Jón Pálmason: frumvörp

1. flutningsmaður

80. þing, 1959–1960

 1. Landnám, ræktun og byggingar í sveitum, 4. apríl 1960
 2. Sala tveggja jarða í Austur-Húnavatnssýslu, 29. febrúar 1960

77. þing, 1957–1958

 1. Eftirlit til varnar ofeyðslu hjá ríkinu, 14. mars 1958
 2. Sveitastjórnarkosningar, 11. desember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Búnaðarbanki Íslands, 29. mars 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna, 18. nóvember 1955
 2. Ný orkuver og orkuveitur, 7. desember 1955
 3. Verðtryggingasjóður, 14. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Prestjarðir, 25. febrúar 1955
 2. Stimpilgjald, 12. nóvember 1954
 3. Sýsluvegasjóðir, 11. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Áburðarverksmiðja, 29. mars 1954
 2. Friðun rjúpu, 22. október 1953
 3. Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum, 19. mars 1954
 4. Skipun læknishéraða, 30. október 1953
 5. Skipun prestakalla, 3. mars 1954
 6. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 6. október 1953
 7. Þingfararkaup alþingismanna, 13. nóvember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Húsmæðrafræðsla, 17. október 1952
 2. Skattfrelsi sparifjár, 12. desember 1952
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 17. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 8. nóvember 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Eyðing refa og minka, 7. apríl 1949
 2. Innflutningur búfjár, 2. maí 1949
 3. Landskiptalög, 6. apríl 1949
 4. Lax- og silungsveiði, 10. febrúar 1949
 5. Niðursoðin mjólk, 15. október 1948
 6. Sjúkrahús o.fl., 8. nóvember 1948
 7. Ullarmat, 3. mars 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Búfjárrækt, 27. október 1947
 2. Dýralæknar, 6. nóvember 1947
 3. Héraðshæli, 5. nóvember 1947
 4. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 13. nóvember 1947
 5. Ljósmæðralög, 12. nóvember 1947
 6. Ullarmat, 29. október 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Búfjárrækt, 12. maí 1947
 2. Fóðurvörur, 10. febrúar 1947
 3. Héraðshæli, 20. mars 1947
 4. Ræktunarsjóður Íslands, 13. nóvember 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Byggingareftirlit ríkisins, 15. febrúar 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Hafnargerð á Skagaströnd, 18. október 1944
 2. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 20. september 1944

62. þing, 1943

 1. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 3. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Innheimta ýmis gjöld 1943 með viðauka, 18. desember 1942
 2. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 11. janúar 1943
 3. Sala á jarðeignum ríkisins, 13. janúar 1943
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1942
 5. Skemmtanaskattur, 9. desember 1942
 6. Tímarit til rökræðna um landsmál, 27. janúar 1943
 7. Tollskrá o.fl., 8. mars 1943

59. þing, 1942

 1. Sauðfjársjúkdómar, 24. febrúar 1942

56. þing, 1941

 1. Hafnargerð á Skagaströnd, 3. mars 1941
 2. Heimilisfang, 23. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Búfjársjúkdómar, 29. febrúar 1940
 2. Verðuppbót á kjöti og mjólk, 22. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Sala Höfðahóla o.fl., 2. mars 1939

53. þing, 1938

 1. Landssmiðjan, 2. maí 1938
 2. Ríkisborgararéttur, 23. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Byggingarsjóður sveitanna, 14. október 1937
 2. Landaurar og verðlagsskrár, 23. október 1937

51. þing, 1937

 1. Landaurar og verðlagsskrár, 20. febrúar 1937
 2. Útrýming sels úr Húnaósi, 16. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Landaurar og verðlagsskrár, 2. apríl 1936

49. þing, 1935

 1. Jarðræktarlög, 19. febrúar 1935

48. þing, 1934

 1. Hafnargerð á Skagaströnd, 6. október 1934
 2. Trjáplöntur, 14. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Kreppulánasjóður, 11. nóvember 1933

