Jakob Möller: frumvörp

1. flutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. Bankavaxtabréf, 2. febrúar 1945
 2. Barnaspítali, 4. mars 1944
 3. Fasteignamat, 16. janúar 1945
 4. Innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka, 16. janúar 1945
 5. Skipakaup ríkisins, 8. janúar 1945
 6. Stimpilgjald, 8. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 2. desember 1943
 2. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 2. desember 1943
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Fjárlög fyrir árið 1943, 18. nóvember 1942
 2. Húsaleiga, 7. desember 1942
 3. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 14. nóvember 1942

60. þing, 1942

 1. Alþýðutryggingar, 11. ágúst 1942
 2. Bifreiðalög, 14. ágúst 1942
 3. Kosningar til Alþingis, 11. ágúst 1942
 4. Kosningar til Alþingis, 14. ágúst 1942
 5. Skiptimynt, 14. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Fjárlög fyrir árið 1943, 5. mars 1942
 2. Frestun bæjarstjórnarkosninganna í Reykjavík, 19. febrúar 1942

58. þing, 1941

 1. Fiskveiðar í landhelgi, 18. október 1941

56. þing, 1941

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 18. febrúar 1941
 2. Einkasala á tóbaki, 18. febrúar 1941
 3. Fjáraukalög 1939, 23. maí 1941
 4. Happadrætti, 18. febrúar 1941
 5. Innanríkislán, 18. febrúar 1941
 6. Innheimta ýmissa gjalda 1942 með viðauka, 10. maí 1941
 7. Ríkisreikningar 1939, 23. maí 1941
 8. Stimpilgjald, 17. febrúar 1941
 9. Tollheimta og tolleftirlit, 17. febrúar 1941
 10. Tollheimta og tolleftirlit, 17. febrúar 1941
 11. Veitingaskattur, 10. maí 1941
 12. Verðlagsuppót á laun embættis- og starfsmanna ríkisins, 12. mars 1941

55. þing, 1940

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 20. mars 1940
 2. Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga, 20. mars 1940
 3. Fjáraukalög 1938, 20. mars 1940
 4. Fjáraukalög 1939, 8. apríl 1940
 5. Fjárlög 1941, 22. febrúar 1940
 6. Happdrætti, 22. febrúar 1940
 7. Innheimta ýmissa gjalda 1941 með viðauka, 22. febrúar 1940
 8. Laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl., 22. febrúar 1940
 9. Lækkun lögbundinna gjalda, 30. mars 1940
 10. Ríkisreikningurinn 1938, 20. mars 1940
 11. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 20. mars 1940
 12. Stimpilgjald, 22. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Fjáraukalög 1937, 6. nóvember 1939
 2. Fjáraukalög 1938, 20. desember 1939
 3. Ríkisreikningurinn 1937, 6. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl., 2. mars 1938

51. þing, 1937

 1. Verkamannabústaðir, 8. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Útsvör, 19. febrúar 1936

46. þing, 1933

 1. Manntal í Reykjavík, 25. mars 1933
 2. Verslunaratvinna, 8. mars 1933
 3. Verslunarnám og atvinnuréttindi verslunarmanna, 7. mars 1933

39. þing, 1927

 1. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 24. febrúar 1927
 2. Yfirsetukvennalög, 24. febrúar 1927

38. þing, 1926

 1. Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, 3. mars 1926
 2. Lokunartími sölubúða, 13. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Lokunartími sölubúða, 18. febrúar 1925
 2. Útvarp, 7. apríl 1925

36. þing, 1924

 1. Einkasala á tóbaki, 14. mars 1924
 2. Kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur, 5. mars 1924
 3. Lokunartími sölubúða, 31. mars 1924
 4. Sérleyfi til að reka víðboð, 4. apríl 1924

35. þing, 1923

 1. Aukauppbót vegna sérstakrar dýrtíðar, 16. mars 1923
 2. Bæjargjöld í Reuykjavík, 16. mars 1923
 3. Gjaldeyrislántaka (heimild) , 26. febrúar 1923
 4. Hlunnindi, 19. mars 1923
 5. Kosningar fyrir Reykjavík, 10. mars 1923
 6. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 19. mars 1923
 7. Stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur, 8. mars 1923
 8. Útsvarsskylda vatnsnotenda, 19. mars 1923

