Kolbrún Halldórsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.) , 7. október 2008
 2. Eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur) , 31. mars 2009
 3. Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur) , 31. mars 2009
 4. Meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur) , 31. mars 2009
 5. Náttúruvernd (gjaldtökuheimild) , 2. mars 2009
 6. Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar) , 19. desember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Almenn hegningarlög (kaup á vændi) , 8. nóvember 2007
 2. Réttindi samkynhneigðra, 3. október 2007
 3. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum) , 29. janúar 2008

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kaup á vændi) , 17. mars 2007
 2. Almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd) , 9. október 2006
 3. Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur) , 10. október 2006
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur) , 5. október 2006
 5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) , 10. október 2006
 6. Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum) , 1. nóvember 2006
 7. Umferðarlög (reiðhjól) , 1. nóvember 2006
 8. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (þrengri undanþágur) , 8. mars 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.) , 12. október 2005
 2. Einkamálalög (skilyrði fyrir gjafsókn) , 11. október 2005
 3. Háskólar (jafnrétti til náms, skólagjöld) , 10. október 2005
 4. Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur) , 4. október 2005
 5. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild) , 10. október 2005
 6. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) , 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.) , 5. október 2004
 2. Fórnarlamba- og vitnavernd, 4. október 2004
 3. Háskólar (jafnrétti til náms, skólagjöld) , 15. febrúar 2005
 4. Hollustuhættir og mengunarvarnir (kæruréttur) , 15. febrúar 2005
 5. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) , 5. október 2004
 6. Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi) , 5. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (vændi) , 6. október 2003
 2. Bann við umskurði kvenna, 28. október 2003
 3. Fórnarlamba- og vitnavernd, 11. desember 2003
 4. Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) , 2. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám) , 7. október 2002
 2. Bann við umskurði á kynfærum kvenna, 10. mars 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám) , 8. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám) , 6. mars 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám) , 7. mars 2000

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Almenningssamgöngur (heildarlög), 13. október 2008
 2. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 8. október 2008
 3. Efnahagsstofnun (heildarlög), 3. október 2008
 4. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa), 6. nóvember 2008
 5. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir), 15. október 2008
 6. Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna), 24. nóvember 2008
 7. Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum), 3. október 2008
 8. Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.), 28. nóvember 2008
 9. Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds), 19. desember 2008
 10. Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum), 11. nóvember 2008
 11. Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur), 19. desember 2008
 12. Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa), 19. desember 2008
 13. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 19. desember 2008
 14. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum), 17. nóvember 2008
 15. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð), 5. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd), 4. október 2007
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 3. október 2007
 3. Brottfall vatnalaga, 2. október 2007
 4. Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir), 8. maí 2008
 5. Framhaldsskólar (afnám innritunar- og efnisgjalda), 4. október 2007
 6. Fæðingar- og foreldraorlof (sérstakur aukastyrkur o.fl.), 15. október 2007
 7. Íslenska táknmálið (heildarlög), 3. október 2007
 8. Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla), 19. nóvember 2007
 9. Mat á umhverfisáhrifum (staðarval heræfinga), 26. febrúar 2008
 10. Raforkulög (aðgengilegir orkusölusamningar), 4. október 2007
 11. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun), 11. febrúar 2008
 12. Ráðstafanir í efnahagsmálum, 13. mars 2008
 13. Skipulags- og byggingarlög (nýting lands til heræfinga), 26. febrúar 2008
 14. Stjórnarskipunarlög (Reykjavík sem eitt kjördæmi), 24. janúar 2008
 15. Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum), 9. október 2007
 16. Útlendingar og réttarstaða þeirra (réttarstaða gagnvart atvinnurekendum o.fl.), 19. nóvember 2007

134. þing, 2007

 1. Brottfall vatnalaga, 31. maí 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 10. október 2006
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 25. janúar 2007
 4. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 5. Lögheimili og brunavarnir (skráning í atvinnuhúsnæði, ólögmæt búseta), 16. mars 2007
 6. Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld), 4. október 2006
 7. Staðfest samvist (staðfestingarheimild presta), 12. október 2006
 8. Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 10. október 2006
 9. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 4. október 2006
 10. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds), 12. mars 2007
 11. Úrvinnslugjald (umbúðanúmer og prósentutölur), 12. mars 2007
 12. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar), 9. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína), 10. október 2005
 2. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 23. nóvember 2005
 3. Innheimtulög, 12. október 2005
 4. Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun), 10. apríl 2006
 5. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur), 13. október 2005
 6. Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld), 4. október 2005
 7. Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn), 12. október 2005
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 10. október 2005
 9. Tekjustofnar sveitarfélaga (hámark útsvarsheimildar), 13. október 2005
 10. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Áfengislög (auglýsingar), 7. október 2004
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 3. Fjáraukalög 2005 (Byggðastofnun og Nýsköpunarsjóður), 16. febrúar 2005
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2004
 5. Innheimtulög, 25. október 2004
 6. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts), 6. október 2004
 8. Tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars), 14. október 2004
 9. Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.), 4. október 2004
 10. Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga), 18. október 2004
 11. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar), 23. nóvember 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 2. Gjald af áfengi og tóbaki (forvarnasjóður), 7. október 2003
 3. Gjald af áfengi og tóbaki (framlag til Forvarnasjóðs), 16. október 2003
 4. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 5. Textun, 28. nóvember 2003
 6. Umboðsmaður barna (ársskýrsla), 11. nóvember 2003
 7. Virðisaukaskattur (hljóðbækur), 6. október 2003
 8. Virðisaukaskattur (almenningsvagnar), 27. nóvember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Gjald af áfengi og tóbaki (forvarnasjóður), 4. október 2002
 2. Úrvinnslugjald (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera), 30. janúar 2003
 3. Vatnalög (vatnaflutningar), 4. október 2002
 4. Viðskiptabankar og sparisjóðir (stofnfjárhlutir), 3. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Vatnalög (vatnaflutningar), 2. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 8. febrúar 2001
 2. Grunnskólar (útboð á skólastarfi), 15. febrúar 2001
 3. Skipulags- og byggingarlög (námskeið til löggildingar), 9. maí 2001
 4. Umferðarlög (reynsluskírteini), 19. október 2000
 5. Vatnalög (vatnaflutningar), 4. apríl 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 6. mars 2000
 2. Meðferð opinberra mála, 12. nóvember 1999
 3. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumatsnefnd), 8. maí 2000