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Hefting sandfoks, græðsla lands og varnir gegn gróðureyðingu, 11. maí 1959
 2. Ítala, 6. apríl 1959
 3. Kornrækt, 6. apríl 1959
 4. Skipulagning samgangna, 21. nóvember 1958
 5. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 3. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Búnaðarmálasjóður, 24. mars 1958
 2. Sauðfjárbaðanir, 12. desember 1957
 3. Sýsluvegasjóðir, 30. apríl 1958
 4. Útflutningur hrossa, 27. mars 1958
 5. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 13. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Búfjárrækt, 16. nóvember 1956
 2. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 27. mars 1957
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. nóvember 1956
 4. Útsvör, 23. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 21. nóvember 1955
 2. Gjafabréf fyrir Þykkvabæ, 26. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 28. mars 1955
 2. Jarðræktar og húsagerðarsamþykktir, 17. desember 1954
 3. Jarðræktarlög, 17. desember 1954
 4. Ættaróðal og erfðaábúð, 16. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Búnaðarbanki Íslands, 7. desember 1953
 2. Kornrækt, 5. apríl 1954
 3. Kosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningar, 12. apríl 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Ábúðarlög, 27. október 1952
 2. Búfjárhald í bæjum, 4. desember 1952
 3. Búfjártryggingar, 17. október 1952
 4. Hundahald, 3. nóvember 1952
 5. Menntaskóli, 6. nóvember 1952
 6. Veð, 27. janúar 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Eyðing refa og minka, 30. nóvember 1951
 2. Gin- og klaufaveiki, 9. janúar 1952
 3. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 15. nóvember 1951
 4. Menntaskólar, 6. nóvember 1951
 5. Sýsluvegasjóðir, 8. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Innflutningur búfjár, 13. desember 1950
 2. Lax- og silungsveiði (innlausnarréttur veiðiréttinda), 17. nóvember 1950
 3. Lax- og silungsveiði (afréttarveiði), 15. febrúar 1951
 4. Menntaskólar, 26. janúar 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Framfarasjóður búnaðarsambanda, 18. desember 1948
 2. Menntaskólar, 1. febrúar 1949
 3. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Raforkulög, 20. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Dýralæknar, 21. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Ábúðarlög, 31. október 1945
 2. Byggingarsamþykktir í sveitum, 21. nóvember 1945
 3. Landnám ríkisins, 7. desember 1945
 4. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 27. febrúar 1946
 5. Ræktunarsjóður Íslands, 22. febrúar 1946
 6. Sala Staðarhöfða, 16. nóvember 1945
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 27. febrúar 1946
 8. Ullarmat, 15. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Bankavaxtabréf, 2. febrúar 1945
 2. Barnaspítali, 4. mars 1944
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 3. mars 1944
 4. Dýrtíðarráðstafanir, 26. september 1944
 5. Fasteignamat, 16. janúar 1945
 6. Innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka, 16. janúar 1945
 7. Ítala, 18. janúar 1945
 8. Raforkulög, 25. janúar 1945
 9. Skipakaup ríkisins, 8. janúar 1945
 10. Stimpilgjald, 8. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 2. desember 1943
 2. Jarðræktarlög, 19. október 1943
 3. Raforkusjóður, 27. október 1943
 4. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 2. desember 1943
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. nóvember 1943
 6. Vegalög, 10. september 1943
 7. Ættaróðal og erfðaábúð, 7. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Dýralæknar, 19. desember 1942
 2. Jarðræktarlög, 17. febrúar 1943
 3. Skógrækt, 19. desember 1942
 4. Verzlun með kartöflur o.fl., 19. janúar 1943

60. þing, 1942

 1. Raforkusjóður, 11. ágúst 1942

59. þing, 1942

 1. Byggingar og landnámssjóður, 11. mars 1942
 2. Dragnótaveiði í landhelgi, 5. mars 1942
 3. Hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp, 12. maí 1942
 4. Jarðræktarlög, 13. apríl 1942
 5. Stríðsgróðaskattur, 30. mars 1942
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. mars 1942
 7. Tollskrá o.fl., 15. maí 1942
 8. Verðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins, 6. maí 1942

