Jóhann Hafstein: frumvörp

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Iðnlánasjóður, 30. október 1972
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Iðnlánasjóður, 17. nóvember 1971
 2. Landgrunn Íslands og hafið yfir því, 10. febrúar 1972
 3. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Atvinnuöryggi, 6. nóvember 1970
 2. Iðnlánasjóður, 12. október 1970
 3. Iðnþróunarstofnun Íslands, 2. mars 1971
 4. Landsvirkjun, 12. október 1970
 5. Landsvirkjun, 15. október 1970
 6. Laun forseta Íslands, 16. mars 1971
 7. Námulög, 19. mars 1971
 8. Niðursuðuverksmiðja á Siglufirði, 26. mars 1971
 9. Olíuhreinsunarstöð, 12. október 1970
 10. Sementsverksmiðja ríkisins, 17. mars 1971
 11. Útflutningsmiðstöð iðnaðarins, 26. nóvember 1970
 12. Virkjun Lagarfoss, 12. október 1970
 13. Virkjun Svartár í Skagafirði, 25. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Álbræðsla við Straumsvík, 19. nóvember 1969
 2. Dómsmálastörf, lögreglustjórn og gjaldheimta o.fl., 13. janúar 1970
 3. Hægri handar umferð, 15. október 1969
 4. Iðja og iðnaður, 5. desember 1969
 5. Iðnþróunarsjóður, 29. janúar 1970
 6. Meðferð opinberra mála, 13. janúar 1970
 7. Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði, 27. nóvember 1969
 8. Olíuhreinsunarstöð á Íslandi, 21. apríl 1970
 9. Skipun prestakalla, 13. október 1969
 10. Umferðarlög, 15. október 1969
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 12. desember 1969
 12. Verslun með ópíum o.fl., 18. desember 1969
 13. Verslunaratvinna, 5. desember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán, 4. desember 1968
 2. Eiturefni og hættuleg efni, 21. október 1968
 3. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit, 14. október 1968
 4. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 10. apríl 1969
 5. Læknaskipunarlög, 14. október 1968
 6. Lækningaleyfi o.fl., 10. mars 1969
 7. Stofnun og slit hjúskapar, 13. mars 1969
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 14. október 1968
 9. Vörumerki, 14. október 1968
 10. Ættleiðing, 13. mars 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Heilbrigðiseftirlit, 16. janúar 1968
 2. Iðnlánasjóður, 22. janúar 1968
 3. Kjarasamningar apótekara og lyfjafræðinga, 13. október 1967
 4. Kosningar til Alþingis, 24. október 1967
 5. Meðferð einkamála í héraði, 8. febrúar 1968
 6. Sala Setbergs o.fl., 13. október 1967
 7. Stofnun og slit hjúskapar, 24. október 1967
 8. Tímareikningur á Íslandi, 5. febrúar 1968
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 24. október 1967
 10. Verkfræðingar, 12. febrúar 1968
 11. Verslun með ópíum o.fl., 29. mars 1968
 12. Verslunaratvinna, 16. janúar 1968
 13. Vörumerki, 17. október 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Almannavarnir, 19. október 1966
 2. Áfengislög, 24. október 1966
 3. Fávitastofnanir, 12. október 1966
 4. Iðnlánasjóður (hagræðingarlán) , 2. desember 1966
 5. Iðnlánasjóður, 16. mars 1967
 6. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1966
 7. Skipun prestakalla, 28. nóvember 1966
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 12. október 1966
 9. Verðjöfnunargjald af veiðarfærum, 25. október 1966
 10. Vörumerki, 13. mars 1967
 11. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 6. apríl 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Álbræðsla við Straumsvík, 1. apríl 1966
 2. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 13. október 1965
 3. Hægri handar umferð, 18. nóvember 1965
 4. Iðnlánasjóður, 15. mars 1966
 5. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 22. apríl 1966
 6. Kosningar til Alþingis, 14. febrúar 1966
 7. Meðferð opinberra mála, 14. febrúar 1966
 8. Umferðarlög, 22. febrúar 1966
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 11. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Almenn hegningarlög, 13. október 1964
 2. Dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar, 27. apríl 1965
 3. Eftirlit með útlendingum, 6. nóvember 1964
 4. Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna, 24. febrúar 1965
 5. Hjúkrunarlög, 12. desember 1964
 6. Hreppstjórar, 6. nóvember 1964
 7. Lausaskuldir iðnaðarins, 27. apríl 1965
 8. Ljósmæðralög, 28. apríl 1965
 9. Læknaskipunarlög, 3. mars 1965
 10. Meðferð einkamála í héraði, 6. nóvember 1964
 11. Skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl., 6. nóvember 1964
 12. Umferðarlög, 3. mars 1965
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 12. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 6. apríl 1964
 2. Ljósmæðraskóli Íslands, 19. mars 1964
 3. Lyfsölulög, 16. janúar 1964
 4. Sjúkrahúsalög, 16. janúar 1964
 5. Sóknargjöld, 6. apríl 1964

