Jörundur Brynjólfsson: frumvörp

1. flutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. Sala jarða í opinberri eigu, 21. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Brunatryggingar utan Reykjavíkur, 9. febrúar 1955
 2. Þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl., 26. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Brúargerðir, 20. október 1953
 2. Búnaðarbanki Íslands, 8. október 1953
 3. Innheimta meðlaga, 2. apríl 1954
 4. Jarðræktarlög, 8. október 1953
 5. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 18. febrúar 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Brúargerðir, 20. október 1952
 2. Búnaðarbanki Íslands, 16. október 1952
 3. Jarðræktarlög, 5. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Brúargerðir, 22. október 1951
 2. Búnaðarbanki Íslands, 2. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Eyðing refa og minka, 26. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Eyðing refa og minka, 10. janúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Útrýming minka, 29. október 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Útrýming villiminka, 21. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Sala Stóruborgar í Grímsnesi, 24. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Byggingar- og landnámssjóður, 30. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Raforkulög, 25. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Áveita á Flóann, 27. október 1943

59. þing, 1942

 1. Bændaskóli, 25. mars 1942
 2. Lendingarbætur á Stokkseyri, 4. mars 1942
 3. Rafveitur ríkisins, 6. mars 1942
 4. Skipti Laxárdals og Ymjabergs og 3/4 hlutum Stóru-Sandvíkur, 5. mars 1942
 5. Til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar, 9. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Lax og silungsveiði, 9. apríl 1941
 2. Sala á spildu úr Neslandi í Selvogi, 3. mars 1941

54. þing, 1939–1940

 1. Jarðhiti, 17. febrúar 1939
 2. Lendingarbætur á Eyrarbakka, 3. apríl 1939

53. þing, 1938

 1. Iðnaðarnám, 12. apríl 1938
 2. Tilraunabú, 12. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Lax- og silungsveiði, 26. október 1937

51. þing, 1937

 1. Sala mjólkur og rjóma o. fl., 18. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Einkasala á áfengi, 29. febrúar 1936
 2. Fræðsla barna, 29. febrúar 1936
 3. Jarðræktarlög, 21. apríl 1936
 4. Landsbanki Íslands, 29. febrúar 1936
 5. Laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl., 29. febrúar 1936
 6. Lax- og silungsveiði, 17. febrúar 1936
 7. Skeiðaáveitan, 9. mars 1936
 8. Skipun lögsagnarumdæma, 29. febrúar 1936
 9. Skipun prestakalla, 29. febrúar 1936
 10. Starfsmenn ríkisins og laun þeirra, 2. mars 1936
 11. Þingsköp Alþingis, 18. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Eftirlit með atvinnurekstri, 1. apríl 1935
 2. Einkasala á áfengi, 8. mars 1935
 3. Einkasala ríkisins, 8. mars 1935
 4. Fræðsla barna, 8. mars 1935
 5. Landsbanki Íslands, 8. mars 1935
 6. Laun hreppstjóra og aukatekjur, 8. mars 1935
 7. Skipun lögsagnarumdæma, 8. mars 1935
 8. Skipun prestakalla, 8. mars 1935
 9. Skrifstofufé sýslumanna, 8. mars 1935
 10. Starfsmenn ríkisins og laun þeirra, 8. júní 1935
 11. Þingsköp Alþingis, 26. nóvember 1935

47. þing, 1933

 1. Samvinnufélag sjómanna á Stokkseyri, 22. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Laun embættismanna, 15. febrúar 1933

45. þing, 1932

 1. Ábúðarlög, 4. mars 1932
 2. Húsnæði í Reykjavík, 8. mars 1932
 3. Nýbýli, 4. mars 1932
 4. Sauðfjármörk, 3. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Húsnæði í Reykjavík, 23. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Ábúðarlög, 26. febrúar 1931
 2. Húsnæði í Reykjavík, 13. apríl 1931
 3. Lax- og silungsveiði, 26. febrúar 1931
 4. Nýbýli, 11. mars 1931
 5. Sauðfjármörk, 6. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Ábúðarlög, 15. febrúar 1930
 2. Járnbraut frá Reykjavík til Ölfusár, 29. janúar 1930
 3. Lax- og silungsveiði, 25. mars 1930

41. þing, 1929

 1. Ábúðarlög, 3. apríl 1929
 2. Innflutningur sauðnauta, 2. apríl 1929
 3. Jarðræktarfræmkvæmdir, 3. apríl 1929
 4. Kynbætur hesta, 26. mars 1929
 5. Refarækt, 8. apríl 1929

40. þing, 1928

 1. Fiskiræktarfélög, 25. febrúar 1928
 2. Ófriðun sels í Ölfusá, 1. mars 1928
 3. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 1. mars 1928

