Haraldur Guðmundsson: frumvörp

1. flutningsmaður

76. þing, 1956–1957

 1. Eftirlit með skipum, 19. október 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum, 12. október 1955
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum, 12. október 1954
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. nóvember 1954
 3. Verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna, 11. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Almannatryggingar, 30. nóvember 1953
 2. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 19. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 7. október 1952
 2. Verðlag, 6. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 25. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Húsaleiga, 23. febrúar 1951
 2. Lyfsölulög, 2. nóvember 1950

63. þing, 1944–1945

 1. Eignaraukaskattur, 20. janúar 1944
 2. Miðlunarsjóður húsaleigu, 20. janúar 1944

62. þing, 1943

 1. Eignaraukaskattur, 17. apríl 1943
 2. Miðlunarsjóður húsaleigu, 27. október 1943
 3. Sparifjáreigendur, 30. nóvember 1943
 4. Tekjuskattur og eignarskattur og stríðsgróðaskattur, 17. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Alþýðutryggingar, 8. janúar 1943
 2. Þingsköp Alþingis, 18. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Orlof, 10. ágúst 1942
 2. Verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins, 7. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Ráðstafanir gegn dýrtíðinni, 27. febrúar 1942
 2. Þjóðfáni Íslendinga, 13. apríl 1942

58. þing, 1941

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 31. október 1941

55. þing, 1940

 1. Lífeyrissjóður ljósmæðra, 11. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Alþýðutryggingar, 13. mars 1939

52. þing, 1937

 1. Atvinna við siglingar, 19. október 1937
 2. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 19. október 1937

51. þing, 1937

 1. Aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sitt, 17. febrúar 1937
 2. Alþýðutryggingar, 23. febrúar 1937
 3. Fiskimálanefnd o. fl., 16. febrúar 1937
 4. Héraðsskólar, 15. mars 1937
 5. Kreppulánasjóður, 17. febrúar 1937
 6. Síldarverksmiðjur ríkisins, 16. febrúar 1937
 7. Skipsstjóraréttindi til handa Pétri Sigurðssyni, 17. febrúar 1937
 8. Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda, 16. febrúar 1937
 9. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta, 17. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Ríkisútgáfa námsbóka, 17. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Eftirlit með matvælum, 20. febrúar 1935
 2. Fiskimálanefnd o.fl., 11. mars 1935
 3. Fiskimálanefnd o.fl., 18. október 1935
 4. Ríkisútgáfa námsbóka, 18. febrúar 1935
 5. Sala og útflutningur á ýmsum íslenzkum afurðum, 18. október 1935
 6. Sveitarstjórnarkosningar, 20. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Bráðabirgðaútflutningsskýrslur, 6. október 1934
 2. Fátækralög, 6. október 1934
 3. Heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfjasölu, 6. október 1934
 4. Kreppulánasjóður, 6. október 1934
 5. Léttverkuð saltsíld, 6. október 1934
 6. Markaðs- og verðjöfnunarsjóður, 6. október 1934
 7. Síldarbræðslustöð, 6. október 1934
 8. Síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi, 6. október 1934
 9. Skipulagsnefnd atvinnumála, 14. október 1934
 10. Varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar, 6. október 1934
 11. Verkamannabústaðir, 6. október 1934
 12. Vinnumiðlun, 6. október 1934

