Magnús Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 10. mars 1971
 2. Fjárlög 1971, 12. október 1970
 3. Fyrirframinnheimta opinberra gjalda, 14. desember 1970
 4. Gjaldaviðauki, 12. október 1970
 5. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 28. október 1970
 6. Lán vegna framkvæmdaáætlunar, 16. mars 1971
 7. Lífeyrissjóður bænda, 12. október 1970
 8. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 10. mars 1971
 9. Ríkisreikningurinn 1968, 12. október 1970
 10. Stimpilgjald, 10. mars 1971
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. febrúar 1971
 12. Tollskrá o.fl., 2. desember 1970
 13. Tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum) , 3. mars 1971
 14. Vatnsveita Vestmannaeyja, 25. janúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Fjáraukalög 1968, 20. apríl 1970
 2. Fjárlög 1970, 13. október 1969
 3. Framkvæmdasjóður Íslands, 13. október 1969
 4. Gjaldaviðauki, 13. október 1969
 5. Happdrætti fyrir Ísland, 19. nóvember 1969
 6. Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970, 2. apríl 1970
 7. Lífeyrissjóður togarasjómanna, 20. janúar 1970
 8. Ríkisreikningurinn 1968, 20. apríl 1970
 9. Skipan opinberra framkvæmda, 10. nóvember 1969
 10. Söluskattur, 11. desember 1969
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. apríl 1970
 12. Tollheimta og tolleftirlit, 21. janúar 1970
 13. Tollskrá o.fl., 10. desember 1969
 14. Tollvörugeymslur, 20. apríl 1970
 15. Tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð, 7. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Fjáraukalög 1967, 21. apríl 1969
 2. Fjárlög 1969, 14. október 1968
 3. Fyrirtækjaskrá, 22. apríl 1969
 4. Gjaldaviðauki, 12. febrúar 1969
 5. Happdrætti fyrir Ísland, 14. október 1968
 6. Innflutningsgjald o.fl., 14. október 1968
 7. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 18. desember 1968
 8. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 3. mars 1969
 9. Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969, 15. apríl 1969
 10. Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð, 27. mars 1969
 11. Lífeyrissjóður barnakennara, 12. febrúar 1969
 12. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 21. nóvember 1968
 13. Ríkisreikningurinn 1967, 21. apríl 1969
 14. Skipan opinberra framkvæmda, 10. desember 1968
 15. Tollheimta og tolleftirlit, 9. desember 1968
 16. Tollskrá o.fl., 14. október 1968
 17. Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna, 3. mars 1969
 18. Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf, 21. apríl 1969
 19. Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun, 12. febrúar 1969
 20. Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga, 12. febrúar 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Bókhald, 30. nóvember 1967
 2. Dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar, 19. febrúar 1968
 3. Fjáraukalög 1966, 19. febrúar 1968
 4. Fjárlög 1968, 12. október 1967
 5. Happdrætti fyrir Ísland, 16. mars 1968
 6. Innheimta gjalda með viðauka, 12. október 1967
 7. Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins, 16. febrúar 1968
 8. Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968, 8. apríl 1968
 9. Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda, 12. mars 1968
 10. Ríkisreikningurinn 1966, 19. febrúar 1968
 11. Stöðvun atvinnurekstrar vegna vanskila opinberra gjalda, 18. desember 1967
 12. Söluskattur, 13. desember 1967
 13. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. desember 1967
 14. Tekjustofnar sveitarfélaga, 18. desember 1967
 15. Tollheimta og tolleftirlit, 16. janúar 1968
 16. Tollskrá o.fl., 5. febrúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Fjáraukalög 1965, 8. febrúar 1967
 2. Fjárlög 1967, 11. október 1966
 3. Gjaldaviðauki, 11. október 1966
 4. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 10. apríl 1967
 5. Lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél, 11. október 1966
 6. Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967, 7. apríl 1967
 7. Lífeyrissjóður barnakennara, 6. mars 1967
 8. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 6. mars 1967
 9. Ríkisreikningurinn 1965, 8. febrúar 1967
 10. Síldarflutningaskip, 11. október 1966
 11. Skipulag framkvæmda á vegum ríkisins, 20. mars 1967
 12. Tekjuskattur og eignarskattur, 11. apríl 1967
 13. Tekjustofnar sveitarfélaga, 13. október 1966
 14. Tollskrá o.fl., 15. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Atvinnujöfnunarsjóður, 1. apríl 1966
 2. Aukatekjur ríkissjóðs, 2. nóvember 1965
 3. Ábyrgð á láni fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvél, 20. apríl 1966
 4. Fjáraukalög 1964, 15. febrúar 1966
 5. Fjárlög 1966, 11. október 1965
 6. Gjaldaviðauki, 11. október 1965
 7. Lánasjóður sveitarfélaga, 14. mars 1966
 8. Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966, 15. apríl 1966
 9. Lántaka vegna vega- og flugvallargerða, 11. október 1965
 10. Ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga, 17. desember 1965
 11. Ríkisreikningurinn 1964, 15. febrúar 1966
 12. Tekjustofnar sveitarfélaga, 16. febrúar 1966
 13. Tollskrá o.fl. (tollfrjáls innflutningur farmanna og ferðamanna) , 13. desember 1965
 14. Tollskrá o.fl. (lækkun tolla af húsum og húshlutum) , 21. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931) , 18. nóvember 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Dýralæknar, 23. nóvember 1962

