Ásgeir Ásgeirsson: frumvörp

1. flutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. Bráðabirgðaverðlag landbúnaðarafurða, 14. september 1944
 2. Dósentsembætti í guðfræðideild, 11. desember 1944
 3. Dýrtíðarráðstafanir, 26. september 1944
 4. Leigunám veitingasala o.fl., 12. júní 1944
 5. Virkjun Dynjandisár í Arnarfirði og rafveitu Vestfjarða, 21. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Happdrætti, 12. nóvember 1943

59. þing, 1942

 1. Stjórnarskipunarlög, 12. mars 1942
 2. Virkjun vatnsfallannaí botni Arnarfjarðar, 7. maí 1942

56. þing, 1941

 1. Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla, 22. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 11. mars 1940
 2. Löggilding verzlunarstaðar í Auðkúlubót, 19. mars 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Eftirlit með sveitarfélögum, 20. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Prófessorsembætti í uppeldisfræði og barnasálarfræði, 26. apríl 1938
 2. Skipun prestakalla, 2. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Hafnargerð á Suðureyri, 24. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Menntun kennara, 1. apríl 1937
 2. Sala Sanda í Dýrafirði, 24. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Forgangsréttur til embætta, 24. mars 1936
 2. Fræðsla barna, 14. mars 1936

48. þing, 1934

 1. Barnafræðsla, 9. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Kosningar til Alþingis, 3. nóvember 1933
 2. Samkomudag reglulegs Alþingis árið 1934, 3. nóvember 1933
 3. Stjórnarskipunarlög, 3. nóvember 1933
 4. Tolllög, 3. nóvember 1933
 5. Útflutningsgjald af síld o.fl, 3. nóvember 1933
 6. Verðtollur, 3. nóvember 1933
 7. Þingsköp Alþingis, 3. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Aukaútflutningsgjald af söltuðum fiski, 31. mars 1933
 2. Bifreiðaskatt og fl., 15. febrúar 1933
 3. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 15. febrúar 1933
 4. Fjáraukalög 1931, 15. febrúar 1933
 5. Fjáraukalög 1932, 11. maí 1933
 6. Fjárlög 1934, 15. febrúar 1933
 7. Gengisviðauka og tekju- og eignarskattsauka, 15. febrúar 1933
 8. Innlánsvextir, 14. mars 1933
 9. Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs, 8. mars 1933
 10. Stjórnarskipunarlög, 25. febrúar 1933
 11. Tékka, 23. mars 1933
 12. Tollalög, 10. apríl 1933
 13. Varnarþing og stefnufrest í víxilmálum, 23. mars 1933
 14. Verðtollur, 15. febrúar 1933
 15. Víxillög, 23. mars 1933

45. þing, 1932

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 16. febrúar 1932
 2. Einkasala á tóbaki, 4. mars 1932
 3. Fjáraukalög 1930, 16. febrúar 1932
 4. Fjárlög 1933, 16. febrúar 1932
 5. Gengisviðauki, 16. febrúar 1932
 6. Landsreikningar 1930, 16. febrúar 1932
 7. Lán til skipaviðgerðarstöðvar í Reykjavík, 3. júní 1932
 8. Lántaka fyrir ríkissjóð, 7. maí 1932
 9. Reksrarlán fyrir Landsbanka Íslands, 26. apríl 1932
 10. Reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f, 26. apríl 1932
 11. Ríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Íslands, 24. febrúar 1932
 12. Verðtollur, 16. febrúar 1932

43. þing, 1931

 1. Andleg verk, 17. mars 1931
 2. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 24. febrúar 1931
 3. Kirkjuráð, 28. febrúar 1931
 4. Skipun barnakennara og laun, 8. apríl 1931

42. þing, 1930

 1. Fiskveiðasjóðsgjald, 18. febrúar 1930
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 18. febrúar 1930
 3. Iðja og iðnaður, 19. mars 1930
 4. Kirkjuráð, 17. mars 1930
 5. Myntlög, 31. janúar 1930
 6. Rafmagnsdeild við vélstjórnaskólann, 30. janúar 1930
 7. Skipun barnakennara og laun þeirra, 30. janúar 1930
 8. Utanfararstyrkur presta, 17. mars 1930
 9. Verslunar- og útvegsbanki Íslands, 27. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Myntlög, 14. mars 1929
 2. Rafmagnsdeild við vélstjóraskólann, 2. apríl 1929
 3. Skipun barnakennara og laun, 4. apríl 1929

