Lúðvík Jósepsson: frumvörp

1. flutningsmaður

101. þing, 1979

 1. Stjórn efnahagsmála, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Þingsköp Alþingis, 16. október 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Iðnþróunarstofnun Austurlands, 24. október 1977
 2. Viðskiptabankar, 26. janúar 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Iðnþróunarfélag Austurlands, 25. nóvember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði, 12. nóvember 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 22. apríl 1974
 2. Löndun á loðnu til bræðslu, 5. nóvember 1973
 3. Námslán og námsstyrkir, 6. desember 1973
 4. Ríkismat sjávarafurða, 29. mars 1974
 5. Útflutningsgjald af loðnuafurðum, 24. janúar 1974
 6. Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi, 13. nóvember 1973
 7. Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, 25. febrúar 1974
 8. Verðlagsráð sjávarútvegsins, 8. nóvember 1973
 9. Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins, 7. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar, 2. nóvember 1972
 2. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 16. október 1972
 3. Fiskeldi í sjó, 16. október 1972
 4. Fiskveiðasjóður Íslands, 5. apríl 1973
 5. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, 3. apríl 1973
 6. Loðna til bræðslu, 23. október 1972
 7. Löndun loðnu til bræðslu, 12. febrúar 1973
 8. Tæknistofnun sjávarútvegsins, 18. október 1972
 9. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 7. febrúar 1973
 10. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 16. október 1972
 11. Verðlagsmál, 7. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Bann við losun hættulegra efna í sjó, 15. nóvember 1971
 2. Fiskeldi í sjó, 31. janúar 1972
 3. Kaup á skuttogurum, 12. október 1971
 4. Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis, 12. október 1971
 5. Tæknistofnun sjávarútvegsins, 16. febrúar 1972
 6. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 3. febrúar 1972

89. þing, 1968–1969

 1. Olíuverslun ríkisins, 18. nóvember 1968
 2. Smíði fiskiskipa innanlands, 18. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Olíuverslun ríkisins, 5. febrúar 1968
 2. Smíði fiskiskipa, 29. janúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Olíuverslun ríkisins, 21. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 27. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 11. nóvember 1964
 2. Endurálagning útsvars og tekjuskatts, 9. nóvember 1964
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 5. febrúar 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 26. nóvember 1963
 2. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 25. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Stuðningur við atvinnuvegina, 5. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Stuðningur við atvinnuvegina, 12. desember 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Verðflokkun á nýjum fiski, 27. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Olíuverslun ríkisins, 14. mars 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Eftirlit með skipum, 12. nóvember 1958
 2. Hafnargerðir og lendingarbætur, 16. mars 1959
 3. Olíuverslun ríkisins, 4. febrúar 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Útflutningssjóður o. fl., 11. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 22. mars 1957
 2. Framleiðslusjóður, 16. október 1956
 3. Innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl., 15. október 1956
 4. Sala og útflutningur sjávarafurða o. fl., 24. janúar 1957
 5. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 2. apríl 1957

73. þing, 1953–1954

 1. Skattfríindi sjómanna á fiskiskipum, 27. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Atvinnuframkvæmdir, 4. nóvember 1952
 2. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 19. desember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Ráðstöfun fjár úr mótvirðissjóði, 22. október 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar, 12. apríl 1949

64. þing, 1945–1946

 1. Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík, 26. febrúar 1946
 2. Ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum, 5. mars 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Hafnarlög fyrir Neskaupstað, 12. október 1944
 2. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 9. janúar 1945
 3. Ríkisstuðningur við bæjar- og sveitarfélög til framleiðsluaukningar, 2. október 1944
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 26. janúar 1944

62. þing, 1943

 1. Eignarnámsheimild á Nesi í Norðfirði, 20. september 1943
 2. Skipaafgreiðsla, 21. september 1943
 3. Stríðsgróðaskattur, 1. nóvember 1943
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. apríl 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Eignarnámsheimild á Nesi, 8. janúar 1943
 2. Húsaleiga, 8. janúar 1943

Meðflutningsmaður

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta á óverðtryggðan útflutning búvara, 15. október 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Sjónvarpssendingar á fiskimiðin, 2. nóvember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf., 20. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Lánasjóður dagvistunarheimila, 11. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Dýralæknar, 27. janúar 1975
 2. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 19. desember 1974
 3. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 14. nóvember 1974
 4. Verðlagsmál, 21. mars 1975

