Magnús Guðmundsson: frumvörp

1. flutningsmaður

52. þing, 1937

 1. Síldarverksmiðja á Sauðárkróki, 9. nóvember 1937

50. þing, 1936

 1. Heimilisfang, 18. apríl 1936

48. þing, 1934

 1. Fangelsi, 30. október 1934

47. þing, 1933

 1. Bráðabirgðaútflutningsskýrlsur, 22. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Dragnótaveiði í landhelgi, 15. febrúar 1933
 2. Fiskframleiðslu ársins 1933, 15. febrúar 1933
 3. Fjárþröng hreppsfélaga, 15. febrúar 1933
 4. Gæslu landhelginnar og fl., 15. febrúar 1933
 5. Hegningarlöggjöfina, 31. mars 1933
 6. Heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum, 15. febrúar 1933
 7. Iðju og iðnað, 15. febrúar 1933
 8. Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum, 15. febrúar 1933
 9. Laun embættismanna, 15. febrúar 1933
 10. Leiðsöguskip, 15. febrúar 1933
 11. Ljósmæðralög, 15. febrúar 1933
 12. Lögreglumenn, 3. mars 1933
 13. Mat á heyi, 1. mars 1933
 14. Réttindi og skyldur embættismanna, 15. febrúar 1933
 15. Sjúkrahús og fl., 15. febrúar 1933
 16. Skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta, 15. febrúar 1933
 17. Stjórn vitamála og um vitabyggingar, 15. febrúar 1933
 18. Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, 15. febrúar 1933
 19. Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands, 15. febrúar 1933
 20. Veiting ríkisborgararéttar, 15. febrúar 1933

45. þing, 1932

 1. Áfengislög, 26. febrúar 1932
 2. Menningarsjóður, 27. febrúar 1932

43. þing, 1931

 1. Hafnargerð á Sauðárkróki, 23. febrúar 1931

42. þing, 1930

 1. Hafnargerð á Sauðárkróki, 23. janúar 1930
 2. Heimavistir við menntaskóla, 23. janúar 1930
 3. Seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl, 3. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Kosningar til Alþingis, 28. febrúar 1929

40. þing, 1928

 1. Heimavistir við hinn almenna menntaskóla, 2. febrúar 1928
 2. Hlunnindi fyrir lánsfélög, 28. febrúar 1928
 3. Nauðungaruppboð á fasteignum og skipum, 21. janúar 1928
 4. Þinglýsing skjala og aflýsing, 21. janúar 1928

39. þing, 1927

 1. Tollar og gjöld með 25% gengisviðauka, 5. apríl 1927

38. þing, 1926

 1. Áveita á Flóann, 8. febrúar 1926
 2. Bryggjugerð í Borgarnesi o. fl., 8. febrúar 1926
 3. Kosningar í málum sveita og kaupstaða, 8. febrúar 1926
 4. Kynbætur hesta, 8. febrúar 1926
 5. Löggiltir endurskoðendur, 8. febrúar 1926
 6. Raforkuvirki, 8. febrúar 1926
 7. Útsvör, 8. febrúar 1926
 8. Veitingasala, gistihúshald o. fl., 8. febrúar 1926

37. þing, 1925

 1. Atvinna við siglingar, 7. febrúar 1925
 2. Fiskifulltrúi á Spáni og Ítalíu, 7. febrúar 1925
 3. Fiskveiðar í landhelgi, 7. febrúar 1925
 4. Lán úr Bjargráðasjóði, 7. febrúar 1925
 5. Póstlög, 7. febrúar 1925
 6. Sjúkratryggingar, 7. febrúar 1925
 7. Smjörlíki, 7. febrúar 1925
 8. Úrskurður í útsvarsmálum, 7. febrúar 1925
 9. Vatnsorkusérleyfi, 7. febrúar 1925
 10. Verslunaratvinna, 7. febrúar 1925

36. þing, 1924

 1. Aukaútsvör ríkisstofnana, 14. mars 1924

35. þing, 1923

 1. Stjórnarskipunarlög, 26. febrúar 1923

34. þing, 1922

 1. Almenn viðskiptalög, 15. febrúar 1922
 2. Atvinnulög, 15. febrúar 1922
 3. Einkaleyfi, 15. febrúar 1922
 4. Fjárlög 1923, 15. febrúar 1922
 5. Lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum, 15. febrúar 1922
 6. Réttur til fiskveiða í landhelgi, 24. febrúar 1922
 7. Seðlaútgáfa Íslandsbanka, 24. febrúar 1922
 8. Skattmat fasteigna, 15. febrúar 1922
 9. Útflutningsgjald, 15. febrúar 1922
 10. Vatnalög, 15. febrúar 1922
 11. Vatnsorkusérleyfi, 15. febrúar 1922
 12. Verslunarskýrslur, 15. febrúar 1922

33. þing, 1921

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 17. febrúar 1921
 2. Bifreiðaskattur, 17. febrúar 1921
 3. Einkasala á tóbaki, 17. febrúar 1921
 4. Erfðafjárskattur, 17. febrúar 1921
 5. Fasteignaskattur, 17. febrúar 1921
 6. Fjáraukalög 1918 og 1919, 17. febrúar 1921
 7. Fjáraukalög 1920 og 1921, 18. febrúar 1921
 8. Fjárlög 1922, 17. febrúar 1921
 9. Hreppskilaþing, 17. febrúar 1921
 10. Landsreikningar 1918 og 1919, 17. febrúar 1921
 11. Laun embættismanna, 17. febrúar 1921
 12. Lestagjald af skipum, 17. febrúar 1921
 13. Lífeyrissjóður barnakennara, 17. febrúar 1921
 14. Lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra, 17. febrúar 1921
 15. Manntalsþing, 17. febrúar 1921
 16. Stimpilgjald, 17. febrúar 1921
 17. Tekjuskattur og eignarskattur, 17. febrúar 1921
 18. Tollalög, 17. febrúar 1921
 19. Útflutningsgjald af síld o. fl., 17. febrúar 1921
 20. Verðlag, 17. febrúar 1921
 21. Vörutollur, 17. febrúar 1921

