Kristján L. Möller: frumvörp

1. flutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Gistináttaskattur (skipting skatts) , 4. apríl 2016

143. þing, 2013–2014

 1. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum) , 14. nóvember 2013

140. þing, 2011–2012

 1. Stjórn fiskveiða (veiðigjald) , 19. júní 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða) , 22. mars 2011

138. þing, 2009–2010

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundaskipa) , 20. október 2009
 2. Eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina) , 24. nóvember 2009
 3. Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) , 15. júní 2010
 4. Fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki) , 15. október 2009
 5. Hafnalög (innheimta aflagjalds) , 31. mars 2010
 6. Kjaramál flugvirkja (bann við vinnustöðvunum) , 22. mars 2010
 7. Landflutningalög (heildarlög) , 14. október 2009
 8. Loftferðir (EES-reglur o.fl.) , 31. mars 2010
 9. Lögskráning sjómanna (heildarlög) , 24. nóvember 2009
 10. Rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur) , 2. desember 2009
 11. Samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar, 2. desember 2009
 12. Siglingastofnun Íslands (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu) , 20. október 2009
 13. Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir, 4. júní 2010
 14. Sveitarstjórnarlög (skil á fjármálaupplýsingum) , 9. mars 2010
 15. Umferðarlög (heildarlög) , 31. mars 2010
 16. Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög) , 15. júní 2010
 17. Vitamál (hækkun gjalds) , 20. október 2009

136. þing, 2008–2009

 1. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundaskipa) , 28. október 2008
 2. Bjargráðasjóður (heildarlög) , 12. mars 2009
 3. Eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina) , 9. febrúar 2009
 4. Loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.) , 3. desember 2008
 5. Lögskráning sjómanna (heildarlög) , 9. febrúar 2009
 6. Niðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamála, 16. október 2008
 7. Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds) , 27. nóvember 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa) , 19. febrúar 2008
 2. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundafiskiskipa) , 22. maí 2008
 3. Bjargráðasjóður (brottfall laganna) , 17. apríl 2008
 4. Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur) , 7. apríl 2008
 5. Fjarskipti (hækkun jöfnunargjalds) , 30. nóvember 2007
 6. Fjarskipti (EES-reglur) , 2. apríl 2008
 7. Hafnalög (geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum) , 9. október 2007
 8. Íslensk alþjóðleg skipaskrá (frestun gildistöku laganna) , 28. nóvember 2007
 9. Landeyjahöfn (heildarlög) , 1. apríl 2008
 10. Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot) , 3. apríl 2008
 11. Samgönguáætlun, 28. nóvember 2007
 12. Siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða) , 9. október 2007
 13. Skipan ferðamála (viðurlög o.fl.) , 9. október 2007
 14. Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., 6. mars 2008
 15. Umferðarlög (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja) , 10. apríl 2008

132. þing, 2005–2006

 1. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur) , 5. október 2004

127. þing, 2001–2002

 1. Loftferðir (leiðarflugsgjöld) , 4. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Loftferðir (leiðarflugsgjöld) , 5. október 2000

Meðflutningsmaður

145. þing, 2015–2016

 1. Almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.), 10. september 2015
 2. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), 21. september 2015
 3. Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 11. október 2016
 4. Fjármálafyrirtæki, 1. september 2016
 5. Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu), 21. október 2015
 6. Kosningar til Alþingis (undirbúningur og framkvæmd kosninga o.fl.), 5. september 2016
 7. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 10. september 2015
 8. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna), 4. apríl 2016
 9. Raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku), 4. apríl 2016
 10. Rannsóknarnefndir, 4. apríl 2016
 11. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög), 15. september 2015
 12. Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (uppfærsluréttur íbúðarréttar), 11. september 2015
 13. Stjórn fiskveiða (byggðakvóti og framlenging bráðabirgðaákvæða), 25. maí 2016
 14. Stjórn fiskveiða (síld og makríll), 7. september 2016
 15. Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð), 21. september 2015
 16. Tímabundið bann við sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, 12. apríl 2016
 17. Virðisaukaskattur (veltumörk skattskyldu og fjárhæðarmörk uppgjörstímabila), 12. maí 2016