47. þing, 1933

 1. Laun embættismanna, 17. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Tekju- og eignarskattsauki til atvinnubóta, 29. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Alþýðutryggingar, 31. mars 1932
 2. Atvinnuskortur í verstöðvum austanlands, 18. apríl 1932
 3. Erfðalög og erfðafjárskattur, 1. apríl 1932
 4. Sala þjóðjarða og kirkjugarða, 12. mars 1932
 5. Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi, 20. apríl 1932
 6. Útflutningsgjald, 19. mars 1932
 7. Útflutningsgjald af síld o. fl., 19. mars 1932
 8. Útflutningur á nýjum fiski, 9. apríl 1932
 9. Varðskip landsins, 17. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Dragnótaveiðar í landhelgi, 21. júlí 1931
 2. Fasteignaskattur, 18. júlí 1931
 3. Rekstrarlán fyrir samvinnufélög sjómanna og bátaútvegsmanna, 21. júlí 1931
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. júlí 1931
 5. Útflutningsgjald, 20. júlí 1931
 6. Útflutningsgjald af síld, 20. júlí 1931
 7. Útflutningur á nýjum fisk, 20. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Dragnótaveiðar, 11. mars 1931
 2. Fasteignaskattur, 25. febrúar 1931
 3. Kosning þingmanns fyrir Neskaupsstað, 14. apríl 1931
 4. Læknishéraðasjóðir, 4. mars 1931
 5. Nýjar veiðiaðferðir og veiðarfæri, 11. mars 1931
 6. Raforkuvirki, 7. mars 1931
 7. Ríkisborgararéttur, 4. mars 1931
 8. Styrkveiting til íslenskra stúdenta við erlenda háskóla, 4. mars 1931
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 25. febrúar 1931
 10. Tollalög, 25. febrúar 1931
 11. Undanþága skóla og sjúkrahúsa frá afnotagjaldi til útvarps, 4. mars 1931
 12. Útflutningur á nýjum fiski, 11. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Einkasala á tóbaki, 24. febrúar 1930
 2. Fasteignaskattur, 22. febrúar 1930
 3. Jöfnunarsjóður ríkisins, 2. apríl 1930
 4. Raforkuvirki, 28. febrúar 1930
 5. Sóknargjöld, 28. febrúar 1930
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. febrúar 1930
 7. Tollalög, 22. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Alþýðufræðsla á Ísafirði, 22. febrúar 1929
 2. Bann gegn botnvörpuveiðum, 18. mars 1929
 3. Bann gegn líkamlegum refsingum, 18. mars 1929
 4. Verðtollur, 12. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Atkvæðagreiðslur utan kjörstaða við alþingiskosningar, 3. febrúar 1928
 2. Bæjarstjórn Ísafjarðar, 30. janúar 1928
 3. Einkasala á saltfisk, 14. febrúar 1928
 4. Gagnfræðaskóli á Ísafirði, 30. janúar 1928
 5. Laun embættismanna, 19. janúar 1928
 6. Vegalög, 3. febrúar 1928

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. Fasteignaskattur, 19. mars 1956
 2. Hundahald, 19. mars 1956
 3. Kirkjugarðar, 19. mars 1956
 4. Skipun prestakalla, 4. nóvember 1955
 5. Sýsluvegasjóður, 19. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., 18. nóvember 1954
 2. Skipun prestakalla, 29. mars 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Greiðslubandalag Evrópu, 23. mars 1954
 2. Læknaskipunarlög, 27. mars 1954
 3. Póstlög, 4. desember 1953
 4. Skemmtanaskattur, 26. nóvember 1953
 5. Sóknargjöld, 10. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Almannatryggingar, 15. desember 1952
 2. Verkmannabústaðir, 28. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Húsrými fyrir geðsjúkt fólk, 18. desember 1951
 2. Ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkisjóðs til vinnuheimila, 21. nóvember 1951
 3. Skógræktardagur skólafólks, 6. nóvember 1951
 4. Togaraútgerð ríkisins, 2. nóvember 1951
 5. Vistheimili fyrir drykkjusjúka menn, 6. desember 1951
 6. Öryrkjahæli, 14. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Almannatryggingar, 29. nóvember 1950
 2. Almannatryggingar, 22. janúar 1951

64. þing, 1945–1946

 1. Almannatryggingar, 8. desember 1945
 2. Bifreiðaskattur o.fl., 12. apríl 1946
 3. Fyrningarsjóður ríkisins, 11. mars 1946
 4. Happdrætti, 12. nóvember 1945
 5. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 6. nóvember 1945
 6. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög), 28. nóvember 1945
 7. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 20. nóvember 1945
 8. Lax- og silungsrækt í Austfirðingafjórðungi o.fl., 15. mars 1946
 9. Lestagjald af skipum, 29. október 1945
 10. Loðdýrarækt, 25. mars 1946
 11. Þjóðargrafreitur á Þingvöllum, 27. mars 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Gjald af söluverði fisks erlendis, 16. janúar 1945
 2. Húsnæði í þarfir ríkisins, 20. febrúar 1945
 3. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 9. janúar 1945
 4. Menntaskóla á Akureyri, 2. febrúar 1944
 5. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 5. janúar 1945
 6. Veltuskattur, 16. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 2. Alþýðutryggingar, 9. nóvember 1943
 3. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. október 1943
 4. Happdrætti Hallgrímskirkju, 17. september 1943
 5. Happdrætti Laugarneskirkju, 17. september 1943
 6. Heilsuhæli fyrir drykkjumenn, 4. nóvember 1943
 7. Lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar, 26. október 1943
 8. Náttúrurannsóknir, 25. október 1943
 9. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla, 8. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Happdrætti, 16. janúar 1943
 2. Kynnisferð sveitafólks, 21. janúar 1943
 3. Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 9. desember 1942

