Áki Jakobsson: frumvörp

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Siglufjarðarvegur, 21. apríl 1959
 2. Sjúkrahúsalög nr. 93, 9. febrúar 1959

72. þing, 1952–1953

 1. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 10. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Útsvör, 13. nóvember 1951
 2. Vegna skuldaskila vélbátaflotans, 15. janúar 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Sjúkrahús o.fl., 2. nóvember 1950
 2. Útsvör, 1. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Sjúkrahús o.fl., 12. maí 1950
 2. Útsvör, 15. maí 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu, 24. mars 1949
 2. Húsnæði o.fl., 5. maí 1949
 3. Ráðstafanir til að tryggja rekstur útvegsins, 16. desember 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Bátaútvegurinn o.fl., 7. febrúar 1947
 2. Brunatryggingar á Siglufirði, 17. apríl 1947
 3. Faxaflóasíld, 20. janúar 1947
 4. Landshöfn og fiskiðjuver á Rifi, 10. desember 1946

65. þing, 1946

 1. Landssmiðjan, 22. júlí 1946
 2. Lýsisherzluverksmiðja, 22. júlí 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði, 4. október 1945
 2. Skipakaup ríkisins, 4. október 1945
 3. Tunnusmíði, 28. nóvember 1945
 4. Tunnuverksmiðja á Siglufirði, 4. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Bann á veiði og sölu fisksmælkis, 31. janúar 1945
 2. Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað, 17. janúar 1944
 3. Landssmiðja, 14. nóvember 1944
 4. Nýjar síldarverksmiðjur, 8. desember 1944
 5. Síldarverksmiðjan á Sólbakka, 25. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Búreikningaskrifstofa ríkisins, 7. október 1943
 2. Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað, 8. október 1943
 3. Málflytjendur, 28. september 1943
 4. Verðlag, 15. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði, 14. desember 1942
 2. Húsaleiga, 9. desember 1942
 3. Kvikmyndasýningar í Siglufjarðarkaupstað, 16. desember 1942
 4. Útsvar, 9. desember 1942
 5. Virkjun Fljótaár, 11. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Lögreglumenn, 12. ágúst 1942

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Siglingarlög nr. 56, 29. desember 1958
 2. Skuldaskil útgerðarmanna, 22. desember 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Mat á síld, 26. febrúar 1957
 2. Skipakaup, 16. maí 1957

72. þing, 1952–1953

 1. Fjárhagsráð, 3. október 1952
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. október 1952
 3. Uppsögn varnarsamnings, 20. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Húsaleiga, 28. nóvember 1951
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. janúar 1952
 3. Veitingasala, gististaðahald, 5. desember 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Húsnæði o.fl., 24. nóvember 1949
 2. Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl., 25. apríl 1950
 3. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 12. janúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Aðstoð til síldarútvegsmanna, 25. nóvember 1948
 2. Atvinna við siglingar, 13. desember 1948
 3. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 15. desember 1948
 4. Sala á steinolíu, hráolíu o.fl., 11. febrúar 1949
 5. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949, 9. febrúar 1949
 6. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 25. febrúar 1949
 7. Varðskip, 25. nóvember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Brunatryggingar á Akureyri og Siglufirði, 28. október 1947
 2. Dýrtíðarráðstafanir, 24. nóvember 1947
 3. Fasteignasala, 26. febrúar 1948
 4. Faxaflóasíld, 22. október 1947
 5. Hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði, 16. desember 1947
 6. Raforkulög, 20. nóvember 1947
 7. Stýrimannsskírteini og vélstjóraskírteini, 12. desember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 2. Ný orkuver og orkuveitur, 22. maí 1947
 3. Verbúðir, 9. janúar 1947

63. þing, 1944–1945

 1. Bráðabirgðaverðlag landbúnaðarafurða, 14. september 1944
 2. Ríkisstuðningur við bæjar- og sveitarfélög til framleiðsluaukningar, 2. október 1944

62. þing, 1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 2. desember 1943
 2. Happdrætti, 12. nóvember 1943
 3. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 2. desember 1943
 4. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 22. september 1943
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Ríkisborgararéttur, 12. mars 1943

60. þing, 1942

 1. Laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins, 7. ágúst 1942
 2. Skipaafgreiðsla Eimskipafélags Íslands h/f, 18. ágúst 1942