Jóna Valgerður Kristjánsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Starfræksla póst- og símamála (gjaldskrá) , 17. febrúar 1995
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða) , 10. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða) , 14. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (breyting á úthlutunarreglum) , 5. nóvember 1992

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun), 10. október 1994
 2. Eftirlit með skipum (innflutningur skipa eldri en 15 ára), 23. febrúar 1995
 3. Framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða, 9. febrúar 1995
 4. Húsnæðisstofnun ríkisins (endurmat vaxta), 9. desember 1994
 5. Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana, 12. október 1994
 6. Stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur), 22. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Almannatryggingar (skipunartími forstjóra Tryggingastofnunar o.fl.), 24. febrúar 1994
 2. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.), 26. apríl 1994
 3. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun), 29. mars 1994
 4. Eftirlit með skipum (innflutningur og skráning fiskiskipa), 4. maí 1994
 5. Fæðingarorlof (lenging orlofs), 26. apríl 1994
 6. Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald), 13. október 1993
 7. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga), 8. febrúar 1994
 8. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi), 15. febrúar 1994
 9. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga), 25. október 1993
 10. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (fjarvistir vegna barnsburðar), 15. febrúar 1994
 11. Skipun nefndar til að kanna útlánatöp, 23. nóvember 1993
 12. Slysavarnaráð, 18. nóvember 1993
 13. Stjórn fiskveiða (afnám aflamarks og hlutfall meðafla), 29. mars 1994
 14. Stjórn fiskveiða (samráðsnefnd um tillögur um veiðiheimildir), 29. mars 1994
 15. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög), 25. janúar 1994
 16. Þingsköp Alþingis (ræðutími, nefndastörf), 6. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Fjárskuldbindingar fyrir ríkissjóð og sveitarfélög, 25. mars 1993
 2. Fjáröflun til vegagerðar (reiðvegagerð), 9. desember 1992
 3. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 4. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga), 11. mars 1993
 5. Innflutningur á björgunarbát, 24. mars 1993
 6. Vegalög (reiðvegir), 9. desember 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 16. mars 1992
 2. Fæðingarorlof (tilfærsla í starfi), 8. október 1991
 3. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992
 4. Lánsviðskipti, 14. nóvember 1991
 5. Lögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálum, 11. febrúar 1992
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 15. október 1991