Margrét Frímannsdóttir: frumvörp

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (eftirlaunagreiðslur fyrir 65 ára aldur) , 6. nóvember 2006
 2. Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) , 16. nóvember 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis) , 13. október 2005
 2. Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) , 13. október 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) , 17. mars 2005
 2. Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) , 6. október 2004
 3. Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis, endurfjármögnun) , 6. október 2004
 4. Sveitarstjórnarlög, 6. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) , 14. október 2003
 2. Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) , 29. mars 2004
 3. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing) , 14. október 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 8. október 2002
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) , 7. október 2002
 3. Stimpilgjald (lækkun gjalds) , 8. október 2002
 4. Sveitarstjórnarlög (íbúaþing) , 3. október 2002
 5. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.) , 9. október 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 4. október 2001
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) , 2. október 2001
 3. Stimpilgjald (lækkun gjalds) , 2. október 2001
 4. Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.) , 4. október 2001

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 20. nóvember 2000
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 20. nóvember 2000
 3. Stimpilgjald (lækkun gjalds) , 3. apríl 2001
 4. Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.) , 5. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 24. febrúar 2000
 2. Eftirlit með fjármálastarfsemi (stjórnsýsluleg staða, valdheimildir, o.fl.) , 14. október 1999
 3. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 24. febrúar 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 20. október 1998
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 20. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 3. nóvember 1997
 2. Félagsleg aðstoð, 29. maí 1998

121. þing, 1996–1997

 1. Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta) , 2. október 1996
 2. Félagsleg aðstoð (umönnunarbætur) , 2. október 1996
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.) , 2. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) , 20. mars 1996
 2. Gjald af áfengi (forvarnasjóður) , 22. desember 1995
 3. Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.) , 5. mars 1996

117. þing, 1993–1994

 1. Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga) , 10. nóvember 1993
 2. Fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð) , 10. nóvember 1993
 3. Húsnæðisstofnun ríkisins (útrýming heilsuspillandi húsnæðis) , 4. október 1993
 4. Kjarasamningar opinberra starfsmanna (atvinnuleysisbætur starfsmanna sveitarfélaga) , 25. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Almannatryggingar (umönnunarbætur) , 30. mars 1993
 2. Fjárskuldbindingar fyrir ríkissjóð og sveitarfélög, 25. mars 1993
 3. Húsnæðisstofnun ríkisins (útrýming heilsuspillandi húsnæðis) , 8. mars 1993

114. þing, 1991

 1. Stjórnarskipunarlög, 14. maí 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Almannatryggingar (afgreiðsla tryggingabóta) , 29. október 1990
 2. Varnir gegn mengun sjávar (hreinsibúnaður í höfunum) , 11. febrúar 1991

111. þing, 1988–1989

 1. Hafnalög (bókhald Hafnabótasjóðs) , 11. apríl 1989
 2. Söluskattur (vélar til garðyrkju) , 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (tryggingaráð) , 2. mars 1988
 2. Söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja) , 12. apríl 1988

106. þing, 1983–1984

 1. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 17. október 1983

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 31. október 2006
 2. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 22. febrúar 2007
 3. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni, 12. október 2006
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 25. janúar 2007
 5. Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna (framkvæmd laganna, réttur til greiðslna o.fl.), 10. október 2006
 6. Íslenska táknmálið (heildarlög), 22. febrúar 2007
 7. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 19. október 2006
 8. Mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir), 9. október 2006
 9. Rannsóknarnefndir (heildarlög), 3. nóvember 2006
 10. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulög (rannsóknar- og nýtingarleyfi), 4. október 2006
 11. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 29. janúar 2007
 12. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 16. október 2006
 13. Umferðarlög (hlífðarfatnaður bifhjólamanna), 16. október 2006

132. þing, 2005–2006

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 17. október 2005
 2. Barnalög (sameiginleg forsjá barns), 11. október 2005
 3. Byggðastofnun, 20. febrúar 2006
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 23. nóvember 2005
 5. Hlutafélög (opinber hlutafélög), 20. janúar 2006
 6. Innheimtulög, 12. október 2005
 7. Lyfjalög (sala nikótínlyfja), 21. mars 2006
 8. Rannsóknarnefndir, 25. nóvember 2005
 9. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 10. október 2005
 10. Stjórnarráð Íslands (skipting í ráðuneyti), 2. mars 2006
 11. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 5. október 2005
 12. Stjórnarskipunarlög (samráð við Alþingi um stuðning við stríð), 11. október 2005
 13. Tannlækningar (gjaldskrár), 3. nóvember 2005

131. þing, 2004–2005

 1. Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum), 7. október 2004
 2. Almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna), 12. október 2004
 3. Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins, 10. nóvember 2004
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2004
 5. Greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hámarksfjárhæðir), 18. október 2004
 6. Innheimtulög, 25. október 2004
 7. Íslenska táknmálið, 8. nóvember 2004
 8. Samkomudagur Alþingis og starfstími þess, 5. október 2004
 9. Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra), 12. október 2004
 10. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 4. nóvember 2004
 11. Tannlækningar (gjaldskrár), 17. mars 2005
 12. Virðisaukaskattur (matvörur), 4. október 2004

