Jón Helgason: frumvörp

1. flutningsmaður

115. þing, 1991–1992

 1. Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (sölukvaðir) , 1. apríl 1992
 2. Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins, 14. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (forkaupsréttur) , 12. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Áfengislög (áfengisveitingar á vegum ríkisins) , 28. nóvember 1989
 2. Ferðamál (ferðamálanefndir) , 17. október 1989
 3. Landsvirkjun (jöfnun orkuverðs) , 22. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Þingfararkaup alþingismanna (biðlaun) , 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar) , 11. apríl 1988
 2. Framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga) , 23. nóvember 1987
 3. Jarðræktarlög (niðurfelling ríkisframlags til nýræslu og nýræktar) , 11. apríl 1988
 4. Mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga) , 23. nóvember 1987
 5. Skógrækt (heildarlög) , 11. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Fangelsi og fangavist (heildarlög) , 3. mars 1987
 2. Fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.) , 11. desember 1986
 3. Fasteigna- og skipasala (trygging) , 25. nóvember 1986
 4. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (ráðstöfun ágóða) , 5. febrúar 1987
 5. Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga) , 3. mars 1987
 6. Jarðræktarlög (heildarlög) , 29. janúar 1987
 7. Kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.) , 13. október 1986
 8. Landhelgisgæsla Íslands (björgunarlaun) , 28. október 1986
 9. Lögreglumenn (verkfallsréttur) , 3. desember 1986
 10. Lögreglumenn (skaðabætur) , 26. febrúar 1987
 11. Meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.) , 27. janúar 1987
 12. Nauðungaruppboð (þriðja uppboð á fasteign) , 26. janúar 1987
 13. Sjóðir og stofnanir, 19. febrúar 1987
 14. Skógrækt (heildarlög) , 28. október 1986
 15. Umferðarlög (heildarlög) , 4. nóvember 1986
 16. Veiting prestakalla (heildarlög) , 25. nóvember 1986
 17. Veiting ríkisborgararéttar, 13. október 1986
 18. Þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir) , 4. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Áfengislög, 9. apríl 1986
 2. Fasteigna- og skipasala, 10. mars 1986
 3. Framleiðsla og sala á búvörum, 3. apríl 1986
 4. Gjaldþrotalög, 10. desember 1985
 5. Happdrætti Háskóla Íslands, 9. apríl 1986
 6. Kosningar til Alþingis, 22. október 1985
 7. Lausaskuldir bænda, 20. mars 1986
 8. Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum, 25. febrúar 1986
 9. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, 11. febrúar 1986
 10. Skógrækt, 17. mars 1986
 11. Sóknargjöld, 25. nóvember 1985
 12. Starfsmenn þjóðkirkju Íslands, 9. apríl 1986
 13. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. mars 1986
 14. Talnagetraunir, 4. febrúar 1986
 15. Umferðarlög, 29. október 1985
 16. Veiting ríkisborgararéttar, 5. febrúar 1986
 17. Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands, 24. mars 1986
 18. Þinglýsingalög, 28. október 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Afréttamálefni, 10. desember 1984
 2. Almannavarnir, 4. febrúar 1985
 3. Almenn hegningarlög, 18. apríl 1985
 4. Áfengislög, 23. október 1984
 5. Dómsvald í héraði, 12. desember 1984
 6. Framleiðsla og sala á búvörum o.fl., 14. maí 1985
 7. Getraunir Öryrkjabandalags Íslands, 15. maí 1985
 8. Jarðræktarlög, 5. júní 1985
 9. Kerfisbundin skráning á upplýsingum, 19. nóvember 1984
 10. Kirkjusóknir, 18. október 1984
 11. Kosningar til Alþingis, 24. apríl 1985
 12. Lausn deilu verkalýðsfélaga og sláturleyfishafa, 20. nóvember 1984
 13. Meðferð opinberra mála, 28. mars 1985
 14. Sláturafurðir, 20. nóvember 1984
 15. Sóknargjöld, 18. október 1984
 16. Umferðarlög, 14. febrúar 1985
 17. Veiting ríkisborgararéttar, 6. febrúar 1985
 18. Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga, 1. nóvember 1984
 19. Þinglýsingalög, 12. mars 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Ábúðarlög, 27. febrúar 1984
 2. Áfengislög, 7. nóvember 1983
 3. Birting laga og stjórnvaldaerinda, 28. febrúar 1984
 4. Dómvextir, 8. nóvember 1983
 5. Eldi og veiði vatnafiska, 2. apríl 1984
 6. Fasteigna- og skipasala, 15. maí 1984
 7. Framsal sakamanna, 29. nóvember 1983
 8. Jarðalög, 27. febrúar 1984
 9. Kirkjusóknir, 14. febrúar 1984
 10. Kosningar til Alþingis, 13. október 1983
 11. Lausaskuldir bænda, 14. febrúar 1984
 12. Lögræðislög, 8. nóvember 1983
 13. Málflytjendur, 15. mars 1984
 14. Skipun prestakalla, 5. desember 1983
 15. Skógrækt, 22. febrúar 1984
 16. Sóknargjöld, 13. apríl 1984
 17. Umferðarlög, 7. nóvember 1983
 18. Veiting ríkisborgararéttar, 24. janúar 1984
 19. Þinglýsingalög, 14. febrúar 1984

104. þing, 1981–1982

 1. Eftirlaun alþingismanna, 23. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Þingfararkaup alþingismanna, 10. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 24. janúar 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna, 22. febrúar 1979
 2. Lax- og silungsveiði, 18. maí 1979
 3. Söluskattur, 8. mars 1979

97. þing, 1975–1976

 1. Stofnlánasjóður vörubifreiða, 7. maí 1976

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Greiðsluaðlögun, 9. febrúar 1995

115. þing, 1991–1992

 1. Jarðalög (skilyrði eignarhalds), 17. mars 1992
 2. Sveitarstjórnarlög (byggðastjórnir), 2. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Þjóðminjalög (fornminjavörður), 12. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðum), 11. apríl 1990
 2. Námslán og námsstyrkir (útibúaafgreiðsla), 7. febrúar 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar), 11. apríl 1989
 2. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðum), 4. apríl 1989
 3. Bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími), 9. desember 1988
 4. Grunnskóli (skólanefndir), 5. desember 1988
 5. Umferðarlög (öryggisbelti, hlífðarhjálmar o.fl.), 11. maí 1989

105. þing, 1982–1983

 1. Fangelsi og vinnuhæli, 7. mars 1983

100. þing, 1978–1979

 1. Félagsmálaskóli alþýðu, 30. október 1978
 2. Jöfnunargjald, 14. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Orlof húsmæðra, 26. apríl 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Áfengislög, 3. febrúar 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Áfengislög, 8. apríl 1976

92. þing, 1971–1972

 1. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 23. mars 1972