Jón Þorláksson: frumvörp

1. flutningsmaður

46. þing, 1933

 1. Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, 20. mars 1933
 2. Niðurjöfnunarnefnd í Reykjavík, 2. mars 1933
 3. Tóbaksvörugerð, 2. mars 1933
 4. Verslunar- og siglingasamningar, 24. mars 1933
 5. Virkjun Sogsins, 7. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Kosning til Alþingis, 2. apríl 1932
 2. Raforkuver, 10. mars 1932
 3. Stjórnarskipunarlög, 27. febrúar 1932

44. þing, 1931

 1. Efnivara til iðnaðar, 20. júlí 1931
 2. Stjórnarskipunarlög, 18. júlí 1931
 3. Verðfesting pappírsgjaldeyris, 18. júlí 1931
 4. Virkjun Efra-Sogsins, 18. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Efnivörur til iðnaðar, 12. mars 1931
 2. Innheimta skulda, 9. apríl 1931
 3. Verðfesting pappírsgjaldeyris, 25. febrúar 1931

41. þing, 1929

 1. Raforkuveitur utan kaupstaða, 27. febrúar 1929
 2. Sala á landi Hvanneyrar í Siglufirði, 5. apríl 1929

39. þing, 1927

 1. Fjáraukalög 1926, 22. febrúar 1927

38. þing, 1926

 1. Bankavaxtabréf, 23. febrúar 1926
 2. Fjáraukalög 1925, 15. febrúar 1926
 3. Fjárlög 1927, 8. febrúar 1926
 4. Hlunnindi handa nýjum banka, 17. mars 1926
 5. Landsbanki Íslands, 17. mars 1926
 6. Myntsamningur Norðurlanda, 8. febrúar 1926
 7. Verðtollur, 27. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Fjáraukalög 1923, 7. febrúar 1925
 2. Fjáraukalög 1924, 7. febrúar 1925
 3. Fjárlög 1926, 7. febrúar 1925
 4. Heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka, 7. febrúar 1925
 5. Landsbanki Íslands, 14. febrúar 1925
 6. Landsreikningar 1923, 7. febrúar 1925
 7. Laun embættismanna, 14. febrúar 1925
 8. Ræktunarsjóður Íslands, 14. febrúar 1925
 9. Skiptimynt, 7. febrúar 1925
 10. Skráning skipa, 14. febrúar 1925
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, 7. febrúar 1925
 12. Verðtollur, 7. febrúar 1925

36. þing, 1924

 1. Brunatryggingar í Reykjavík, 28. febrúar 1924
 2. Stofnun háskóla, 1. mars 1924
 3. Verðtollur, 18. mars 1924

35. þing, 1923

 1. Atvinna við siglingar, 17. mars 1923
 2. Eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum, 30. apríl 1923
 3. Mæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, 14. mars 1923

34. þing, 1922

 1. Dýraverndun, 1. mars 1922
 2. Fjárhagsár ríkissjóðs, 23. febrúar 1922
 3. Skemmtanaskattur, 22. mars 1922

33. þing, 1921

 1. Nýtt skipaveðlán h.f. Eimskipafélags, 28. febrúar 1921

Meðflutningsmaður

45. þing, 1932

 1. Fasteignalánafélög, 14. apríl 1932
 2. Jöfnunarsjóður, 23. apríl 1932
 3. Tekju- og eignarskattsauki, 3. júní 1932

44. þing, 1931

 1. Útvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyri, 1. ágúst 1931

43. þing, 1931

 1. Laun embættismanna, 24. mars 1931

41. þing, 1929

 1. Lánsheimild fyrir ríkisstjórnina, 11. maí 1929

40. þing, 1928

 1. Atvinnurekstrarlán, 10. febrúar 1928
 2. Sala Garða á Akranesi, 14. febrúar 1928
 3. Seðlainndráttur Íslandsbanka, 31. mars 1928
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 23. febrúar 1928

36. þing, 1924

 1. Hundahald í kaupstöðum og kauptúnum, 27. febrúar 1924

35. þing, 1923

 1. Aukauppbót vegna sérstakrar dýrtíðar, 16. mars 1923
 2. Kosningar fyrir Reykjavík, 10. mars 1923
 3. Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra, 12. mars 1923
 4. Stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur, 8. mars 1923

34. þing, 1922

 1. Fræðsla barna, 21. mars 1922
 2. Kennsla heyrnar og málleysingja, 27. mars 1922
 3. Leggja jarðirnar Árbæ og Ártún í Mosfellshreppi og Breiðholt, Bústaði og Eiði í Seltjarnarneshreppi, 2. mars 1922
 4. Umræðupartur Alþingistíðinda (fella niður prentun), 18. febrúar 1922

33. þing, 1921

 1. Húsnæði í Reykjavík, 2. mars 1921
 2. Stofnun dócentsembættis, 10. mars 1921