40. þing, 1928

 1. Hvalveiðar, 3. febrúar 1928
 2. Prentsmiðjur, 23. febrúar 1928

39. þing, 1927

 1. Hvalveiðar, 5. mars 1927
 2. Stöðvun á verðgildi íslenskra peninga, 8. mars 1927

37. þing, 1925

 1. Aflaskýrslur, 6. mars 1925
 2. Einkasala á áfengi, 13. febrúar 1925
 3. Hvalveiðar, 12. mars 1925
 4. Ungmennafræðsla, 7. mars 1925

36. þing, 1924

 1. Happdrætti, 22. apríl 1924
 2. Landhelgissektir í gullkrónum, 17. mars 1924
 3. Ritsíma og talsímakerfi, 11. mars 1924
 4. Yfirsetukvennaskóli, 12. mars 1924

Meðflutningsmaður

71. þing, 1951–1952

 1. Fasteignamat frá 1942 o. fl., 12. nóvember 1951
 2. Fé mótvirðissjóðs, 17. janúar 1952
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 5. október 1951
 4. Tollskrá o. fl., 18. janúar 1952
 5. Veitingaskattur, 6. desember 1951
 6. Verkamannabústaðir, 10. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Atvinnustofnun ríkisins, 12. desember 1950
 2. Fasteignamat, 12. desember 1950
 3. Fasteignaskattur, 14. nóvember 1950
 4. Fyrningarafskriftir, 5. desember 1950
 5. Gengisskráning o.fl. (gengisskráning, launabreytingar, stóreignaskatt), 12. október 1950
 6. Mótvirðissjóður, 1. mars 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 23. mars 1950
 2. Verkamannabústaðir, 19. desember 1949

68. þing, 1948–1949

 1. Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu, 10. maí 1949
 2. Dýrtíðarráðstafanir, 3. mars 1949
 3. Eignakönnun, 25. apríl 1949
 4. Eyðing refa og minka, 7. apríl 1949
 5. Fyrningarafskriftir, 17. febrúar 1949
 6. Innflutningur búfjár, 2. maí 1949
 7. Landskiptalög, 6. apríl 1949
 8. Lax- og silungsveiði, 10. febrúar 1949
 9. Lántaka handa ríkissjóði, 11. nóvember 1948
 10. Orkuver og orkuveitur, 16. mars 1949
 11. Skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands, 13. desember 1948
 12. Ullarmat, 3. mars 1949

67. þing, 1947–1948

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1948, 11. desember 1947
 2. Búfjárrækt, 27. október 1947
 3. Dýralæknar, 6. nóvember 1947
 4. Fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit, 9. desember 1947
 5. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 18. febrúar 1948
 6. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 13. nóvember 1947
 7. Skemmtanaskattur, 12. desember 1947
 8. Ullarmat, 29. október 1947
 9. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 11. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Atvinna við siglingar, 25. nóvember 1946
 2. Bátaútvegurinn o. fl., 20. desember 1946
 3. Beitumál, 29. janúar 1947
 4. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1947, 11. febrúar 1947
 5. Bráðabirgðafjárgreiðslur 1947, 28. mars 1947
 6. Búfjárrækt, 12. maí 1947
 7. Dýrtíðarvísitala o. fl., 20. mars 1947
 8. Einkasala á tóbaki, 11. mars 1947
 9. Fiskiðjuver ríkisins, 4. desember 1946
 10. Fóðurvörur, 10. febrúar 1947
 11. Innflutningur og gjaldeyrismeðferð, 27. nóvember 1946
 12. Laun starfsmanna ríkisins, 11. febrúar 1947
 13. Nýjar síldarverksmiðjur, 11. desember 1946
 14. Skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl., 17. desember 1946
 15. Skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1946
 16. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. nóvember 1946
 17. Tollskrá o.fl., 8. apríl 1947
 18. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 9. maí 1947
 19. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947
 20. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 30. janúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945, 7. nóvember 1945
 2. Atvinna við siglingar, 30. nóvember 1945
 3. Beitumál, 22. mars 1946
 4. Dragnótaveiði í landhelgi, 18. október 1945
 5. Fiskveiðasjóður Íslands, 10. apríl 1946
 6. Fyrningarafskriftir, 16. apríl 1946
 7. Gjaldeyrissjóður og alþjóðabanki, 19. desember 1945
 8. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 30. nóvember 1945
 9. Nýbyggingarráð, 8. desember 1945
 10. Nýbyggingarráð, 17. desember 1945
 11. Nýjar síldarverksmiðjur, 27. apríl 1946
 12. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 20. desember 1945
 13. Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins, 20. desember 1945
 14. Síldarverksmiðjur ríkisins, 20. desember 1945
 15. Símaframkvæmdir, 19. febrúar 1946
 16. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 8. desember 1945
 17. Strandferðaskip, 5. nóvember 1945
 18. Tollskrá o.fl., 18. mars 1946
 19. Útflutningur á afurðum bátaútvegsins, 6. mars 1946
 20. Vitagjald, 30. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Róðrartími fiskibáta, 8. janúar 1945
 2. Stýrimannaskólinn í Reykjavík, 23. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 2. desember 1943
 2. Raforkusjóður, 27. október 1943
 3. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 2. desember 1943
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 12. nóvember 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Innheimta ýmis gjöld 1943 með viðauka, 18. desember 1942
 2. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 11. janúar 1943
 3. Rithöfundarréttur og prentréttur, 15. janúar 1943
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1942
 5. Skemmtanaskattur, 9. desember 1942
 6. Tollskrá o.fl., 8. mars 1943

