Kristín Einarsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.) , 9. nóvember 1994
 2. Fæðingarorlof (lenging orlofs) , 9. nóvember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (samanburður starfa, sönnunarfærsla fyrir dómi) , 15. febrúar 1994
 2. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög) , 25. janúar 1994

115. þing, 1991–1992

 1. Fæðingarorlof (tilfærsla í starfi) , 8. október 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Fæðingarorlof (tilfærsla í starfi) , 15. febrúar 1991
 2. Stjórnarskipunarlög (útgáfa bráðabirgðalaga) , 11. október 1990

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun), 10. október 1994
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (endurmat vaxta), 9. desember 1994
 3. Landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.), 15. nóvember 1994
 4. Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana, 12. október 1994
 5. Starfræksla póst- og símamála (gjaldskrá), 17. febrúar 1995
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 10. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Almannatryggingar (skipunartími forstjóra Tryggingastofnunar o.fl.), 24. febrúar 1994
 2. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.), 26. apríl 1994
 3. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur við endurmenntun), 29. mars 1994
 4. Fæðingarorlof (lenging orlofs), 26. apríl 1994
 5. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga), 8. febrúar 1994
 6. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (fjarvistir vegna barnsburðar), 15. febrúar 1994
 7. Skipun nefndar til að kanna útlánatöp, 23. nóvember 1993
 8. Stjórn fiskveiða (samráðsnefnd um tillögur um veiðiheimildir), 29. mars 1994
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 14. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (meðlagsgreiðslur), 26. nóvember 1992
 2. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 30. nóvember 1992
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (breyting á úthlutunarreglum), 5. nóvember 1992
 4. Stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki), 24. ágúst 1992
 5. Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla), 24. ágúst 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir), 16. mars 1992
 2. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 3. desember 1991
 3. Lánsviðskipti, 14. nóvember 1991
 4. Lögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálum, 11. febrúar 1992
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða), 15. október 1991

114. þing, 1991

 1. Stjórnarskipunarlög, 14. maí 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Almannatryggingar (fæðingarstyrkur o.fl.), 29. nóvember 1990
 2. Almannatryggingar (ákvörðun barnalífeyris), 6. mars 1991
 3. Byggðastofnun (kvennadeild), 16. október 1990
 4. Fæðingarorlof (lenging orlofs), 29. nóvember 1990
 5. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (umhverfismengun), 20. febrúar 1991
 6. Lánsviðskipti, 27. nóvember 1990
 7. Meðferð opinberra mála (yfirheyrslur yfir börnum), 1. febrúar 1991
 8. Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum rafhlaðna, 20. febrúar 1991
 9. Slysavarnaskóli sjómanna, 26. nóvember 1990
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (gjafir til þróunarhjálpar), 6. mars 1991
 11. Umferðarlög (vínandamagn í blóði ökumanns), 29. október 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur), 12. október 1989
 2. Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota, 31. janúar 1990
 3. Byggðastofnun (kvennadeild), 28. nóvember 1989
 4. Heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmaður sjúklinga), 5. apríl 1990
 5. Meðferð opinberra mála (atvinnurekstrarbann), 31. janúar 1990
 6. Meðferð opinberra mála (yfirheyrslur yfir börnum), 28. mars 1990
 7. Starfslaunasjóður leikhúslistafólks, 6. nóvember 1989
 8. Stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.), 10. apríl 1990
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (ónýttur persónuafsláttur barna), 18. desember 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur), 6. apríl 1989
 2. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 11. apríl 1989
 3. Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna, 24. nóvember 1988
 4. Lögverndun á starfsheiti fóstra, 27. október 1988
 5. Starfslaunasjóður leikhúslistafólks, 11. apríl 1989
 6. Stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.), 11. apríl 1989
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (ónotaður persónuafsláttur barna), 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (sjúkradagpeningar), 13. október 1987
 2. Almannatryggingar (gleraugnakaup), 8. febrúar 1988
 3. Almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga), 9. febrúar 1988
 4. Átak í uppbyggingu dagvistarheimila, 15. febrúar 1988
 5. Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu, 28. apríl 1988
 6. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 2. nóvember 1987
 7. Lágmarkslaun, 9. mars 1988
 8. Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra, 16. nóvember 1987
 9. Lögverndun á starfsheiti fóstra, 30. nóvember 1987
 10. Sveitarstjórnarlög (almenn atkvæðagreiðsla), 12. apríl 1988
 11. Tekjustofnar sveitarfélaga, 21. desember 1987
 12. Öryggismálanefnd sjómanna, 2. mars 1988