendis, 6. apríl 1960
 4. Skemmtanaskattsviðauki, 26. nóvember 1959
 5. Verðlagsmál, 13. maí 1960
 6. Verslunarbanki Íslands h.f., 5. maí 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Byggingarsjóður Listasafns Íslands, 13. apríl 1959
 2. Gjaldeyrissamningur Evrópu, 6. apríl 1959
 3. Háskóli Íslands, 10. mars 1959
 4. Listasafn Íslands, 17. febrúar 1959
 5. Stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka, 6. apríl 1959
 6. Úthlutun listamannalauna, 15. apríl 1959
 7. Verkstjóranámskeið, 1. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Einkaleyfi til útgáfu almanaks, 10. desember 1957
 2. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 4. desember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Dýravernd, 10. október 1956
 2. Félagsheimili, 18. febrúar 1957
 3. Háskóli Íslands, 5. apríl 1957
 4. Iðnfræðsla, 21. nóvember 1956
 5. Menningarsjóður og menntamálaráð, 16. maí 1957
 6. Menntun kennara, 5. apríl 1957
 7. Rannsóknarstofa til geislamælinga, 5. apríl 1957
 8. Skemmtanaskattsviðauki, 18. desember 1956
 9. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 16. maí 1957
 10. Vísindasjóður, 16. maí 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur, 11. október 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 15. október 1953
 2. Kosningar til Alþingis, 3. nóvember 1953
 3. Sveitarstjórnarkosningar, 3. nóvember 1953
 4. Tollskrá o. fl., 12. nóvember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Almannatryggingar, 10. október 1952
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 6. október 1952
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. október 1952
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 7. nóvember 1952
 5. Verðlag, 3. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Almannatryggingar, 30. október 1951
 2. Laun skálda, rithöfunda og annarra listamanna og listarráð, 19. október 1951
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. október 1951
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. október 1951
 5. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdóm, 3. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 12. desember 1950
 2. Gengisskráning o.fl. (gengisskráning, launabreytingar, stóreignaskatt) , 12. október 1950
 3. Skáldalaun rithöfunda og listamanna, 19. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1950
 2. Veiting prestakalla, 8. febrúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Skáldastyrkur, rithöfunda og listamanna o. fl., 10. nóvember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Útfarir, 27. febrúar 1948
 2. Veiting prestakalla, 5. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Embættaveitingar og ráðning opinberra starfsmanna, 24. janúar 1947
 2. Kola- og saltverzlun ríkisins, 22. apríl 1947
 3. Skipun innflutningsmála, 12. febrúar 1947
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 11. nóvember 1946
 5. Veiting prestakalla, 14. febrúar 1947
 6. Þingsköp Alþingis, 24. október 1946

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Almannatryggingar, 7. desember 1977
 2. Áburðarverksmiðja ríkisins, 11. október 1977
 3. Hlutafélög, 11. október 1977
 4. Samstarfsnefndir starfsfólks og stjórnenda fyrirtækja, 11. október 1977
 5. Sementsverksmiðja, 11. október 1977
 6. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnulýðræði, 15. febrúar 1977
 2. Lágmarkslaun, 10. desember 1976
 3. Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf., 20. apríl 1977
 4. Stjórnarskipunarlög, 12. október 1976
 5. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 14. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi, 13. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 28. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 25. febrúar 1974
 2. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 26. febrúar 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 23. nóvember 1972
 2. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 5. mars 1973
 3. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 14. apríl 1973
 4. Heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs, 9. apríl 1973
 5. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Heilbrigðisþjónusta, 11. apríl 1972
 2. Landgrunn Íslands og hafið yfir því, 10. febrúar 1972

75. þing, 1955–1956

 1. Kvikmyndastofnun ríkisins, 14. nóvember 1955
 2. Ný orkuver og orkuveitur, 7. desember 1955
 3. Olíueinkasala, 14. október 1955
 4. Tollskrá o. fl., 12. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Menntun kennara, 19. október 1954
 2. Olíueinkasala, 29. október 1954
 3. Óréttmætir verslunarhættir, 19. nóvember 1954
 4. Stimpilgjald, 12. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Almannatryggingar, 9. október 1953
 2. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. mars 1954
 3. Eignarnámsheimild fyrir Dalvíkurhrepp, 15. mars 1954
 4. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 5. október 1953
 5. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 19. mars 1954
 6. Menntun kennara, 30. nóvember 1953
 7. Olíueinkasala, 4. nóvember 1953
 8. Óskilgetin börn, 25. nóvember 1953
 9. Sömu laun kvenna og karla, 20. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 27. nóvember 1952
 2. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 3. október 1952
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 14. október 1952
 4. Menntaskóli, 6. nóvember 1952
 5. Togaraútgerð ríkisins, 18. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum, 3. október 1951
 2. Innflutningur og sala á jólatrjám, 15. janúar 1952
 3. Ljósmæðralög, 26. nóvember 1951
 4. Menntaskólar, 6. nóvember 1951
 5. Skipun læknishéraða, 9. nóvember 1951
 6. Verkamannabústaðir, 10. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnuréttindi útlendinga, 1. febrúar 1951
 2. Læknishéruð, 24. janúar 1951
 3. Sóttvarnir gagnvart útlöndum, 18. desember 1950
 4. Sveitarstjórnarlög, 9. febrúar 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Verkamannabústaðir, 19. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Almannatryggingar, 26. nóvember 1948
 2. Eyðing á rottu, 4. maí 1949
 3. Framfærslulög, 18. mars 1949
 4. Iðnfræðsla, 18. febrúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Almannatryggingar, 5. desember 1947
 2. Raforkulög, 20. nóvember 1947
 3. Reykjavíkurhöfn, 17. desember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Almannatryggingar, 7. nóvember 1946
 2. Framfærslulög, 6. febrúar 1947
 3. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 17. janúar 1947
 4. Manneldisgildi hveitis, 28. febrúar 1947
 5. Óskilgetin börn, 5. febrúar 1947
 6. Raforkulög, 14. febrúar 1947
 7. Vatnsveitur, 29. janúar 1947
 8. Vernd barna og ungmenna, 2. desember 1946