Jón Sigurðsson: frumvörp

1. flutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. Aðgerðir gegn peningaþvætti, 5. nóvember 1992
 2. Eiginfjárstaða innlánsstofnana, 17. mars 1993
 3. Einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði) , 19. ágúst 1992
 4. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur o.fl.) , 24. nóvember 1992
 5. Framkvæmd útboða, 22. febrúar 1993
 6. Geymslufé (almenn heimild) , 5. nóvember 1992
 7. Gjaldeyrismál (heildarlög) , 19. ágúst 1992
 8. Húsgöngu- og fjarsala, 19. ágúst 1992
 9. Hönnunarvernd, 5. nóvember 1992
 10. Iðnaðargjald, 6. maí 1993
 11. Innflutningur, 19. ágúst 1992
 12. Íslenski fjárfestingarbankinn hf., 6. maí 1993
 13. Íslenskt ríkisfang vegna EES (Evrópskt efnahagssvæði) , 19. ágúst 1992
 14. Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir, 1. apríl 1993
 15. Neytendalán, 19. ágúst 1992
 16. Norræni fjárfestingarbankinn, 24. mars 1993
 17. Samkeppnislög, 19. ágúst 1992
 18. Samvinnufélög (innlánsdeild) , 22. febrúar 1993
 19. Seðlabanki Íslands (heildarlög) , 18. desember 1992
 20. Sementsverksmiðja ríkisins, 5. nóvember 1992
 21. Staðlar, 19. ágúst 1992
 22. Umboðssöluviðskipti (EES-reglur) , 14. október 1992
 23. Vaxtalög (hámark dráttarvaxta) , 26. nóvember 1992
 24. Verðbréfasjóðir, 19. ágúst 1992
 25. Verðbréfaviðskipti, 19. ágúst 1992
 26. Verðbréfaþing Íslands, 19. ágúst 1992
 27. Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, 19. ágúst 1992
 28. Viðskiptabankar og sparisjóðir (heildarlög, EES-reglur) , 5. nóvember 1992
 29. Vog, mál og faggilding (heildarlög) , 19. ágúst 1992
 30. Öryggi framleiðsluvöru, 19. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Breytingar á lagaákvæðum er varða stöðlun o.fl., 12. nóvember 1991
 2. Einkaleyfi (EES-reglur) , 18. maí 1992
 3. Gjaldeyrismál (heildarlög) , 31. mars 1992
 4. Greiðslukortastarfsemi, 27. mars 1992
 5. Hlutafélög (hlutafélagaskrá o.fl.) , 31. mars 1992
 6. Húsgöngusala, 18. maí 1992
 7. Innflutningur, 31. mars 1992
 8. Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara, 20. febrúar 1992
 9. Samkeppnislög, 3. apríl 1992
 10. Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.) , 14. október 1991
 11. Seðlabanki Íslands (heildarlög) , 28. apríl 1992
 12. Sementsverksmiðja ríkisins, 7. október 1991
 13. Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris) , 14. október 1991
 14. Sparisjóðir (eigið fé og samstæðureikningar) , 9. október 1991
 15. Staðlaráð Íslands, 12. nóvember 1991
 16. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (auglýsingar) , 9. október 1991
 17. Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum, 18. maí 1992
 18. Viðskiptabankar (erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar) , 9. október 1991
 19. Vog, mál og faggilding (heildarlög) , 31. mars 1992
 20. Öryggi framleiðsluvöru, 18. maí 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (breytingar á stofnskrá) , 5. nóvember 1990
 2. Einkaleyfi (heildarlög) , 7. nóvember 1990
 3. Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, 7. nóvember 1990
 4. Greiðslukortastarfsemi, 16. október 1990
 5. Iðnlánasjóður, 19. desember 1990
 6. Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, 5. nóvember 1990
 7. Samvinnufélög (heildarlög) , 17. desember 1990
 8. Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags) , 12. nóvember 1990
 9. Skaðsemisábyrgð, 16. október 1990
 10. Sparisjóðir (samvinnufélög) , 17. desember 1990
 11. Sparisjóðir (eigið fé) , 6. mars 1991
 12. Stöðlun, 28. janúar 1991
 13. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (auglýsingar) , 7. nóvember 1990
 14. Viðskiptabankar (eigið fé) , 6. mars 1991

112. þing, 1989–1990

 1. Einkaleyfi (heildarlög) , 3. maí 1990
 2. Greiðslukortastarfsemi, 31. október 1989
 3. Kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri) , 20. nóvember 1989
 4. Raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar) , 10. apríl 1990
 5. Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags) , 16. mars 1990
 6. Skaðsemisábyrgð (heildarlög) , 9. apríl 1990
 7. Stöðlun, 3. maí 1990
 8. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir, 3. apríl 1990
 9. Viðskiptabankar (samruni viðskiptabanka) , 13. desember 1989
 10. Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins, 2. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál, 23. febrúar 1989
 2. Eignarleigustarfsemi, 11. október 1988
 3. Hlutafélög (heildarendurskoðun) , 21. nóvember 1988
 4. Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri) , 10. apríl 1989
 5. Lagmetisiðnaður (hlutafjárframlög) , 10. apríl 1989
 6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags) , 10. apríl 1989
 7. Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.) , 7. febrúar 1989
 8. Sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.) , 8. febrúar 1989
 9. Stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir) , 7. febrúar 1989
 10. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 6. mars 1989
 11. Vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.) , 7. febrúar 1989
 12. Verðbréfaviðskipti, 11. október 1988
 13. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku) , 7. febrúar 1989
 14. Verkfræðingar (landslagshönnuðir) , 10. apríl 1989
 15. Verslunaratvinna (heildarlög) , 10. apríl 1989
 16. Viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.) , 7. febrúar 1989
 17. Viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki) , 11. október 1988

110. þing, 1987–1988

 1. Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði, 12. apríl 1988
 2. Barnalög (sameiginleg forsjá barna o.fl.) , 15. desember 1987
 3. Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála, 9. febrúar 1988
 4. Fangelsi og fangavist (heildarlög) , 22. desember 1987
 5. Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár) , 11. apríl 1988
 6. Hlutafélög (heildarendurskoðun) , 23. nóvember 1987
 7. Hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.) , 12. apríl 1988
 8. Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga) , 22. desember 1987
 9. Kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld) , 23. nóvember 1987
 10. Lögbókandagerðir, 12. apríl 1988
 11. Lögreglusamþykktir (heildarlög) , 11. febrúar 1988
 12. Meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.) , 23. nóvember 1987
 13. Meðferð opinberra mála (fangelsismálastofnun) , 22. desember 1987
 14. Meðferð opinberra mála (dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir) , 12. apríl 1988
 15. Sjóðir og stofnanir, 11. nóvember 1987
 16. Sóknargjöld (heildarlög) , 23. nóvember 1987
 17. Sparisjóðir (stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.) , 11. apríl 1988
 18. Umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja) , 10. mars 1988
 19. Útflutningsráð Íslands, 20. október 1987
 20. Veiting ríkisborgararéttar, 30. nóvember 1987
 21. Veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.) , 22. mars 1988
 22. Viðskiptabankar (erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.) , 11. apríl 1988
 23. Þinglýsingalög (þinglýsingarstjórar) , 12. apríl 1988
 24. Þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir) , 12. apríl 1988