Magnús Kjartansson: frumvörp

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Iðntæknistofnun Íslands, 11. október 1977
 2. Orkulög, 14. nóvember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Iðntæknistofnun Íslands, 17. nóvember 1976
 2. Orkulög, 28. október 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Almannatryggingar, 30. janúar 1975
 2. Fjarskipti, 27. janúar 1975
 3. Launajöfnunarbætur, 30. janúar 1975
 4. Orkulög, 3. desember 1974
 5. Söluskattur, 26. febrúar 1975

95. þing, 1974

 1. Orkulög, 8. ágúst 1974
 2. Verðjöfnunargjald af raforku, 8. ágúst 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Almannatryggingar, 28. mars 1974
 2. Atvinnuleysistryggingar, 2. apríl 1974
 3. Ávana- og fíkniefni, 27. mars 1974
 4. Félagsráðgjöf, 1. apríl 1974
 5. Fóstureyðingar, 12. nóvember 1973
 6. Hjúkrunarlög, 30. október 1973
 7. Iðnlánasjóður, 5. apríl 1974
 8. Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall, 18. desember 1973
 9. Landsvirkjun, 27. febrúar 1974
 10. Lyfjaframleiðsla, 12. nóvember 1973
 11. Læknalög, 27. nóvember 1973
 12. Orkulög, 16. október 1973
 13. Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, 5. apríl 1974
 14. Tannlækningar, 31. október 1973
 15. Tryggingadómur, 4. febrúar 1974
 16. Undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju, 18. desember 1973
 17. Verðjöfnunargjald af raforku, 25. mars 1974
 18. Verkfræðingar o.fl., 16. október 1973
 19. Þörungavinnsla við Breiðafjörð, 13. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 27. nóvember 1972
 2. Atvinnuleysistryggingar, 21. febrúar 1973
 3. Atvinnuleysistryggingar, 2. apríl 1973
 4. Dvalarheimili aldraðra, 17. október 1972
 5. Eiturefni og hættuleg efni, 14. desember 1972
 6. Heilbrigðisþjónusta, 15. febrúar 1973
 7. Iðnlánasjóður, 5. apríl 1973
 8. Iðnrekstrarsjóður, 8. mars 1973
 9. Lyfjaframleiðsla, 15. febrúar 1973
 10. Lyfjastofnun ríkisins, 15. febrúar 1973
 11. Námulög, 26. október 1972
 12. Orkulög, 27. nóvember 1972
 13. Orkulög, 21. febrúar 1973
 14. Orkuver Vestfjarða, 11. október 1972
 15. Vátryggingarstarfsemi, 14. desember 1972
 16. Þörungavinnsla á Reykhólum, 5. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Almannatryggingar, 1. nóvember 1971
 2. Almannatryggingar, 13. desember 1971
 3. Dvalarheimili aldraðra, 15. maí 1972
 4. Lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði, 10. febrúar 1972
 5. Læknaskipunarlög, 15. mars 1972
 6. Námulög, 3. desember 1971
 7. Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, 6. mars 1972
 8. Vátryggingarstarfsemi, 27. apríl 1972
 9. Veðtrygging iðnrekstrarlána, 18. apríl 1972
 10. Virkjun Lagarfoss, 20. mars 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Kauptryggingasjóður, 18. mars 1971
 2. Loðdýrarækt (br. 68/1969) , 27. janúar 1971
 3. Námslán og námsstyrkir (br. 7/1967) , 24. nóvember 1970
 4. Stjórnarskipunarlög (br. á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 17. júní 1944) , 28. október 1970
 5. Þurrkví í Reykjavík, 25. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Áætlunarráð ríkisins, 12. nóvember 1969
 2. Skattfrelsi heiðursverðlauna, 10. nóvember 1969
 3. Útgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunar, 10. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Greiðslufrestur á skuldum vegna heimila, 26. nóvember 1968
 2. Leigunám fyrirtækja vegna verkbannsaðgerða, 21. apríl 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Áburðarverksmiðja, 6. febrúar 1968
 2. Utanríkisráðuneyti Íslands, 7. nóvember 1967

72. þing, 1952–1953

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl., 21. október 1952
 2. Orlof, 3. október 1952

70. þing, 1950–1951

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 13. október 1950
 2. Skáldalaun rithöfunda og listamanna, 20. október 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 13. janúar 1950
 2. Skáldalaun, rithöfunda og listamanna (úthlutun launa til listamanna) , 18. apríl 1950

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Almannatryggingar, 3. maí 1978

96. þing, 1974–1975

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 28. apríl 1975

91. þing, 1970–1971

 1. Fjörutíu stunda vinnuvika, 5. mars 1971
 2. Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka, 30. mars 1971
 3. Tollskrá (br. 1/1970), 2. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Iðnfræðsla, 20. apríl 1970
 2. Náttúruvernd, 22. apríl 1970
 3. Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, 3. mars 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Áfengislög, 14. desember 1968
 2. Kvennaskólinn í Reykjavík, 8. maí 1969
 3. Verkfall opinberra starfsmanna, 21. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Háskóli Íslands, 31. janúar 1968
 2. Stjórnarskipunarlög, 7. febrúar 1968

72. þing, 1952–1953

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 28. október 1952
 2. Menningarsjóður, 28. nóvember 1952
 3. Stimpilgjald, 28. október 1952