Hjörleifur Guttormsson: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Gæludýrahald, 5. október 1998
 2. Landgræðsla (innfluttar plöntur) , 15. október 1998
 3. Náttúruvernd (landslagsvernd) , 13. október 1998
 4. Orka fallvatna og nýting hennar, 3. nóvember 1998
 5. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga) , 5. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Gæludýrahald, 6. apríl 1998
 2. Jarðhitaréttindi, 7. október 1997
 3. Landgræðsla (innfluttar plöntur) , 9. október 1997
 4. Náttúruvernd (landslagsvernd) , 8. október 1997
 5. Orka fallvatna, 7. október 1997
 6. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga) , 28. janúar 1998
 7. Sveitarstjórnarlög (heiti sveitarfélaga) , 6. október 1997
 8. Umboðsmaður jafnréttismála, 9. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Jarðhitaréttindi, 2. október 1996
 2. Landgræðsla (innfluttar plöntur) , 26. nóvember 1996
 3. Námulög (náttúruvernd) , 30. janúar 1997
 4. Náttúruvernd (landslagsvernd) , 30. janúar 1997
 5. Orka fallvatna, 2. október 1996
 6. Réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög) , 2. október 1996
 7. Sveitarstjórnarlög (heiti sveitarfélaga) , 7. október 1996
 8. Umboðsmaður jafnréttismála, 8. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Gæludýrahald, 21. mars 1996
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1995
 3. Landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.) , 17. október 1995
 4. Náttúruvernd (landslagsvernd) , 18. október 1995
 5. Orka fallvatna, 5. október 1995
 6. Réttur til launa í veikindaforföllum, 5. október 1995
 7. Sveitarstjórnarlög (heiti sveitarfélaga) , 22. mars 1996
 8. Útvarpslög (auglýsingar) , 13. desember 1995

119. þing, 1995

 1. Náttúruvernd (landslagsvernd) , 15. júní 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Jarðhitaréttindi, 3. október 1994
 2. Landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.) , 15. nóvember 1994
 3. Orka fallvatna, 3. október 1994
 4. Réttur til launa í veikindaforföllum (verkafólk og sjómenn) , 3. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Jarðhitaréttindi, 5. október 1993
 2. Orka fallvatna, 5. október 1993
 3. Réttur til launa í veikindaforföllum (verkafólk og sjómenn) , 1. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Jarðhitaréttindi, 3. september 1992
 2. Orka fallvatna, 26. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Jarðhitaréttindi, 14. október 1991
 2. Þjóðhagsstofnun (endurskoðun á starfsemi) , 14. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Jarðhitaréttindi, 18. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 13. nóvember 1989
 2. Jarðhitaréttindi, 31. október 1989
 3. Þjóðhagsstofnun (upplýsingar eftir kjördæmum) , 11. október 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbo, 13. október 1987
 2. Jarðhitaréttindi, 20. október 1987
 3. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (fulltrúar í opinberum nefndum) , 5. nóvember 1987
 4. Þjóðhagsstofnun, 2. nóvember 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, 30. október 1986
 2. Jarðhitaréttindi, 19. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Eignaréttur íslenska ríkisins á auðlindum hafsbotnsins, 14. nóvember 1985
 2. Jarðhitaréttindi, 16. október 1985
 3. Orka fallvatna, 22. október 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Jarðhitaréttindi, 11. október 1984
 2. Landsvirkjun, 15. október 1984
 3. Lögverndun á starfsheiti kennara, 24. október 1984
 4. Orka fallvatna, 11. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Jarðhitaréttindi, 5. desember 1983
 2. Landsvirkjun, 18. október 1983
 3. Orka fallvatna og nýting hennar, 13. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Jarðboranir ríkisins, 11. mars 1983
 2. Jarðhitaréttindi, 11. mars 1983
 3. Landsvirkjun, 24. febrúar 1983
 4. Orkulög, 18. desember 1982
 5. Orkulög, 10. febrúar 1983
 6. Orkulög, 11. mars 1983
 7. Orkusjóður, 11. mars 1983
 8. Orkustofnun, 11. mars 1983
 9. Orkuverð til Íslenska álfélagsins, 23. febrúar 1983
 10. Rafmagnsveitur ríkisins, 11. mars 1983
 11. Verðjöfnunargjald af raforku, 2. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Iðnfræðingar, 14. desember 1981
 2. Iðnlánasjóður, 29. mars 1982
 3. Iðnráðgjafar, 2. nóvember 1981
 4. Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði, 5. apríl 1982
 5. Kísiliðjan, 2. apríl 1982
 6. Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði, 6. apríl 1982
 7. Lagmetisiðnaður, 16. apríl 1982
 8. Sykurverksmiðja í Hveragerði, 31. mars 1982
 9. Verðjöfnunargjald af raforku, 3. desember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Lagmetisiðnaður, 17. mars 1981
 2. Raforkuver, 11. maí 1981
 3. Sjóefnavinnsla á Reykjanesi, 4. maí 1981
 4. Stálbræðsla, 4. maí 1981
 5. Steinullarverksmiðja, 4. maí 1981
 6. Verðjöfnunargjald af raforku, 4. desember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Hitaveita Suðurnesja, 11. mars 1980
 2. Iðnrekstrarsjóður, 6. maí 1980
 3. Iðnþróunarsjóður, 5. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Iðnlánasjóður, 3. apríl 1979
 2. Iðntæknistofnun Íslands, 13. desember 1978
 3. Rafmagnseftirlit ríkisins, 2. apríl 1979
 4. Verðjöfnunargjald af raforku, 14. desember 1978

