Jónína Bjartmarz: frumvörp

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.) , 27. febrúar 2007
 2. Losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög) , 22. febrúar 2007
 3. Mannvirki (heildarlög) , 27. febrúar 2007
 4. Meginreglur umhverfisréttar (heildarlög) , 7. febrúar 2007
 5. Náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda) , 21. febrúar 2007
 6. Skipulagslög (heildarlög) , 27. febrúar 2007
 7. Úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir) , 8. desember 2006
 8. Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög) , 22. nóvember 2006

126. þing, 2000–2001

 1. Málefni aldraðra (vistunarmat) , 6. apríl 2001

Meðflutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga), 4. apríl 2006
 2. Meðferð opinberra mála (birting dóms), 9. nóvember 2005
 3. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005
 4. Upplýsingalög (nefndir, ráð og stjórnir), 11. október 2005
 5. Veiting ríkisborgararéttar, 8. desember 2005
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 2. júní 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu), 10. mars 2005
 2. Skaðabótalög (frádráttarreglur), 31. mars 2005
 3. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 4. Tóbaksvarnir (bann við reykingum á veitingastöðum), 17. febrúar 2005
 5. Upplýsingalög (nefndir, ráð og stjórnir), 12. október 2004
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 9. desember 2004
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 21. mars 2005
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 6. maí 2005

130. þing, 2003–2004

 1. Almannatryggingar (meðlög, EES-reglur), 23. apríl 2004
 2. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 3. Almenn hegningarlög (rof á reynslulausn), 24. maí 2004
 4. Barnalög (lagaskil), 14. október 2003
 5. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, 10. desember 2003
 6. Lánasjóður íslenskra námsmanna (ábyrgðarmenn), 2. mars 2004
 7. Umboðsmaður barna (ársskýrsla), 11. nóvember 2003
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2003
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 25. maí 2004
 10. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (breytt kjördæmaskipan o.fl.), 16. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Búnaðargjald (skipting tekna), 6. desember 2002
 2. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallagjald), 27. nóvember 2002
 3. Innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva), 23. október 2002
 4. Innflutningur dýra (innflutningur svína), 12. desember 2002
 5. Lax- og silungsveiði (yfirstjórn fisksjúkdómamála), 14. mars 2003
 6. Veiting ríkisborgararéttar, 5. desember 2002
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 13. mars 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Ábyrgðarmenn, 25. febrúar 2002
 2. Innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku), 15. nóvember 2001
 3. Innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva), 13. desember 2001
 4. Íslenskur ríkisborgararéttur, 10. apríl 2002
 5. Lífræn landbúnaðarframleiðsla (EES-reglur), 21. nóvember 2001
 6. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skylduaðildar), 18. október 2001
 7. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2001
 8. Veiting ríkisborgararéttar, 17. apríl 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Ábúðarlög (mat á eignum), 26. apríl 2001
 2. Búfjárhald og forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa), 4. desember 2000
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 14. maí 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Lánasjóður landbúnaðarins (lánsheimildir), 28. apríl 2000
 2. Veiting ríkisborgararéttar, 4. maí 2000