78. þing, 1958–1959

 1. Sementsverksmiðja, 20. febrúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Húsnæðismálastofnun, 3. desember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 24. október 1956

72. þing, 1952–1953

 1. Lánsfé til íbúðabygginga, 7. nóvember 1952
 2. Lækkun skatta, 19. desember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Húsaleiga, 28. nóvember 1951
 2. Veitingasala, gististaðahald, 5. desember 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu, 10. maí 1949
 2. Eignakönnun, 25. apríl 1949
 3. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 25. október 1946
 2. Æskulýðshöll í Reykjavík, 17. febrúar 1947

Meðflutningsmaður

96. þing, 1974–1975

 1. Gatnagerðargjöld, 3. febrúar 1975

93. þing, 1972–1973

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

78. þing, 1958–1959

 1. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 24. október 1958
 2. Iðnlánasjóður, 24. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 27. febrúar 1958
 2. Iðnlánasjóður, 27. febrúar 1958
 3. Skipakaup, 28. febrúar 1958
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 2. nóvember 1956
 2. Iðnlánasjóður, 25. október 1956
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. febrúar 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Landkynning og ferðamál, 11. október 1955
 2. Ný orkuver og orkuveitur, 7. desember 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Landkynning og ferðamál, 11. mars 1955
 2. Stimpilgjald, 12. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 19. mars 1954
 2. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 19. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Afréttarland Garða á Álftanesi, 29. janúar 1953
 2. Atvinnubótasjóður, 3. október 1952
 3. Bráðabirgðafjárgreiðslur, 18. desember 1952
 4. Greiðslubandalag Evrópu, 4. desember 1952
 5. Holræsagerðir, 7. nóvember 1952
 6. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 14. október 1952
 7. Skattgreiðslu Eimskipafélags Íslands, 26. nóvember 1952
 8. Útvegsbanki Íslands h.f., 26. nóvember 1952
 9. Veitingaskattur, 14. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Fasteignamat frá 1942 o. fl., 12. nóvember 1951
 2. Fé mótvirðissjóðs, 17. janúar 1952
 3. Gjald af kvikmyndasýningum, 11. janúar 1952
 4. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 16. janúar 1952
 5. Skipulag kauptúna og sjávarþorpa, 11. janúar 1952
 6. Sundhöll í Reykjavík, 11. janúar 1952
 7. Tollskrá o. fl., 18. janúar 1952
 8. Veitingaskattur, 6. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Fasteignamat, 12. desember 1950
 2. Fasteignaskattur, 14. nóvember 1950
 3. Fyrningarafskriftir, 5. desember 1950
 4. Mótvirðissjóður, 1. mars 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 15. desember 1948
 2. Sala á steinolíu, hráolíu o.fl., 11. febrúar 1949
 3. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949, 9. febrúar 1949
 4. Skipun læknishéraða o. fl., 25. apríl 1949
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 29. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Almannatryggingar, 5. desember 1947
 2. Fasteignasala, 26. febrúar 1948
 3. Heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, 16. febrúar 1948
 4. Reykjavíkurhöfn, 17. desember 1947
 5. Skemmtanir og samkomur, 7. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Bátaútvegurinn o. fl., 20. desember 1946
 2. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1947, 11. febrúar 1947
 3. Bráðabirgðafjárgreiðslur 1947, 28. mars 1947
 4. Dýrtíðarvísitala o. fl., 20. mars 1947
 5. Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu, 28. mars 1947
 6. Einkasala á tóbaki, 11. mars 1947
 7. Ferðaskrifstofa ríkisins, 20. nóvember 1946
 8. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 27. nóvember 1946
 9. Laun starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1947
 10. Nýjar síldarverksmiðjur, 11. desember 1946
 11. Ríkisborgararéttur, 4. desember 1946
 12. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1947, 10. febrúar 1947
 13. Skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl., 17. desember 1946
 14. Skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1946
 15. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. nóvember 1946
 16. Tollskrá o.fl., 8. apríl 1947
 17. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 9. maí 1947