34. þing, 1922

 1. Leggja jarðirnar Árbæ og Ártún í Mosfellshreppi og Breiðholt, Bústaði og Eiði í Seltjarnarneshreppi, 2. mars 1922

33. þing, 1921

 1. Bann á innflutningi á óþörfum varningi, 29. mars 1921
 2. Húsnæði í Reykjavík, 2. mars 1921

Meðflutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 26. september 1944

62. þing, 1943

 1. Happdrætti, 12. nóvember 1943

59. þing, 1942

 1. Eignarnám hluta af Vatnsenda, 13. apríl 1942

54. þing, 1939–1940

 1. Alþýðutryggingar, 13. mars 1939

52. þing, 1937

 1. Húsmæðrakennaraskóli og húsmæðraskóli í Reykjavík, 26. október 1937
 2. Raftækjasala rafmagnsveitu Reykjavíkur, 25. október 1937

51. þing, 1937

 1. Húsmæðrakennaraskóli og húsmæðraskóli í Reykjavík, 5. apríl 1937
 2. Rafmagnsveita Reykjavíkur og sala á rafmagnstækjum, 20. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Einkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl., 25. mars 1936
 2. Fiskimálanefnd o. fl., 28. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Fiskimálanefnd, 8. nóvember 1935
 2. Stimpilgjald, 26. febrúar 1935
 3. Stimpilgjald, 29. október 1935
 4. Tolllög, 8. nóvember 1935
 5. Útsvar, 18. desember 1935

48. þing, 1934

 1. Efnivörur til iðnaðar, 27. október 1934
 2. Lántaka fyrir ríkissjóð, 10. desember 1934
 3. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 10. desember 1934

47. þing, 1933

 1. Ábyrgð á láni fyirr Jóhannes Jósefsson, 2. desember 1933
 2. Dráttarbraut í Reykjavík, 23. nóvember 1933
 3. Fiskiveiðasamþykktir og lendingarsjóðir, 22. nóvember 1933
 4. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands hf, 24. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Virkjun Sogsins, 7. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Verksmiðja til bræðslu síldar, 14. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Stjórnarskipunarlög, 18. júlí 1931
 2. Virkjun Efra-Sogsins, 18. júlí 1931

39. þing, 1927

 1. Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands, 3. mars 1927
 2. Bankavaxtabréf, 12. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Afnám gengisviðauka á vörutolli, 15. mars 1926
 2. Almannafriður á helgidögum, 18. febrúar 1926
 3. Almennur ellistyrkur, 3. mars 1926
 4. Húsaleiga í Reykjavík, 19. febrúar 1926
 5. Kosningar til Alþingis, 3. mars 1926
 6. Líkhús, 3. mars 1926
 7. Sérleyfi til virkjunar Dynjandisár, 9. apríl 1926
 8. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 10. mars 1926
 9. Vörutollur, 15. apríl 1926

37. þing, 1925

 1. Aflaskýrslur, 6. mars 1925
 2. Húsaleiga í Reykjavík, 18. apríl 1925
 3. Innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum, 17. mars 1925
 4. Lífeyrissjóður embættismanna, 20. apríl 1925
 5. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 27. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 28. febrúar 1924
 2. Bæjargjöld í Reykjavík, 5. mars 1924
 3. Hundahald í kaupstöðum og kauptúnum, 27. febrúar 1924
 4. Verðtollur, 18. mars 1924
 5. Yfirsetukvennaskóli, 12. mars 1924

35. þing, 1923

 1. Dragnótaveiðar í landhelgi, 9. mars 1923
 2. Mæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 14. mars 1923
 3. Stofnun landsbanka, 16. mars 1923

34. þing, 1922

 1. Skemmtanaskattur, 22. mars 1922

33. þing, 1921

 1. Ríkisveðbanki Íslands, 21. mars 1921
 2. Seðlaauki Íslandsbanka, 27. apríl 1921
 3. Sveitarstjórnarlög, 19. apríl 1921
 4. Útflutningsgjald, 30. apríl 1921