39. þing, 1927

 1. Bygging, ábúð og úttekt jarða, 26. mars 1927
 2. Landamerki ofl., 9. apríl 1927
 3. Veð, 2. apríl 1927

38. þing, 1926

 1. Happdrætti fyrir Ísland, 18. febrúar 1926
 2. Járnbraut frá Reykjavík til Ölfusár, 16. mars 1926
 3. Sauðfjárbaðanir, 15. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Vegalög Skeiðabraut, 20. febrúar 1925

36. þing, 1924

 1. Afnám kennaraembættis í hagnýtri sálfræði, 22. febrúar 1924
 2. Friðun á laxi, 22. febrúar 1924
 3. Gengisskráning og gjaldeyrisverslun, 2. maí 1924
 4. Lögreglusamþykktir, 31. mars 1924
 5. Sýsluvegasjóðir, 18. mars 1924
 6. Útsvarsálagning erlendra vátryggingafélaga, 9. apríl 1924

31. þing, 1919

 1. Almannafriður á helgidögum, 29. ágúst 1919
 2. Bæjargjöld í Reykjavík, 19. ágúst 1919
 3. Hundaskattur, 19. júlí 1919
 4. Hvíldartími háseta, 22. júlí 1919

29. þing, 1918

 1. Bæjarstjórn í Reykjavík, 6. maí 1918
 2. Hafsaga í Reykjavík, 3. maí 1918
 3. Skemmtanaskattur, 8. maí 1918
 4. Þurrkun kjöts með vélarafli (einkaleyfi) , 3. júlí 1918

28. þing, 1917

 1. Aðflutningsbann á áfengi, 16. júlí 1917
 2. Einkasala á mjólk, 10. júlí 1917
 3. Einkasala landsstjórnarinnar á kolum, 10. júlí 1917
 4. Nauðsynjavörur undir verði, 5. júlí 1917
 5. Tollalög fyrir Ísland, 27. júlí 1917
 6. Veðurathugunarstöð í Reykjavík, 1. ágúst 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Bakarabrauð, 15. desember 1916
 2. Breyting á tolllögum fyrir Ísland, 22. desember 1916
 3. Einkasala á steinolíu, 22. desember 1916
 4. Kaup á nauðsynjavörum, 27. desember 1916

Meðflutningsmaður

73. þing, 1953–1954

 1. Bifreiðaskattur o. fl., 9. október 1953
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 22. mars 1954
 3. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, 6. nóvember 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Húsaleiga, 28. nóvember 1951
 2. Raforkulög, 16. október 1951
 3. Veitingasala, gististaðahald, 5. desember 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Húsaleiga, 6. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Jeppabifreiðar, 14. desember 1948
 2. Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, 15. desember 1948
 3. Sala á steinolíu, hráolíu o.fl., 11. febrúar 1949
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1949, 9. febrúar 1949
 5. Símaframkvæmdir, 14. maí 1949
 6. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 18. febrúar 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Fasteignasala, 26. febrúar 1948
 2. Hvalveiðar, 2. febrúar 1948
 3. Raforkulög, 20. nóvember 1947
 4. Skemmtanir og samkomur, 7. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu, 28. mars 1947
 2. Embættisbústaðir dómara, 17. maí 1947
 3. Ferðaskrifstofa ríkisins, 20. nóvember 1946
 4. Kirkjubyggingar, 8. nóvember 1946
 5. Ný orkuver og orkuveitur, 22. maí 1947
 6. Ríkisborgararéttur, 4. desember 1946
 7. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1947, 10. febrúar 1947

65. þing, 1946

 1. Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl., 23. júlí 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Einkaleyfi, 22. febrúar 1946
 2. Endurreisn biskupsstóla að Skálholti og Hólum, 22. febrúar 1946
 3. Ferðaskrifstofa ríkisins, 16. nóvember 1945
 4. Ríkisborgararéttur, 26. október 1945
 5. Sveitarstjórnarkosningar, 1. nóvember 1945
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Húsaleiga, 23. janúar 1945
 2. Meðferð einkamála í héraði, 1. febrúar 1944
 3. Ríkisborgararéttur, 18. október 1944

62. þing, 1943

 1. Afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum, 17. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Ríkisborgararéttur, 12. mars 1943

