Auður Auðuns: frumvörp

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Erfðafjárskattur, 25. mars 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Afstaða foreldra til óskilgetinna barna, 8. nóvember 1971
 2. Afstaða foreldra til skilgetinna barna, 16. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Gjaldþrotaskipti, 25. mars 1971
 2. Kirkjuþing og kirkjuráð, 13. október 1970
 3. Kjördagur 1971, 23. mars 1971
 4. Mannanöfn, 5. apríl 1971
 5. Stofnun og slit hjúskapar, 5. apríl 1971
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 13. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Félagsheimili, 14. apríl 1970
 2. Framfærslulög, 10. nóvember 1969
 3. Skemmtanaskattur, 14. apríl 1970
 4. Vernd barna og ungmenna, 10. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Framfærslulög, 22. apríl 1969
 2. Vernd barna og ungmenna, 22. apríl 1969

85. þing, 1964–1965

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 11. mars 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum, 3. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Kirkjugarðar, 14. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Kirkjugarðar, 27. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Kirkjugarðar, 30. janúar 1961
 2. Réttindi og skyldur hjóna, 23. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Orlof húsmæðra, 15. febrúar 1960

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Veiting prestakalla, 10. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Veiting prestakalla, 29. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Þjóðleikhús, 25. nóvember 1971

89. þing, 1968–1969

 1. Loðdýrarækt, 28. mars 1969

83. þing, 1962–1963

 1. Tekjustofnar sveitarfélaga, 17. apríl 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, 9. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Sveitarstjórnarkosningar, 16. febrúar 1961
 2. Sveitarstjórnarlög, 30. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 9. mars 1960
 2. Sveitarstjórnarlög, 30. maí 1960

68. þing, 1948–1949

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Embættisbústaðir dómara, 17. maí 1947
 2. Ný orkuver og orkuveitur, 22. maí 1947