Lúðvík Bergvinsson: frumvörp

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Ábyrgðarmenn (heildarlög) , 6. nóvember 2008
 2. Kosningar til Alþingis (persónukjör) , 2. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara) , 11. október 2007
 2. Tekjuskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd) , 11. október 2007

132. þing, 2005–2006

 1. Fjármálafyrirtæki (stofnfé og eigið fé sparisjóða) , 4. maí 2006

131. þing, 2004–2005

 1. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara) , 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.) , 2. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 2. Tekjuskattur og eignarskattur (íþróttastyrkir og heilsuvernd) , 23. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Ábyrgðarmenn, 25. febrúar 2002
 2. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) , 18. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Ábyrgðarmenn, 30. október 2000
 2. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara) , 8. febrúar 2001
 3. Fjarskipti (hljóðritun símtala) , 19. október 2000
 4. Meðferð opinberra mála (starfsemi ákæruvaldsins) , 26. febrúar 2001

125. þing, 1999–2000

 1. Ábyrgðarmenn, 3. apríl 2000
 2. Dómstólar (skipun hæstaréttardómara) , 3. apríl 2000
 3. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.) , 14. október 1999
 4. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) , 16. desember 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 2. Einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta) , 19. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Ábyrgðarmenn, 3. desember 1997
 2. Einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta) , 2. febrúar 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Einkahlutafélög (persónuleg ábyrgð) , 21. mars 1997
 2. Hlutafélög (persónuleg ábyrgð) , 21. mars 1997

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi), 25. febrúar 2009
 2. Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (kosning í þróunarsamvinnunefnd), 2. október 2008
 3. Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (beiðni um nýjar kosningar), 22. janúar 2009
 4. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds), 3. mars 2009
 5. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði), 23. mars 2009
 6. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 7. október 2008
 7. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð), 5. mars 2009

135. þing, 2007–2008

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 3. október 2007
 2. Íslenska táknmálið (heildarlög), 3. október 2007
 3. Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður), 3. apríl 2008
 4. Þingsköp Alþingis (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.), 28. nóvember 2007

134. þing, 2007

 1. Þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda), 31. maí 2007

133. þing, 2006–2007

 1. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 2. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.), 10. október 2006
 4. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 5. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 6. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006
 2. Fjarskipti (flutningsskylda og flutningsréttur dreifiveitu), 6. febrúar 2006
 3. Innheimtulög, 12. október 2005
 4. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 5. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 6. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005
 7. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 3. Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði), 14. október 2004
 4. Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs), 9. nóvember 2004
 5. Innheimtulög, 25. október 2004
 6. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 7. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 27. janúar 2005
 8. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 9. Verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna), 10. maí 2005
 10. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004
 11. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 11. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 3. febrúar 2004
 2. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (Vestmannaeyjabær), 31. mars 2004
 3. Innheimtulög, 29. október 2003
 4. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 5. Seðlabanki Íslands (bankastjórar), 14. október 2003
 6. Tollalög (landbúnaðarhráefni), 11. desember 2003
 7. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 8. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 8. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 4. mars 2003
 2. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 3. Innheimtulög, 23. október 2002
 4. Meðferð einkamála (málskostnaður), 4. október 2002
 5. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 6. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 7. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing), 3. október 2002
 8. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 9. október 2002
 9. Veiting ríkisborgararéttar, 5. desember 2002
 10. Veiting ríkisborgararéttar, 13. mars 2003
 11. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 17. október 2002
 12. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður), 8. október 2001
 2. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 18. október 2001
 3. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 4. Lagaráð, 4. október 2001
 5. Loftferðir (leiðarflugsgjöld), 4. október 2001
 6. Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (fyrirsvar eignarhluta ríkisins), 18. febrúar 2002
 7. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (barnalífeyrir), 4. febrúar 2002
 8. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 9. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 4. október 2001
 11. Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 4. október 2001
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 11. desember 2001
 13. Veiting ríkisborgararéttar, 17. apríl 2002
 14. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 8. október 2001
 15. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. október 2000
 2. Barnalög (talsmaður barns), 22. nóvember 2000
 3. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 22. nóvember 2000
 4. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður), 3. október 2000
 5. Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda, 28. mars 2001
 6. Lagaráð, 10. október 2000
 7. Loftferðir (leiðarflugsgjöld), 5. október 2000
 8. Meðferð einkamála (málskostnaður), 19. febrúar 2001
 9. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 5. mars 2001
 10. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur), 31. október 2000
 12. Upplýsingalög (úrskurðarnefnd), 20. febrúar 2001
 13. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.), 5. október 2000
 14. Veiting ríkisborgararéttar, 14. maí 2001
 15. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 1. nóvember 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. apríl 2000
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 3. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 2000
 4. Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 13. apríl 2000
 5. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 14. febrúar 2000
 6. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu), 24. febrúar 2000
 7. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.), 14. október 1999
 8. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (fiskiðnaður), 4. nóvember 1999
 9. Fjárreiður ríkisins (söluandvirði eigna), 4. nóvember 1999
 10. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 2. desember 1999
 11. Framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga), 4. apríl 2000
 12. Meðferð einkamála (málskostnaður), 24. febrúar 2000
 13. Stjórn fiskveiða (aflaheimildir Byggðastofnunar), 4. nóvember 1999
 14. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 15. Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (fyrirsvar eignarhluta ríkisins), 16. desember 1999
 16. Tollalög (aðaltollhafnir), 17. nóvember 1999
 17. Veiting ríkisborgararéttar, 4. maí 2000
 18. Viðlagatrygging Íslands (styrkir til forvarna), 11. nóvember 1999
 19. Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda), 12. október 1999

124. þing, 1999

 1. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (hækkun bensíngjalds 1999), 10. júní 1999

123. þing, 1998–1999

 1. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 7. október 1998
 2. Miðlæg úrvinnsla heilsufarsupplýsinga, 13. október 1998
 3. Ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði (námslán), 5. október 1998
 4. Stjórn fiskveiða (viðbótarúthlutun aflaheimilda 1998-99), 2. mars 1999
 5. Stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta), 11. mars 1999
 6. Styrktarsjóður námsmanna, 8. febrúar 1999
 7. Tollalög (aðaltollhafnir), 20. október 1998
 8. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 8. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur í fæðingarorlofi), 11. mars 1998
 2. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1998
 3. Fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.), 22. apríl 1998
 4. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 5. Nefnd til að rannsaka málefni tengd Landsbanka Íslands, 26. maí 1998
 6. Ráðherraábyrgð (rangar upplýsingar á Alþingi), 13. október 1997
 7. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1998
 8. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 14. október 1997
 9. Þjóðhagsstofnun, 23. febrúar 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 5. febrúar 1997
 2. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 4. apríl 1997
 3. Kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis), 5. nóvember 1996
 4. Seðlabanki Íslands (starfskjör bankastjóra), 20. febrúar 1997
 5. Stjórn fiskveiða (undirmálsfiskur), 20. desember 1996
 6. Virkjunarréttur vatnsfalla, 5. febrúar 1997

120. þing, 1995–1996

 1. Atvinnuúrræði fyrir atvinnulaust fólk, 19. mars 1996
 2. Áfengislög (aldursmörk), 9. nóvember 1995
 3. Eignarhald á auðlindum í jörðu, 20. febrúar 1996
 4. Framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða), 30. október 1995
 5. Kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis), 21. mars 1996
 6. Stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan), 10. apríl 1996
 7. Virkjunarréttur vatnsfalla, 20. febrúar 1996

119. þing, 1995

 1. Útvarpslög (gerð og notkun myndlykla), 8. júní 1995