78. þing, 1958–1959

 1. Áfengis-og tóbakssala ríkisins, 17. febrúar 1959
 2. Ferðaskrifstofa ríkisins, 18. nóvember 1958
 3. Fjáraukalög 1956, 20. febrúar 1959
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 24. október 1958
 5. Iðnlánasjóður, 24. október 1958
 6. Jafnvægi í byggð landsins, 29. október 1958
 7. Rithöfundaréttur og prentréttur, 31. október 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 27. febrúar 1958
 2. Iðnlánasjóður, 27. febrúar 1958
 3. Jafnvægi í byggð landsins, 28. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 2. nóvember 1956
 2. Iðnlánasjóður, 25. október 1956
 3. Jafnvægi í byggð landsins, 25. október 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Atvinnujöfnun, 19. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Atvinnujöfnun, 1. nóvember 1954
 2. Vegalög, 14. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 7. október 1953
 2. Tékkar, 27. október 1953
 3. Víxlar, 27. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Menntaskóli, 6. nóvember 1952
 2. Raforkuframkvæmd, 20. október 1952
 3. Sala á Grímsá, 15. janúar 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Menntaskólar, 6. nóvember 1951

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Seðlabanki Íslands, 12. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Stofnun og slit hjúskapar, 26. febrúar 1973

84. þing, 1963–1964

 1. Lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa, 11. maí 1964

83. þing, 1962–1963

 1. Sala Bakkasels í Öxnadalshreppi, 31. janúar 1963

81. þing, 1960–1961

 1. Afhending Þingeyjar í Skjálfandafljóti, 7. febrúar 1961
 2. Jarðgöng á þjóðvegum, 26. október 1960
 3. Sóknargjöld, 23. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Jarðgöng á þjóðvegum, 16. maí 1960
 2. Vegalög, 2. desember 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Húsnæðismálastofnun, 3. desember 1957
 2. Skipakaup, 28. febrúar 1958
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. október 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 24. október 1956
 2. Holræsagerðir, 25. október 1956
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. febrúar 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Iðnlánasjóður, 18. október 1955
 2. Landkynning og ferðamál, 11. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Iðnlánasjóður, 29. október 1954
 2. Landkynning og ferðamál, 11. mars 1955
 3. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 15. desember 1954
 4. Vegalög, 22. apríl 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Aðstoð til holræsagerðar, 30. október 1953
 2. Brúargerðir, 9. mars 1954
 3. Jarðræktarlög, 9. október 1953
 4. Síldarleit, 20. október 1953
 5. Stjórn flugmála, 11. febrúar 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Atvinnubótasjóður, 3. október 1952
 2. Holræsagerðir, 7. nóvember 1952
 3. Lánsfé til íbúðabygginga, 7. nóvember 1952
 4. Lækkun skatta, 19. desember 1952
 5. Raforkulánadeild Búnaðarbanka Íslands, 9. október 1952
 6. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 6. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. nóvember 1951