144. þing, 2014–2015

 1. Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), 1. apríl 2015
 2. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði), 21. október 2014
 3. Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), 24. mars 2015
 4. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög), 21. október 2014
 5. Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og lögum um málefni aldraðra (réttur íbúa öryggisíbúða), 1. apríl 2015
 6. Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar), 10. september 2014
 7. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 10. september 2014
 8. Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), 25. mars 2015
 9. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna), 27. nóvember 2014
 10. Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild), 12. júní 2015
 11. Virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna), 10. september 2014

143. þing, 2013–2014

 1. Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (frestun gildistöku sektarákvæðis), 29. nóvember 2013
 2. Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun (heildarlög), 27. mars 2014
 3. Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar), 1. apríl 2014
 4. Velferð dýra (eftirlit), 29. nóvember 2013
 5. Virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna), 26. febrúar 2014

142. þing, 2013

 1. Lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur (heildarlög), 10. júní 2013
 2. Slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög), 10. júní 2013

141. þing, 2012–2013

 1. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna), 18. október 2012
 2. Rannsóknarnefndir (skipun nefndar, kostnaður við gagnaöflun og skaðleysi nefndarmanna), 19. nóvember 2012
 3. Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum), 14. september 2012
 4. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 13. september 2012

140. þing, 2011–2012

 1. Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun), 30. nóvember 2011
 2. Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu), 20. október 2011
 3. Matvæli (reglugerð um merkingu matvæla), 1. febrúar 2012
 4. Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar), 28. febrúar 2012
 5. Þingsköp Alþingis (umræðutími þingmála), 4. október 2011
 6. Þingsköp Alþingis (starfstími, fjárlagafrumvarp, varamenn o.fl.), 18. júní 2012

139. þing, 2010–2011

 1. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 6. desember 2010

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 31. október 2006
 2. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 3. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 3. nóvember 2006
 4. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 5. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 19. október 2006
 6. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 7. Vextir og verðtrygging (yfirdráttarlán, dráttarvextir), 12. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 17. október 2005
 2. Bensíngjald og olíugjald (tímabundin lækkun gjalds), 6. október 2005
 3. Hlutafélög (opinber hlutafélög), 20. janúar 2006
 4. Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (bann við launaleynd), 5. desember 2005
 5. Rannsóknarnefndir, 25. nóvember 2005
 6. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 12. október 2005
 7. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 8. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 9. Vextir og verðtrygging (yfirdráttarlán, dráttarvextir), 10. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Almannatryggingar (ellilífeyrir örorkulífeyrisþega), 3. febrúar 2005
 2. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 7. október 2004
 3. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara), 4. október 2004
 4. Kosningar til Alþingis (þjóðaratkvæðagreiðslur), 7. október 2004
 5. Lágmarkslaun, 11. nóvember 2004
 6. Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri), 2. nóvember 2004
 7. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 8. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 9. Sveitarstjórnarlög, 6. október 2004
 10. Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga), 19. október 2004
 11. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 12. desember 2003
 2. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 3. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 14. október 2003
 4. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 5. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 11. desember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 2. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 3. Lágmarkslaun, 14. nóvember 2002
 4. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 5. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 6. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 3. október 2002
 7. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 7. október 2002
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd), 23. október 2002
 9. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 9. október 2002
 10. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Erfðafjárskattur (matsverð fasteigna), 9. október 2001
 2. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 3. Skipan opinberra framkvæmda (eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.), 4. október 2001
 4. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir), 4. febrúar 2002
 5. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 6. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 7. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags), 19. nóvember 2001
 8. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 3. desember 2001
 9. Tollalög (aðaltollhafnir), 6. desember 2001
 10. Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 4. október 2001
 11. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. október 2000
 2. Barnalög (talsmaður barns), 22. nóvember 2000
 3. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 22. nóvember 2000
 4. Fjarskipti (hljóðritun símtala), 19. október 2000
 5. Lágmarkslaun, 28. mars 2001
 6. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (aldursmörk), 31. október 2000
 7. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 8. Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélaga), 17. október 2000
 9. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 17. október 2000
 10. Tímareikningur á Íslandi, 17. október 2000
 11. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 5. október 2000
 12. Virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði), 16. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. apríl 2000
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 3. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 4. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 5. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 14. febrúar 2000
 6. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu), 24. febrúar 2000
 7. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.), 14. október 1999
 8. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999
 9. Lágmarkslaun, 19. október 1999
 10. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.), 14. október 1999
 11. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 12. Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga), 3. apríl 2000
 13. Tímareikningar á Íslandi (heildarlög), 21. mars 2000