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (tannlækningar), 5. október 1998
 2. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 5. október 1998
 3. Landsvirkjun (eignarhlutur í fyrirtækjum), 5. mars 1999
 4. Tollalög (aðaltollhafnir), 20. október 1998
 5. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 5. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 6. október 1997
 2. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnun o.fl.), 11. nóvember 1997
 3. Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum (breyting ýmissa laga), 17. nóvember 1997
 4. Stjórnarskipunarlög (eignarréttur á náttúruauðæfum og landi), 4. nóvember 1997
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 6. október 1997
 6. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 6. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 2. október 1996
 2. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 11. mars 1997
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 2. október 1996
 4. Skipulagslög (skipan skipulagsstjórnar), 16. desember 1996
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 2. október 1996
 6. Vegalög (reiðhjólavegir), 4. desember 1996
 7. Þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta), 7. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 5. mars 1996
 2. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.), 5. mars 1996

119. þing, 1995

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 22. maí 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.), 11. október 1993
 2. Meðferð opinberra mála (skipunartími ríkissaksóknara o.fl.), 11. október 1993
 3. Tollalög (aðaltollhöfn í Höfn og Þorlákshöfn), 28. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga), 30. mars 1993
 2. Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi, 1. apríl 1993
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 19. ágúst 1992
 4. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu (breyting ýmissa laga), 23. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Umboðsmaður barna, 18. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Slysavarnaskóli sjómanna, 26. nóvember 1990
 2. Umboðsmaður barna, 13. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.), 10. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.), 11. apríl 1989
 2. Umferðarlög (Bifreiðaeftirlit ríkisins), 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (sjúkradagpeningar), 13. október 1987
 2. Framhaldsskólar (heildarlög), 15. október 1987
 3. Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga, 12. apríl 1988
 4. Leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga), 20. október 1987
 5. Umboðsmaður barna, 26. október 1987

109. þing, 1986–1987

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 10. mars 1987
 2. Listamannalaun, 16. desember 1986
 3. Stjórn fiskveiða (aukið afla- og sóknarmark), 27. október 1986
 4. Umboðsmaður barna, 13. október 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Rannsóknastofnun útflutnings- og markaðsmála, 27. febrúar 1986
 2. Stöðvun okurlánastarfsemi, 26. nóvember 1985
 3. Vísitala framfærslukostnaðar, 25. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Ráðstafanir í húsnæðismálum, 6. febrúar 1985
 2. Verndun kaupmáttar, 26. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Tollskrá, 25. nóvember 1983

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggður útflutningur búvara, 19. desember 1979

101. þing, 1979

 1. Stjórn efnahagsmála, 15. október 1979