56. þing, 1941

 1. Ábúðarlög, 21. apríl 1941
 2. Búreikningaskrifstofa ríkissins, 3. apríl 1941
 3. Dragnótaveiði í landhelgi, 1. apríl 1941
 4. Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta, 9. apríl 1941
 5. Jarðræktarlög, 26. mars 1941
 6. Jarðræktarlög, 30. apríl 1941
 7. Landnám ríkisins, 4. apríl 1941
 8. Sandgræðsla og hefting sandfoks, 3. apríl 1941
 9. Sauðfjársjúkdómar, 29. apríl 1941
 10. Sveitarstjórnarlög, 9. apríl 1941
 11. Þegnskylduvinna, 30. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Alþýðutryggingar, 29. febrúar 1940
 2. Bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, 17. apríl 1940
 3. Búfjárrækt, 11. mars 1940
 4. Jarðir í Ölfusi, 2. apríl 1940
 5. Loðdýrarækt og loðdýralánadeild, 29. mars 1940
 6. Lyfjafræðingaskóli Íslands, 29. febrúar 1940
 7. Mæðuveikin, 18. mars 1940
 8. Raforkuveitusjóður, 13. mars 1940
 9. Skattgreiðslur útgerðarfyrirtækja, 17. apríl 1940
 10. Slysabætur á ellilaun og örorkubætur, 29. febrúar 1940
 11. Tilraunir í þágu landbúnaðarins, 23. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ábúðarlög, 6. desember 1939
 2. Jarðræktarlög, 15. nóvember 1939
 3. Mæðiveikin, 18. apríl 1939
 4. Mæðiveikin, 15. desember 1939
 5. Tilraunir í þágu landbúnaðarins, 28. febrúar 1939
 6. Varnir gegn útbreiðslu garnaveiki (Johnesveiki), 22. apríl 1939
 7. Verzlun med tilbúinn áburð og kjarnfóður, 14. apríl 1939

53. þing, 1938

 1. Afréttarlönd í Mýrasýslu o. fl., 12. apríl 1938
 2. Byggingar- og landnámssjóður, 9. mars 1938
 3. Héraðsþing, 2. mars 1938
 4. Mór og móvörur, 29. mars 1938
 5. Mæðiveiki, 7. maí 1938
 6. Sveitarstjórnarkosningar, 20. apríl 1938
 7. Útflutningur á kjöti, 24. mars 1938
 8. Þangmjöl, 15. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Alþýðutryggingar, 14. október 1937
 2. Mæðiveikin, 15. desember 1937
 3. Niðursuðuverksmiðjur, 18. október 1937

51. þing, 1937

 1. Alþýðutryggingar, 19. febrúar 1937
 2. Borgfirzka sauðfjárveikin, 16. apríl 1937
 3. Byggingarsjóður sveitanna, 30. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Lax- og silungsveiði, 17. febrúar 1936
 2. Mjólkurlög, 18. apríl 1936
 3. Nýbýli og samvinnubyggðir, 5. maí 1936
 4. Sala á prestsmötu, 27. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Flutningur á kartöflum, 9. mars 1935
 2. Fyrning verslunarskulda, 5. mars 1935
 3. Kjötmat o.fl., 30. mars 1935
 4. Sala á prestsmötu, 22. október 1935
 5. Sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag, 22. október 1935
 6. Útflutningur á kjöti, 20. mars 1935
 7. Útrýming fjárkláða, 27. febrúar 1935
 8. Ættaróðal og óðalsréttur, 2. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Fasteignaveðslán landbúnaðarins, 21. nóvember 1934
 2. Forðagæsla, 11. október 1934
 3. Lax- og silungsveiði, 20. október 1934
 4. Smjörlíki o.fl., 6. nóvember 1934
 5. Söfnunarsjóður Íslands, 21. nóvember 1934
 6. Verslunarskuldir, 30. október 1934
 7. Ættaróðal og óðalsréttur, 20. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Lax og silungsveiði, 15. nóvember 1933
 2. Sala mjólkur og rjóma, 16. nóvember 1933