32. þing, 1920

 1. Bann innflutnings á óþörfum varningi, 18. febrúar 1920

31. þing, 1919

 1. Ritsíma og talsímakerfi (Silfrastaðasími), 14. júlí 1919
 2. Verslunarlóðin á Sauðárkróki, 29. júlí 1919

29. þing, 1918

 1. Mótak, 20. apríl 1918

28. þing, 1917

 1. Alidýrasjúkdómar, 10. júlí 1917

27. þing, 1916–1917

 1. Ráðstafanir út af Norðurálfuófriðnum, 29. desember 1916

Meðflutningsmaður

52. þing, 1937

 1. Síldarverksmiðjur ríkisins, 20. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Alþýðutryggingar, 18. mars 1937
 2. Bæjanöfn o. fl., 31. mars 1937
 3. Jarðræktarlög, 15. apríl 1937
 4. Kosningar til Alþingis, 17. apríl 1937
 5. Læknishéruð, 5. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Brunamál, 6. apríl 1936
 2. Fjárforráð ómyndugra, 15. apríl 1936
 3. Tekjur bæjar- og sveitarfélaga, 22. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Erfðir og skipti á dánarbúi, 26. febrúar 1935
 2. Fangelsi, 9. mars 1935
 3. Kreppulánasjóður, 11. desember 1935
 4. Ríkisgjaldanefnd, 5. mars 1935
 5. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, 28. október 1935
 6. Skotvopn og skotfæri, 28. október 1935

48. þing, 1934

 1. Kreppulánasjóður, 11. október 1934
 2. Ríkisgjaldanefnd, 5. október 1934

46. þing, 1933

 1. Lán úr Bjargráðasjóði, 1. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Aðför, 15. mars 1932
 2. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 29. mars 1932
 3. Gelding hesta og nauta, 1. mars 1932
 4. Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna, 29. mars 1932
 5. Hvalveiðar, 8. mars 1932
 6. Innflutningur á kartöflum o. fl., 4. mars 1932
 7. Jarðræktarlög, 11. mars 1932
 8. Kartöflukjallarar og markaðsskálar, 4. mars 1932
 9. Mjólk og mjókurafurðir, 19. mars 1932
 10. Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda, 4. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 7. ágúst 1931
 2. Byggingarsjóður verkamanna í Reykjavík, 21. júlí 1931
 3. Embættiskostnaður sóknarpresta og aukaverk, 22. júlí 1931
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 7. ágúst 1931
 5. Hafnargerð á Sauðárkróki, 18. júlí 1931
 6. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 20. júlí 1931
 7. Myntlög, 22. júlí 1931
 8. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f, 29. júlí 1931
 9. Ríkisveðbanki Íslands, 29. júlí 1931
 10. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 29. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Íbúðarhús á prestssetrum, 21. mars 1931
 2. Lýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindum, 17. mars 1931
 3. Lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, 25. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Lýðskólar með skylduvinnu nemenda, 4. apríl 1930
 2. Raforkuveitur utan kaupstaða, 23. janúar 1930
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. febrúar 1930
 4. Verðtollur, 4. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Hafnargerð á Sauðárkróki, 23. mars 1929

40. þing, 1928

 1. Ríkisborgararéttur, 31. janúar 1928
 2. Varasáttanefndarmenn í Reykjavík, 6. mars 1928

36. þing, 1924

 1. Löggilding verslunarstaðar við Málmeyjarsund, 14. mars 1924
 2. Ríkisskuldabréf, 4. mars 1924
 3. Skipun barnakennara og laun þeirra, 15. mars 1924

35. þing, 1923

 1. Herpinótaveiði, 19. mars 1923
 2. Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra, 12. mars 1923

31. þing, 1919

 1. Aðflutningsgjald af kolum, 11. september 1919
 2. Aðflutningsgjald af salti, 17. júlí 1919
 3. Akfærir sýslu og hreppavegir, 28. júlí 1919
 4. Bifreiðaskattur, 19. júlí 1919
 5. Húsaskattur, 23. ágúst 1919
 6. Lestagjald af skipum, 23. ágúst 1919
 7. Póstlög, 18. júlí 1919
 8. Sóttvarnaráð, 30. júlí 1919
 9. Vitagjald, 26. ágúst 1919
 10. Vörutollur (hækkun), 11. september 1919

29. þing, 1918

 1. Bráðabirgða útflutningsgjald, 10. júní 1918
 2. Skipamiðlar, 3. júní 1918

28. þing, 1917

 1. Aðflutningsbann á áfengi, 23. ágúst 1917
 2. Bráðabirgðahækkun á burðargjaldi, 15. ágúst 1917
 3. Einkasala á mjólk, 25. júlí 1917
 4. Forðagæsla, 12. júlí 1917
 5. Málskostnaður einkamála, 16. júlí 1917
 6. Mjólkursala í Reykjavík, 18. júlí 1917
 7. Seðlaupphæð, 6. ágúst 1917
 8. Stefnubirtingar, 18. júlí 1917
 9. Stefnufrestur, 10. júlí 1917
 10. Tekjuskattur, 15. ágúst 1917
 11. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 15. ágúst 1917
 12. Verðhækkunartollur, 7. júlí 1917