Jón Kjartansson: frumvörp

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969) , 11. desember 1970

77. þing, 1957–1958

 1. Húsnæði fyrir félagsstarfsemi, 14. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Kosningar til Alþingis, 30. nóvember 1956
 2. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o. fl., 5. desember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Skemmtanaskattur þjóðleikhús o. fl., 18. október 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Brúargerðir, 27. október 1953

36. þing, 1924

 1. Bankavaxtabréf, 15. mars 1924
 2. Þingfararkaup alþingismanna, 22. febrúar 1924

Meðflutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga), 16. nóvember 1970
 2. Orkulög (br. 58/1967), 19. nóvember 1970
 3. Verkfræðiráðunautar ríkisins (á Vestur-, Norður-, Austur- og Suðurlandi), 30. nóvember 1970

82. þing, 1961–1962

 1. Skólakostnaður, 21. mars 1962

78. þing, 1958–1959

 1. Sýsluvegasjóðir, 15. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum, 10. apríl 1958
 2. Umferðarlög, 21. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði, 28. febrúar 1957
 2. Umferðarlög, 18. febrúar 1957
 3. Veð, 24. janúar 1957
 4. Þinglýsing skjala og aflýsing, 24. janúar 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Vátryggingarsamningar, 29. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 19. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 29. mars 1954
 2. Póstlög, 4. desember 1953
 3. Verðlagsskrár, 15. desember 1953

38. þing, 1926

 1. Notkun bifreiða, 17. mars 1926
 2. Skipulag kauptúna og sjávarþorpa, 6. apríl 1926

37. þing, 1925

 1. Tollalög, 18. febrúar 1925
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 7. apríl 1925
 3. Veiting ríkisborgararéttar til séra Friðriks Hallgrímsssonar, 21. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Gengisskráning og gjaldeyrisverslun, 2. maí 1924
 2. Lögreglusamþykktir, 31. mars 1924
 3. Útsvarsálagning erlendra vátryggingafélaga, 9. apríl 1924