130. þing, 2003–2004

 1. Almenn hegningarlög (vændi), 6. október 2003
 2. Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun), 25. nóvember 2003
 3. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 12. desember 2003
 4. Íslenska táknmálið, 28. nóvember 2003
 5. Lyfjatjónstrygging, 28. október 2003
 6. Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga), 13. nóvember 2003
 7. Réttindi sjúklinga (biðtími), 28. október 2003
 8. Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.), 2. október 2003
 9. Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis), 3. febrúar 2004
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags), 2. október 2003
 11. Umboðsmaður barna (ársskýrsla), 11. nóvember 2003
 12. Virðisaukaskattur (matvæli), 2. október 2003
 13. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 11. desember 2003

128. þing, 2002–2003

 1. Ábyrgðarmenn, 4. október 2002
 2. Barnalög (sameiginleg forsjá barns), 3. október 2002
 3. Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun), 21. janúar 2003
 4. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. desember 2002
 5. Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga), 15. október 2002
 6. Réttindi sjúklinga (biðtími), 4. október 2002
 7. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.), 4. október 2002
 8. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 23. október 2002
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags), 8. október 2002
 10. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. desember 2002

127. þing, 2001–2002

 1. Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir), 16. október 2001
 2. Brunatryggingar (afskrift brunabótamats), 8. október 2001
 3. Framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga), 23. janúar 2002
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 18. október 2001
 5. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. febrúar 2002
 6. Loftferðir (leiðarflugsgjöld), 4. október 2001
 7. Skipan opinberra framkvæmda (eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.), 4. október 2001
 8. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 2. október 2001
 9. Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi), 15. nóvember 2001
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags), 1. nóvember 2001
 11. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. febrúar 2002

126. þing, 2000–2001

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. október 2000
 2. Barnalög (talsmaður barns), 22. nóvember 2000
 3. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 22. nóvember 2000
 4. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur), 14. mars 2001
 5. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 24. nóvember 2000
 6. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 17. október 2000
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 18. október 2000
 8. Réttindi sjúklinga (biðtími), 19. október 2000
 9. Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga (réttur til starfsheitis o.fl.), 27. febrúar 2001
 10. Skaðabótalög (tímabundið atvinnutjón), 5. október 2000
 11. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.), 5. desember 2000
 12. Tekjuskattur og eignarskattur (stofnverð hlutabréfa í sparisjóði), 17. maí 2001
 13. Tímareikningur á Íslandi, 17. október 2000
 14. Verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög (safnskráning), 15. desember 2000
 15. Virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði), 16. október 2000
 16. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 18. október 2000

125. þing, 1999–2000

 1. Almannatryggingar (tekjutenging bóta), 3. apríl 2000
 2. Almenn hegningarlög (barnaklám), 18. nóvember 1999
 3. Barnalög (ráðgjöf um forsjá og umgengni), 14. febrúar 2000
 4. Barnalög (talsmaður barns í umgengnisdeilu), 24. febrúar 2000
 5. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 3. apríl 2000
 6. Grunnskólar (fulltrúar nemenda), 24. nóvember 1999
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 13. mars 2000
 8. Mat á umhverfisáhrifum (undanþáguákvæði), 17. nóvember 1999
 9. Samkeppnislög (bannregla, markaðsráðandi staða, frestir o.fl.), 14. október 1999
 10. Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeildar o.fl.), 3. apríl 2000
 11. Tímareikningar á Íslandi (heildarlög), 21. mars 2000
 12. Tollalög (aðaltollhafnir), 17. nóvember 1999
 13. Vaxtalög (regluheimildir), 20. mars 2000
 14. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 13. mars 2000

123. þing, 1998–1999

 1. Almannatryggingar (tekjur maka), 5. október 1998
 2. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 12. október 1998
 3. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 14. október 1998
 4. Grunnskóli (fulltrúar nemenda), 30. nóvember 1998
 5. Leikskólar (leiðbeinendur), 16. desember 1998
 6. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 5. nóvember 1998
 7. Stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi), 22. október 1998
 8. Stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan), 17. nóvember 1998
 9. Tollalög (aðaltollhafnir), 20. október 1998
 10. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 8. október 1998

122. þing, 1997–1998

 1. Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur), 2. október 1997
 2. Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), 12. desember 1997
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 6. október 1997
 4. Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun), 4. desember 1997
 5. Grunnskóli (fulltrúar nemenda), 23. október 1997
 6. Grunnskóli (úrskurðarnefnd), 31. mars 1998
 7. Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga), 3. nóvember 1997
 8. Hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn), 31. mars 1998
 9. Jarðhitaréttindi, 7. október 1997
 10. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, 19. febrúar 1998
 11. Málefni aldraðra (samtök aldraðra), 13. desember 1997
 12. Orka fallvatna, 7. október 1997
 13. Réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga), 28. janúar 1998
 14. Stjórn fiskveiða (brottfall laga), 4. nóvember 1997
 15. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 6. október 1997
 16. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 9. október 1997
 17. Þingsköp Alþingis (mat á stöðu kynjanna), 14. október 1997
 18. Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög), 3. nóvember 1997
 19. Þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga), 6. október 1997