59. þing, 1942

 1. Barnakennarar og laun þeirra, 27. apríl 1942
 2. Raforkusjóður, 10. mars 1942

56. þing, 1941

 1. Rafveitulánasjóður, 24. febrúar 1941

55. þing, 1940

 1. Jarðhiti, 22. febrúar 1940
 2. Rafveitulánasjóður, 29. febrúar 1940
 3. Útflutningur á áli, 29. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Friðun Eldeyjar, 11. desember 1939
 2. Fræðsla barna, 16. nóvember 1939
 3. Raforkuvirki, 20. febrúar 1939
 4. Sláturfélag Suðurlands, 7. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl., 2. apríl 1938
 2. Húsmæðrafræðsla í sveitum, 25. febrúar 1938
 3. Jarðhiti, 7. mars 1938
 4. Lax- og silungsveiði, 22. febrúar 1938
 5. Raforkuvirki, 13. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Háskóli Íslands, 24. nóvember 1937
 2. Jarðhiti, 18. október 1937
 3. Mjólkursala og rjóma o. fl., 19. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Jarðhiti, 17. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Alþýðutryggingar, 6. apríl 1936
 2. Ríkisborgararéttur, 25. apríl 1936
 3. Sala Hamra við Akureyri, 25. apríl 1936
 4. Skotvopn, skotfæri o. fl., 19. mars 1936
 5. Sveitarstjórnarkosningar, 3. mars 1936

49. þing, 1935

 1. Bráðabirgðaverðtollur, 12. mars 1935
 2. Garðyrkjuskóli, 31. október 1935
 3. Sala og meðferð íslenskra afurða, 12. mars 1935
 4. Skipun barnakennara, 6. nóvember 1935
 5. Stimpilgjald, 26. febrúar 1935
 6. Stimpilgjald, 29. október 1935
 7. Tolllög, 8. nóvember 1935
 8. Útsvar, 18. desember 1935
 9. Vörutollur, 12. mars 1935

46. þing, 1933

 1. Mjólkurbúastyrk og fl., 10. maí 1933
 2. Sala mjólkur og rjóma, 6. maí 1933
 3. Silfurberg, 9. mars 1933

43. þing, 1931

 1. Ágangur búfjár, 26. febrúar 1931
 2. Erfðaleigulönd, 5. mars 1931
 3. Lendingarbætur á Eyrarbakka, 19. febrúar 1931

42. þing, 1930

 1. Ágangur búfjár, 15. febrúar 1930
 2. Vegalög, 28. janúar 1930

41. þing, 1929

 1. Ágangur búfjár, 3. apríl 1929
 2. Dómur í vinnudeilum, 22. febrúar 1929
 3. Fátækralög, 21. febrúar 1929
 4. Lendingarbætur í Þorlákshöfn, 2. apríl 1929
 5. Ófriðun sels í Ölfusá, 8. mars 1929
 6. Tekju- og eignarskattur, 25. febrúar 1929

40. þing, 1928

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 27. febrúar 1928
 2. Sjúkraskýli og læknisbústaðir, 15. febrúar 1928
 3. Strandarkirkja og sandgræðsla í Strandarlandi, 13. febrúar 1928

39. þing, 1927

 1. Notkun bifreiða, 26. febrúar 1927
 2. Sauðfjárbaðanir, 18. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Framlag til kæliskápakaupa o. fl., 5. mars 1926
 2. Innflutningsbann á dýrum o. fl, 27. febrúar 1926
 3. Útrýming fjárkláða, 19. mars 1926

37. þing, 1925

 1. Aðflutningsbann á heyi, 6. apríl 1925

36. þing, 1924

 1. Afnám kennarastóls í klassískum fræðum, 22. febrúar 1924
 2. Atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningar, 28. febrúar 1924
 3. Einkasala á áfengi, 26. febrúar 1924
 4. Gengisskráning, 27. mars 1924
 5. Gjaldeyrisnefnd, 2. apríl 1924
 6. Happdrætti, 22. apríl 1924
 7. Skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands, 27. mars 1924
 8. Verðtollur, 18. mars 1924

31. þing, 1919

 1. Greiðsla af ríkisfé til konungs og konungsættar, 31. júlí 1919
 2. Húsagerð ríkisins, 26. ágúst 1919
 3. Stofnun verslunarskóla Íslands, 8. september 1919

29. þing, 1918

 1. Fræðsla barna, 3. maí 1918
 2. Heimild til tryggingar á aðflutningum til landsins, 10. júní 1918
 3. Veðurathugunarstöð í Reykjavík, 3. maí 1918
 4. Verðlagsnefndir, 28. júní 1918

28. þing, 1917

 1. Dósentsembætti í læknadeild Háskóla Íslands (stofnun), 8. ágúst 1917
 2. Eignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl., 25. júlí 1917
 3. Samábyrgðin, 11. ágúst 1917
 4. Vitabyggingar, 25. ágúst 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Útflutningsgjald af síld, 9. janúar 1917
 2. Verðlaun fyrir útflutta síld, 9. janúar 1917