Magnús Stefánsson: frumvörp

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur) , 8. desember 2006
 2. Fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna) , 4. desember 2006
 3. Gatnagerðargjald (heildarlög) , 10. október 2006
 4. Lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð) , 10. október 2006
 5. Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög) , 30. janúar 2007
 6. Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.) , 13. nóvember 2006
 7. Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur) , 12. október 2006
 8. Ættleiðingarstyrkir (heildarlög) , 4. desember 2006

128. þing, 2002–2003

 1. Úrvinnslugjald (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera) , 30. janúar 2003

127. þing, 2001–2002

 1. Tollalög (aðaltollhafnir) , 31. janúar 2002

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. Áfengislög (auglýsingar), 6. október 2008
 2. Greiðsluaðlögun (heildarlög), 26. janúar 2009
 3. Háskóli á Ísafirði, 6. október 2008
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir), 6. október 2008
 5. Olíugjald og kílómetragjald (endurgreiðsla gjalds), 6. október 2008
 6. Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum), 12. mars 2009
 7. Seðlabanki Íslands (ráðning bankastjóra), 9. október 2008
 8. Stjórn fiskveiða (frístundaveiðar), 17. mars 2009
 9. Stjórnarskipunarlög (þjóðareign á náttúruauðlindum), 3. október 2008
 10. Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing), 6. febrúar 2009
 11. Þjóðlendur (sönnunarregla), 6. október 2008

135. þing, 2007–2008

 1. Áfengislög (auglýsingar), 16. október 2007
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 3. október 2007
 3. Íslenska táknmálið (heildarlög), 3. október 2007
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir), 3. október 2007
 5. Olíugjald og kílómetragjald (endurgreiðsla gjalds), 11. október 2007
 6. Stjórnarskipunarlög (þjóðareign á náttúruauðlindum), 11. febrúar 2008
 7. Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (aðstoðarmenn alþingismanna), 19. febrúar 2008
 8. Þjóðlendur (sönnunarregla og fráfall réttinda), 11. febrúar 2008

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög og skaðabótalög (ærumeiðingar og hækkun miskabóta), 19. janúar 2006
 2. Staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé), 4. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Áfengislög (aldursmark), 11. október 2004
 2. Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé), 4. október 2004
 3. Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga), 18. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Áfengislög (aldursmark), 16. október 2003
 2. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (Vestmannaeyjabær), 31. mars 2004
 3. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur), 4. desember 2003
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (ábyrgðarmenn), 2. mars 2004
 5. Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé), 1. apríl 2004
 6. Styrktarsjóður námsmanna, 13. október 2003
 7. Tollalög (landbúnaðarhráefni), 11. desember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Hvalveiðar (leyfi til veiða), 2. október 2002
 2. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (gildistaka laganna), 14. október 2002
 3. Sjómannalög (bótaréttur), 7. október 2002
 4. Styrktarsjóður námsmanna, 7. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir), 16. október 2001
 2. Hvalveiðar (leyfi til veiða), 22. mars 2002
 3. Sjómannalög (bótaréttur), 24. janúar 2002
 4. Tollalög (aðaltollhafnir), 6. desember 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.), 27. febrúar 2001

123. þing, 1998–1999

 1. Ábyrgðarmenn, 20. október 1998
 2. Búfjárhald, forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa), 8. desember 1998
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsluhlutfall), 19. nóvember 1998
 4. Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla), 6. mars 1999
 5. Styrktarsjóður námsmanna, 8. febrúar 1999
 6. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 6. janúar 1999

122. þing, 1997–1998

 1. Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki (breyting ýmissa laga), 29. janúar 1998
 2. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (undanþágur), 25. febrúar 1998
 3. Atvinnuréttindi vélfræðinga (undanþágur), 25. febrúar 1998
 4. Búfjárhald (varsla stórgripa), 5. febrúar 1998
 5. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðitími á Breiðafirði), 6. apríl 1998
 6. Virðisaukaskattur (útihátíðir), 25. mars 1998

120. þing, 1995–1996

 1. Framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða), 30. október 1995
 2. Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar (frv. samgn.), 29. febrúar 1996
 3. Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög), 12. mars 1996