59. þing, 1942

 1. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 27. febrúar 1942
 2. Hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp, 12. maí 1942
 3. Jarðræktarlög, 13. apríl 1942
 4. Stríðsgróðaskattur, 30. mars 1942
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. mars 1942
 6. Tollskrá o.fl., 15. maí 1942
 7. Verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins, 6. maí 1942

58. þing, 1941

 1. Vatnalög, 31. október 1941

56. þing, 1941

 1. Sveitarstjórnarlög, 9. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Búfjárrækt, 11. mars 1940
 2. Jarðir í Ölfusi, 2. apríl 1940
 3. Loðdýrarækt og loðdýralánadeild, 29. mars 1940
 4. Mæðuveikin, 18. mars 1940

53. þing, 1938

 1. Ellistyrktarsjóðir sveitar- og bæjarfélaga, 30. apríl 1938

47. þing, 1933

 1. Bæjarútgerð Reykjavíkur, 14. nóvember 1933
 2. Lax og silungsveiði, 15. nóvember 1933
 3. Sala mjólkur og rjóma, 16. nóvember 1933
 4. Varðskip landsins, 21. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Alþýðutryggingar, 3. mars 1933
 2. Bráðabyrgðarbreytingu nokkurra laga, 29. mars 1933
 3. Bæjarútgerð Reykjavíkur, 27. mars 1933
 4. Kreppulánasjóð, 25. apríl 1933
 5. Kreppusjóð, 29. mars 1933
 6. Lækkun vaxta, 29. mars 1933
 7. Ráðstafanir til varanlegs atvinnuauka, 29. mars 1933
 8. Ráðstafanir vegna fjárkreppunnar, 27. apríl 1933
 9. Siglingalög, 13. mars 1933
 10. Stóríbúða- og háleiguskatt til húsnæðisbóta, 29. mars 1933
 11. Víxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931, 6. mars 1933
 12. Vörslu opinberra sjóða, 1. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Mannafli á eimskipum og mótorskipum, 15. mars 1932
 2. Ríkisútgáfa skólabóka, 22. febrúar 1932
 3. Samvinnufélög, 16. mars 1932
 4. Siglingalög, 1. apríl 1932
 5. Skipun barnakennara og laun, 29. febrúar 1932
 6. Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda, 4. mars 1932
 7. Verðhækkunarskattur, 11. mars 1932
 8. Virkjun Efra-Sogsins, 15. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Jöfnunarsjóður, 18. júlí 1931
 2. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 20. júlí 1931
 3. Opinber vinna, 18. júlí 1931
 4. Ráðstafanir vegna atvinnukreppunnar, 3. ágúst 1931
 5. Ríkisútgáfa skólabóka, 18. júlí 1931
 6. Tolllög, 20. júlí 1931
 7. Verkamannabústaðir, 25. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Andleg verk, 17. mars 1931
 2. Atvinna við siglingar, 28. febrúar 1931
 3. Háskóli, 31. mars 1931
 4. Jöfnunarsjóður ríkisins, 5. mars 1931
 5. Kosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstað, 14. apríl 1931
 6. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum, 17. mars 1931
 7. Mannafli á eimskipum og mótorskipum, 12. mars 1931
 8. Opinber vinna, 9. mars 1931
 9. Rafveitulánasjóður Íslands, 31. mars 1931
 10. Ríkisútgáfa skólabóka, 13. mars 1931
 11. Útvegsbanki Íslands h/f, 16. mars 1931
 12. Verkamannabústaðir, 23. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Átta stunda vinnudagar í verksmiðjum, 27. febrúar 1930
 2. Forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o. fl., 10. febrúar 1930
 3. Kosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstað, 31. janúar 1930
 4. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 4. apríl 1930
 5. Lögskráning sjómanna, 31. janúar 1930
 6. Slysatryggingar, 20. febrúar 1930
 7. Útvegsbanki, 8. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Fátækralög, 4. mars 1929
 2. Hlutafélög, 11. mars 1929
 3. Hvalveiðastöð, 18. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Atvinnuleysisskýrslur, 14. febrúar 1928
 2. Hvíldartími háseta á botnvörpuskipum, 24. janúar 1928
 3. Skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi, 20. janúar 1928
 4. Trygging á fatnaði og munum skipverja, 30. janúar 1928