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur að sjúkraskrám o.fl., 12. maí 1997
 2. Almannatryggingar (tekjutrygging), 21. apríl 1997
 3. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 2. október 1996
 4. Erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki), 3. apríl 1997
 5. Félagsleg aðstoð, 15. maí 1997
 6. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, 12. nóvember 1996
 7. Jarðhitaréttindi, 2. október 1996
 8. Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (horfnir menn), 19. mars 1997
 9. Orka fallvatna, 2. október 1996
 10. Réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög), 2. október 1996
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða), 2. október 1996
 12. Tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir), 4. apríl 1997
 13. Þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta), 7. október 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Áhættu- og nýsköpunarlánasjóður, 5. mars 1996
 2. Framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða), 30. október 1995
 3. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum, 20. mars 1996
 4. Jarðhitaréttindi, 5. október 1995
 5. Lögræðislög (sjálfræðisaldur), 10. apríl 1996
 6. Orka fallvatna, 5. október 1995
 7. Staðgreiðsla skatts af vaxtatekjum, 21. mars 1996
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (vaxtatekjur), 21. mars 1996
 9. Útvarpslög (auglýsingar), 13. desember 1995

119. þing, 1995

 1. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 22. maí 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 9. desember 1994
 2. Jarðhitaréttindi, 3. október 1994
 3. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga), 8. desember 1994
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 13. desember 1994
 5. Lyfjalög (lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.), 21. nóvember 1994
 6. Orka fallvatna, 3. október 1994
 7. Vátryggingastarfsemi (vátryggingarskuld, ársuppgjör 1995), 15. desember 1994
 8. Þingsköp Alþingis (þingskapalaganefnd), 6. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.), 11. október 1993
 2. Jarðhitaréttindi, 5. október 1993
 3. Laun starfsmanna ríkisins (biðlaun ráðherra), 11. október 1993
 4. Meðferð opinberra mála (skipunartími ríkissaksóknara o.fl.), 11. október 1993
 5. Orka fallvatna, 5. október 1993
 6. Slysavarnaráð, 18. nóvember 1993
 7. Stjórn fiskveiða (afnám aflamarks og hlutfall meðafla), 29. mars 1994
 8. Tollalög (aðaltollhöfn í Höfn og Þorlákshöfn), 28. febrúar 1994
 9. Umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar), 1. mars 1994
 10. Þingfararkaup alþingismanna (fæðingarorlof, biðlaun), 11. október 1993
 11. Þingsköp Alþingis (þingskapanefnd), 29. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Greiðslur úr ríkissjóði o.fl., 12. janúar 1993
 2. Jarðhitaréttindi, 3. september 1992
 3. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga), 31. ágúst 1992
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánsréttur), 19. ágúst 1992
 5. Lífeyrissjóður sjómanna (innheimturéttur iðgjalda), 23. nóvember 1992
 6. Orka fallvatna, 26. október 1992
 7. Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu (breyting ýmissa laga), 23. mars 1993

115. þing, 1991–1992

 1. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992
 2. Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (sölukvaðir), 1. apríl 1992
 3. Hlutafélög (hlutabréf, stjórnarkosning, ársreikningur o.fl.), 25. mars 1992
 4. Jarðhitaréttindi, 14. október 1991
 5. Jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga), 6. mars 1992
 6. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlags- og samkeppnisstofnun, markaðsráðandi fyrirtæki o.fl.), 25. mars 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Almannatryggingar (vasapeningar), 12. mars 1991
 2. Áfengislög (aðgangur ungmenna að skemmtunum), 12. febrúar 1991
 3. Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (forkaupsréttur), 12. mars 1991
 4. Skipan prestakalla og prófastsdæma (Kirkjuhvolsprestakall), 27. nóvember 1990
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (leigutekjur og álag), 6. febrúar 1991
 6. Umferðarlög (reiðhjólahjálmar), 11. desember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík), 20. desember 1989
 2. Umferðarlög (öryggisbelti), 10. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar), 11. apríl 1989
 2. Grunnskóli (skólaráð), 25. október 1988
 3. Grunnskóli (skólanefndir), 5. desember 1988
 4. Vaxtalög (samhljóða stjfrv.), 19. maí 1989
 5. Þingfararkaup alþingismanna (biðlaun), 11. apríl 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Almannatryggingar (örorkumatsnefnd), 22. október 1987
 2. Almannatryggingar (tannlæknaþjónusta), 12. apríl 1988
 3. Skattadómur og rannsókn skattsvikamála, 13. október 1987
 4. Söluskattur (strætisvagnar), 22. mars 1988
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri), 13. október 1987

107. þing, 1984–1985

 1. Réttur verkafólks til uppsagnarfrests, 29. janúar 1985
 2. Verndun kaupmáttar, 26. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Almannatryggingar, 13. október 1983