Karl Kristjánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. Sala sex eyðijarða í Grýtubakkahreppi, 22. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Listlaunasjóður Íslands, 17. febrúar 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Landskiptalög, 25. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Sala Litlagerðis í Grýtubakkahreppi, 17. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Sala Litlagerðis í Grýtubakkahreppi, 4. febrúar 1963
 2. Skólakostnaður, 14. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja, 14. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Listlaunasjóður Íslands, 16. desember 1960
 2. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja (greiðsla erlendra lána) , 24. október 1960
 3. Sala Þorsteinsstaða í Grýtubakkahreppi, 29. nóvember 1960
 4. Söluskattur, 15. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Erlend lán á Ræktunarsjóði Íslands og Byggingarsjóði sveitabæja, 22. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Almannatryggingar, 22. desember 1958
 2. Almannatryggingar, 5. mars 1959
 3. Bjargráðasjóður Íslands, 20. febrúar 1959
 4. Fræðsla barna, 16. desember 1958
 5. Lögheimili, 25. febrúar 1959
 6. Sameign fjölbýlishúsa, 29. desember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp, 18. apríl 1958
 2. Skipun prestakalla, 13. desember 1957
 3. Útsvör, 17. apríl 1958

75. þing, 1955–1956

 1. Fræðsla barna, 18. janúar 1956
 2. Jarðhiti til virkjunar, 3. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Fjáraukalög 1952, 7. desember 1954
 2. Gjaldaviðauki, 11. október 1954
 3. Útgerð togara, 27. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fasteignaskattur, 25. mars 1954
 2. Fjáraukalög 1951, 19. nóvember 1953
 3. Lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar, 26. mars 1954
 4. Sala jarða í opinberri eigu, 29. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Búnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl., 24. október 1952
 2. Kaup á togurum og togveiðibát, 14. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Innheimta skemtanaskatt með viðauka, 2. október 1951
 2. Skattfrelsi sparifjár, 5. nóvember 1951
 3. Söluskattur, 14. nóvember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Öryrkjahæli, 22. janúar 1951

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. Búnaðarbanki Íslands, 31. október 1966
 2. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands, 17. október 1966
 3. Vegalög, 13. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Búnaðarbanki Íslands, 20. október 1965
 2. Bústofnslánasjóður, 8. mars 1966
 3. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslands, 7. mars 1966
 4. Íþróttalög, 25. október 1965
 5. Sala eyðijarðarinnar Litla-Gerðis í Grýtubakkahreppi, 10. febrúar 1966
 6. Samvinnubúskapur, 14. febrúar 1966
 7. Vegalög, 22. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Búnaðarbanki Íslands, 30. mars 1965
 2. Íþróttalög, 4. mars 1965
 3. Samvinnubúskapur, 28. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Bústofnslánasjóður, 24. október 1963
 2. Framleiðnilánadeild, 31. október 1963
 3. Lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa, 11. maí 1964
 4. Samvinnubúskapur, 18. febrúar 1964
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. nóvember 1963
 6. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afnám aðflutningsgjalda af vélum til landbúnaðar, 23. október 1962
 2. Bústofnslánasjóður, 13. febrúar 1963
 3. Dýralæknar, 23. nóvember 1962
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 6. febrúar 1963
 5. Tekjustofnar sveitarfélaga, 17. apríl 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Bústofnsaukning og vélakaup, 13. október 1961
 2. Heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, 9. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Bústofnsaukningar og vélakaup, 26. október 1960
 2. Fiskveiðilandhelgi Íslands, 12. október 1960
 3. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður (jafnvægi í byggð landsins), 20. október 1960
 4. Sóknargjöld, 23. janúar 1961
 5. Sveitarstjórnarkosningar, 16. febrúar 1961
 6. Sveitarstjórnarlög, 30. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður, 2. desember 1959
 2. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 9. mars 1960
 3. Orlof húsmæðra, 15. febrúar 1960
 4. Sveitarstjórnarlög, 30. maí 1960

77. þing, 1957–1958

 1. Húsnæði fyrir félagsstarfsemi, 14. febrúar 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Veð, 24. janúar 1957
 2. Þinglýsing skjala og aflýsing, 24. janúar 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Fasteignaskattur, 19. mars 1956
 2. Hundahald, 19. mars 1956
 3. Kirkjugarðar, 19. mars 1956
 4. Landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi, 6. febrúar 1956
 5. Sýsluvegasjóður, 19. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Dýralæknar, 27. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Greiðslubandalag Evrópu, 23. mars 1954
 2. Læknaskipunarlög, 27. mars 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 28. október 1952
 2. Stimpilgjald, 28. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Tollskrá o. fl., 7. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Virkjun Sogsins, 12. desember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Fiskimálasjóður, 5. desember 1949
 2. Verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur, 5. desember 1949