93. þing, 1972–1973

 1. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Fiskimálasjóður (br. 89/1947), 2. desember 1970
 2. Húsnæðismálastofnun ríkisins (br. 30/1970), 10. mars 1971
 3. Siglingalög (br. 66/1963, 14/1968), 5. mars 1971
 4. Þingfararkaup alþingismanna, 23. mars 1971
 5. Þingsköp Alþingis, 2. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Sjúkrahúslög, 29. janúar 1970
 2. Þingsköp Alþingis, 16. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 29. apríl 1969
 2. Siglingalög, 29. október 1968
 3. Verðlagsuppbót á tryggingabætur, 4. desember 1968
 4. Þingsköp Alþingis, 17. október 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Áburðarverksmiðja, 6. febrúar 1968
 2. Breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma, 27. febrúar 1968
 3. Sjúkrahúsalög, 20. mars 1968
 4. Utanríkisráðuneyti Íslands, 7. nóvember 1967
 5. Þingsköp Alþingis, 14. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Hafnargerðir og lendingarbætur, 2. mars 1967
 2. Löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni, 23. nóvember 1966
 3. Uppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjanna, 13. febrúar 1967
 4. Utanríkisráðuneyti Íslands, 16. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Afnám laga um verkfall opinberra starfsmanna o.fl., 2. nóvember 1965
 2. Hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps, 17. mars 1966
 3. Landsspítali Íslands, 25. október 1965
 4. Sala jarðarinnar Kollaleiru, 29. nóvember 1965
 5. Verðlagsmál, 13. apríl 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Landsspítali Íslands, 2. mars 1965
 2. Menntaskóli Austurlands á Eiðum, 16. nóvember 1964
 3. Sala eyðijarðarinnar Eiríksstaða í Borgarnesi, 21. apríl 1965
 4. Sala Vindheims í Neskaupstað, 3. febrúar 1965
 5. Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum, 22. október 1964
 6. Verkfall opinberra starfsmanna, 17. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Atvinna við siglingar, 9. mars 1964
 2. Landsspítali Íslands, 17. mars 1964
 3. Menntaskóli Austurlands, 26. febrúar 1964
 4. Vegalög, 14. nóvember 1963
 5. Þingfararkaup alþingismanna, 12. febrúar 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Félagsheimili, 23. október 1962
 2. Vegalög, 30. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Almannatryggingar, 15. febrúar 1962
 2. Félagsheimili, 26. mars 1962
 3. Framkvæmdabanki Íslands, 13. apríl 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Siglingalög, 23. janúar 1961
 2. Sjómannalög, 23. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 26. nóvember 1959
 2. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 6. maí 1960

75. þing, 1955–1956

 1. Eftirlit með skipum, 28. október 1955
 2. Eftirlit með skipum, 28. janúar 1956
 3. Varnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjanna, 11. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Atvinnuframkvæmdir sveitarfélaga, 21. október 1954
 2. Brunabótafélag Íslands, 17. desember 1954
 3. Eftirlit með skipum, 16. desember 1954
 4. Landshöfn í Rifi, 14. mars 1955
 5. Smíði togara innanlands, 21. október 1954
 6. Varnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjanna, 12. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fiskiskipasmíð innanlands, 18. nóvember 1953
 2. Orkuver og orkuveitur, 25. mars 1954
 3. Skipun læknishéraða, 9. desember 1953
 4. Togarasmíði innanlands, 24. nóvember 1953
 5. Verklegar framkvæmdir við bæjar og sveitarfélög, 18. desember 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Fiskmat, 5. desember 1952
 2. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 17. desember 1952
 3. Landshöfn í Höfn í Hornafirði, 28. nóvember 1952
 4. Lax- og silungsveiði, 10. nóvember 1952
 5. Matsveina-og veitingaþjónusta skóla, 3. nóvember 1952
 6. Sala og útflutningur á vörum, 9. október 1952
 7. Skipun læknishéraða, 13. nóvember 1952
 8. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 3. janúar 1953
 9. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 3. nóvember 1952
 10. Uppsögn varnarsamnings, 20. nóvember 1952
 11. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 10. nóvember 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Fiskveiðisjóður Íslands, 4. desember 1951
 2. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 4. desember 1951
 3. Vegalög, 10. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Aðstoð til útvegsmanna, 13. nóvember 1950
 2. Landshöfn í Rifi, 19. febrúar 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Landshöfn í Höfn í Hornafirði, 12. nóvember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 13. nóvember 1947
 2. Dýrtíðarráðstafanir, 24. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Afgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar, 13. janúar 1947
 2. Atvinna við siglingar, 25. nóvember 1946
 3. Beitumál, 29. janúar 1947
 4. Bifreiðaskattur, 22. október 1946
 5. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 6. Fólksflutningar með bifreiðum, 10. desember 1946
 7. Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi, 16. desember 1946
 8. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947
 9. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947
 10. Vegalög, 29. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945, 7. nóvember 1945
 2. Atvinna við siglingar, 30. nóvember 1945
 3. Beitumál, 22. mars 1946
 4. Dragnótaveiði í landhelgi, 18. október 1945
 5. Fiskveiðasjóður Íslands, 10. apríl 1946
 6. Fyrningarafskriftir, 16. apríl 1946
 7. Landshöfn í Höfn í Hornafirði, 16. nóvember 1945
 8. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 30. nóvember 1945
 9. Lántaka til hafnarframkvæmda, 15. apríl 1946
 10. Nýbyggingarráð, 8. desember 1945
 11. Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins, 20. desember 1945
 12. Síldarverksmiðjur ríkisins, 20. desember 1945
 13. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 8. desember 1945
 14. Strandferðaskip, 5. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Atvinna við siglingar, 2. febrúar 1944
 2. Kennsla í vélfræði, 14. febrúar 1944
 3. Róðrartími fiskibáta, 8. janúar 1945
 4. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 23. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Atvinna við siglingar, 23. nóvember 1943
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 18. nóvember 1943
 3. Hlutatryggingarfélög, 8. nóvember 1943
 4. Ófriðartryggingar, 20. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslur í janúar 1943, 15. desember 1942
 2. Meðalalýsi, 25. febrúar 1943