Kristján Pálsson: frumvörp

1. flutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (löndun fiskúrgangs) , 7. mars 2002

122. þing, 1997–1998

 1. Vörugjald (byssur, skot o.fl.) , 17. nóvember 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (sjávarútvegsfyrirtæki) , 8. febrúar 1996

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. Úrvinnslugjald (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera), 30. janúar 2003
 2. Varnir gegn mengun sjávar (förgun skipa og loftfara), 7. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Varnir gegn mengun sjávar, 12. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Skipulags- og byggingarlög (námskeið til löggildingar), 9. maí 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Siglingalög (sjópróf), 6. desember 1999
 2. Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumatsnefnd), 8. maí 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Landmælingar og kortagerð (aðsetur Landmælinga), 19. desember 1998
 2. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla), 6. mars 1999
 3. Veiting ríkisborgararéttar, 5. mars 1999
 4. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 6. janúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (slysatrygging sjómanna), 6. október 1997
 2. Hafnalög (fjárskuldbinding ríkissjóðs), 17. febrúar 1998
 3. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit, 11. desember 1997
 4. Meðferð einkamála (gjafsókn), 2. október 1997
 5. Stimpilgjald (kaupskip), 16. október 1997
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 9. október 1997
 7. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 25. mars 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Siglingastofnun Íslands, 18. apríl 1997
 2. Skipan prestakalla og prófastsdæma, 23. apríl 1997
 3. Skipulagslög (skipan skipulagsstjórnar), 16. desember 1996
 4. Stimpilgjald (kaupskip), 4. mars 1997
 5. Stjórn fiskveiða (veiðiskylda), 13. febrúar 1997
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 4. apríl 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög), 2. maí 1996
 2. Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra, 17. október 1995
 3. Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (frv. samgn.), 29. febrúar 1996
 4. Skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.), 14. mars 1996