Kristín Halldórsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Greiðsla á bótum til þolenda afbrota (kynferðisbrot gegn börnum) , 3. febrúar 1999
 2. Hjálmanotkun hestamanna, 22. október 1998
 3. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna) , 8. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Hjálmanotkun hestamanna, 5. desember 1997
 2. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna) , 14. október 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Lánsviðskipti, réttindi og skyldur ábyrgðarmanna o.fl., 23. nóvember 1995

111. þing, 1988–1989

 1. Kosningar til Alþingis (kosningaréttur) , 11. apríl 1989
 2. Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna, 24. nóvember 1988
 3. Sveitarstjórnarlög (almenn atkvæðagreiðsla) , 10. nóvember 1988
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (ónotaður persónuafsláttur barna) , 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga) , 9. febrúar 1988
 2. Sveitarstjórnarlög (almenn atkvæðagreiðsla) , 12. apríl 1988
 3. Tekjustofnar sveitarfélaga, 21. desember 1987

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 2. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 5. október 1998
 3. Búfjárhald, forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa), 8. desember 1998
 4. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 7. október 1998
 5. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 12. október 1998
 6. Fæðingarorlof (lengd orlofs o.fl.), 19. desember 1998
 7. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 14. október 1998
 8. Húsaleigubætur (breyting ýmissa laga), 5. október 1998
 9. Landgræðsla (innfluttar plöntur), 15. október 1998
 10. Stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi), 22. október 1998
 11. Stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan), 17. nóvember 1998
 12. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 5. október 1998
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 5. mars 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 10. febrúar 1998
 2. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 3. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 6. október 1997
 4. Búfjárhald (varsla stórgripa), 5. febrúar 1998
 5. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1998
 6. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 22. apríl 1998
 7. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 6. október 1997
 8. Fæðingarorlof (breyting ýmissa laga), 13. nóvember 1997
 9. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 4. desember 1997
 10. Hafnalög (fjárskuldbinding ríkissjóðs), 17. febrúar 1998
 11. Landgræðsla (innfluttar plöntur), 9. október 1997
 12. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 13. desember 1997
 13. Stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi), 15. október 1997
 14. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 9. október 1997
 15. Umboðsmaður jafnréttismála, 9. október 1997
 16. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga), 11. mars 1997
 2. Einkahlutafélög (persónuleg ábyrgð), 21. mars 1997
 3. Hlutafélög (persónuleg ábyrgð), 21. mars 1997
 4. Landgræðsla (innfluttar plöntur), 26. nóvember 1996
 5. Skipulagslög (skipan skipulagsstjórnar), 16. desember 1996
 6. Stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi), 29. janúar 1997
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 4. apríl 1997
 8. Umboðsmaður jafnréttismála, 8. október 1996
 9. Umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar), 8. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.), 17. október 1995
 2. Lögræðislög (sjálfræðisaldur), 10. apríl 1996
 3. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 16. nóvember 1995

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur), 6. apríl 1989
 2. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar), 10. maí 1989
 3. Lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur), 6. desember 1988
 4. Sala notaðra bifreiða, 13. desember 1988
 5. Staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti), 13. mars 1989
 6. Starfslaunasjóður leikhúslistafólks, 11. apríl 1989
 7. Verndun fornleifa, 6. mars 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (sjúkradagpeningar), 13. október 1987
 2. Almannatryggingar (gleraugnakaup), 8. febrúar 1988
 3. Áfengisfræðsla, 2. mars 1988
 4. Átak í uppbyggingu dagvistarheimila, 15. febrúar 1988
 5. Lágmarkslaun, 9. mars 1988
 6. Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra, 16. nóvember 1987
 7. Sala notaðra bifreiða, 8. mars 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra, 10. febrúar 1987
 2. Endurmat á störfum láglaunahópa, 16. október 1986
 3. Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra, 14. október 1986
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (launaskýrslur o.fl.), 26. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Almannatryggingar, 15. október 1985
 2. Endurmat á störfum láglaunahópa, 13. nóvember 1985
 3. Heilbrigðisfræðsluráð, 8. apríl 1986
 4. Orka fallvatna, 22. október 1985
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 29. október 1985
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. október 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Almannatryggingar, 30. apríl 1985
 2. Byggingarlög, 17. október 1984
 3. Endurmat á störfum láglaunahópa, 12. október 1984
 4. Landsvirkjun, 15. október 1984
 5. Lausafjárkaup, 25. febrúar 1985
 6. Mörk Garðabæjar og Kópavogs, 2. apríl 1985
 7. Orka fallvatna, 11. október 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Áfengislög, 9. apríl 1984
 2. Endurmat á störfum láglaunahópa, 12. október 1983
 3. Landflutningasjóður, 10. maí 1984
 4. Landsvirkjun, 18. október 1983
 5. Orka fallvatna og nýting hennar, 13. febrúar 1984
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 17. október 1983
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 6. febrúar 1984