Ingvar Gíslason: frumvörp

1. flutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra, 10. febrúar 1987

105. þing, 1982–1983

 1. Bann við ofbeldiskvikmyndum, 18. desember 1982
 2. Eftirmenntun í iðnaði, 9. mars 1983
 3. Framhaldsskólar, 14. mars 1983
 4. Grunnskóli, 4. mars 1983
 5. Launasjóður íslenskra rithöfunda, 4. mars 1983
 6. Skólakostnaður, 14. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Blindrabókasafn Íslands, 8. febrúar 1982
 2. Framhaldsskólar, 23. febrúar 1982
 3. Grunnskólar, 14. apríl 1982
 4. Listskreytingasjóður ríkisins, 12. október 1981
 5. Námslán og námsstyrkir, 14. desember 1981
 6. Sinfóníuhljómsveit Íslands, 12. október 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Fiskvinnsluskóli, 13. október 1980
 2. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 13. október 1980
 3. Grunnskólar, 27. apríl 1981
 4. Kennaraháskóli Íslands, 13. október 1980
 5. Sinfóníuhljómsveit Íslands, 7. maí 1981
 6. Vélstjóranám, 13. október 1980
 7. Viðskptafræðingar, 22. október 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Fjölbrautaskólar, 23. apríl 1980
 2. Grunnskólar, 23. apríl 1980
 3. Kennaraháskóli Íslands, 30. apríl 1980
 4. Söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar, 19. maí 1980
 5. Vélstjóranám, 30. apríl 1980
 6. Viðskiptafræðingar og hagfræðingar, 30. apríl 1980

99. þing, 1977–1978

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 7. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Húsnæðismálstofnun ríkisins, 23. mars 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Innflutningur og eldi sauðnauta, 3. desember 1974
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 12. mars 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Vínveitingar á vegum ríkisins (hömlur á) , 6. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Húsafriðunarsjóður, 28. nóvember 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Kjarabætur aldraðra, 4. febrúar 1971
 2. Sjúkrahús í sameign ríkis og bæjar á Akureyri, 4. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Íþróttasamskipti Íslendinga við erlendar þjóðir, 23. mars 1970
 2. Sala Fagraness í Öxnadalshreppi, 23. mars 1970
 3. Útgáfa erlendra öndvegisrita á íslensku, 19. mars 1970
 4. Útsvars- og skattfrádráttur aldraðs fólks, 24. mars 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 29. apríl 1969
 2. Útsvars- og skattfrádrátt aldraðra manna, 9. apríl 1969
 3. Vísitölutryggð spariskírteini vegna Byggingarsjóðs ríkisins, 29. apríl 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Garðyrkjuskóli á Akureyri, 19. apríl 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Héraðsskólar, 13. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Héraðsskólar, 3. mars 1965

83. þing, 1962–1963

 1. Sala tveggja eyðijarða í Árskógshreppi, 11. febrúar 1963

Meðflutningsmaður

107. þing, 1984–1985

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 6. nóvember 1984

100. þing, 1978–1979

 1. Biðlaun alþingismanna, 20. nóvember 1978
 2. Félagsheimili, 26. október 1978
 3. Fjáröflun til vegagerðar, 6. desember 1978
 4. Grunnskólar, 8. maí 1979
 5. Kirkjubyggingasjóður, 12. mars 1979
 6. Ríkisendurskoðun, 4. desember 1978
 7. Tollskrá, 13. mars 1979

98. þing, 1976–1977

 1. Atvinnuleysistryggingar, 15. mars 1977

96. þing, 1974–1975

 1. Atvinnuleysistryggingar, 9. apríl 1975
 2. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar, 5. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Bygging staðlaðs húsnæðis til eflingar iðnaði á landsbyggðinni, 20. mars 1974
 2. Kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni, 13. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar, 28. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Bann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpu, 13. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Virkjun fallvatns (í Þingeyjarsýslum), 2. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Iðnlánasjóður, 22. október 1969
 2. Lífeyrissjóður bænda, 28. apríl 1970
 3. Námskostnaðarsjóður, 10. mars 1970
 4. Sala Ytra-Krossaness til Akureyrarkaupstaðar, 15. október 1969
 5. Söluskattur, 30. október 1969
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. október 1969
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. nóvember 1969
 8. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Iðnlánasjóður (68/1967), 23. apríl 1969
 2. Sala jarðarinnar Ytra-Krossanes, 17. apríl 1969
 3. Söluskattur, 27. nóvember 1968
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Loðdýrarækt, 9. nóvember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 12. apríl 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Afhending prestssetursjarðar (flutningur prestsseturs), 19. apríl 1966
 2. Iðnlánasjóður, 3. mars 1966
 3. Landsspítali Íslands, 25. október 1965
 4. Loðdýrarækt, 29. nóvember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Áburðarverksmiðja, 24. febrúar 1965
 2. Landsspítali Íslands, 2. mars 1965
 3. Lækkun skatta og útsvara, 19. október 1964
 4. Vaxtalækkun, 13. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 5. maí 1964
 2. Efnahagsmál, 30. janúar 1964
 3. Landsspítali Íslands, 17. mars 1964
 4. Seðlabanki Íslands, 16. október 1963
 5. Vaxtalækkun o.fl., 16. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Efnahagsmál, 12. október 1962
 2. Efnahagsmál, 6. nóvember 1962
 3. Hámark útlánsvaxta, 27. mars 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, 14. nóvember 1961
 2. Húsnæðismálastofnun, 2. nóvember 1961