Ingibjörg Pálmadóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega) , 15. janúar 2001
 2. Almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega) , 8. mars 2001
 3. Ávana- og fíkniefni (óheimil efni) , 2. apríl 2001
 4. Lækningatæki, 14. nóvember 2000
 5. Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra) , 30. nóvember 2000
 6. Tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.) , 8. desember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (dvalarkostnaður foreldris) , 22. mars 2000
 2. Lífsýnasöfn, 3. apríl 2000
 3. Lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.) , 24. febrúar 2000
 4. Málefni aldraðra (heildarlög) , 11. nóvember 1999
 5. Sjúklingatrygging, 3. apríl 2000
 6. Sóttvarnalög (samstarfsnefnd, kostnaður o.fl.) , 20. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris) , 17. desember 1998
 2. Almannatryggingar (örorkumat) , 15. febrúar 1999
 3. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.) , 15. febrúar 1999
 4. Gagnagrunnur á heilbrigðissviði, 13. október 1998
 5. Lífsýnasöfn, 15. október 1998
 6. Lækningatæki, 5. mars 1999
 7. Málefni aldraðra (heildarlög) , 17. febrúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.) , 11. desember 1997
 2. Almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar) , 11. febrúar 1998
 3. Áfengis- og vímuvarnaráð, 18. febrúar 1998
 4. Dánarvottorð o.fl. (heildarlög) , 12. febrúar 1998
 5. Fæðingarorlof (feður) , 9. desember 1997
 6. Gagnagrunnar á heilbrigðissviði, 6. apríl 1998
 7. Heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa) , 11. nóvember 1997
 8. Lyfjalög (Lyfjamálastofnun o.fl.) , 6. apríl 1998
 9. Læknalög (óvæntur skaði og mistök) , 24. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Áfengis- og vímuvarnaráð, 13. desember 1996
 2. Fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.) , 17. mars 1997
 3. Réttindi sjúklinga, 20. desember 1996
 4. Sóttvarnalög (heildarlög) , 26. nóvember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta) , 21. maí 1996
 2. Heilbrigðisþjónusta (svæðisráð sjúkrahúsa) , 18. maí 1996
 3. Lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.) , 5. október 1995
 4. Réttindi sjúklinga, 11. mars 1996
 5. Sóttvarnalög (heildarlög) , 17. nóvember 1995
 6. Tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.) , 13. febrúar 1996

119. þing, 1995

 1. Lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.) , 31. maí 1995
 2. Sóttvarnalög (heildarlög) , 29. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Lyfjalög (lyfsala dýralækna) , 3. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar (greiðsla sveitarfélaga í Atvinnuleysistryggingasjóð) , 1. mars 1994

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Fullvinnsla botnfiskafla (frestur til að uppfylla skilyrði laganna), 22. febrúar 1995
 2. Greiðsluaðlögun, 9. febrúar 1995
 3. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 9. desember 1994
 4. Vátryggingastarfsemi (vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995), 15. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur sjálfstætt starfandi), 29. mars 1994
 2. Brunavarnir og brunamál (rannsókn eldsvoða), 28. apríl 1994
 3. Búfjárhald (varsla stórgripa), 11. október 1993
 4. Slysavarnaráð, 18. nóvember 1993
 5. Sveitarstjórnarlög (kjörskrár, framboðsfrestur), 3. mars 1994
 6. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðar með botnvörpu og flotvörpu í Breiðafirði), 28. febrúar 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf), 6. maí 1993
 2. Búfjárhald (varsla stórgripa), 31. mars 1993
 3. Eiturefni og hættuleg efni (ósoneyðandi efni), 25. mars 1993
 4. Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun aflaheimilda 1992-93), 19. ágúst 1992
 5. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 17. desember 1992
 6. Lyfjalög (heildarlög), 2. september 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur, uppihaldsstyrkur o.fl.), 5. desember 1991
 2. Lyfjalög (heildarlög), 26. mars 1992
 3. Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins, 14. október 1991
 4. Sveitarstjórnarlög (byggðastjórnir), 2. október 1991
 5. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna), 7. október 1991