59. þing, 1942

 1. Fræðsla barna, 16. apríl 1942
 2. Gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi, 27. febrúar 1942
 3. Hafnarlög fyrir Neskaupsstað, 3. mars 1942
 4. Ráðstafanir gegn dýrtíðinni, 27. febrúar 1942

58. þing, 1941

 1. Gagnfræðaskólar, 6. nóvember 1941
 2. Rithöfundaréttur og prentréttur, 4. nóvember 1941

56. þing, 1941

 1. Ábúðarlög, 21. apríl 1941
 2. Búreikningaskrifstofa ríkissins, 3. apríl 1941
 3. Girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta, 9. apríl 1941
 4. Háskóli Íslands, 1. apríl 1941
 5. Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum, 18. apríl 1941
 6. Jarðræktarlög, 30. apríl 1941
 7. Kirkjugarðar, 6. maí 1941
 8. Landnám ríkisins, 4. apríl 1941
 9. Prentsmiðjur, 15. apríl 1941
 10. Sala Reykjarhóls ásamt Varmahlíðar, 21. apríl 1941
 11. Sandgræðsla og hefting sandfoks, 3. apríl 1941
 12. Sauðfjársjúkdómar, 29. apríl 1941
 13. Sóknargjöld, 6. maí 1941
 14. Sóknarnefndir og héraðsnefndir, 6. maí 1941
 15. Söngmálastjórar þjóðkirkjunnar, 10. maí 1941
 16. Þegnskylduvinna, 30. apríl 1941

55. þing, 1940

 1. Alþýðutryggingar, 29. febrúar 1940
 2. Bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, 17. apríl 1940
 3. Dómkirkjan í Reykjavík og skipting Reykjavíkur í prestaköll, 13. mars 1940
 4. Lestrarfélög og kennslukvikmyndir, 29. febrúar 1940
 5. Lyfjafræðingaskóli Íslands, 29. febrúar 1940
 6. Skattgreiðslur útgerðarfyrirtækja, 17. apríl 1940
 7. Slysabætur á ellilaun og örorkubætur, 29. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Íþróttalög, 6. mars 1939
 2. Prófessorsembætti í uppeldisfræði og barnasálarfræði, 23. nóvember 1939
 3. Vinnuskóli ríkisins, 16. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Héraðsþing, 2. mars 1938

52. þing, 1937

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 19. október 1937
 2. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 29. október 1937
 3. Menntun kennara, 29. október 1937
 4. Mjólkursala og rjóma o. fl., 19. nóvember 1937
 5. Skatta- og tollaviðauki 1938, 18. nóvember 1937
 6. Stimpilgjald, 18. nóvember 1937
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. desember 1937
 8. Tollheimta og tolleftirlit, 27. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Viðreisn sjávarútvegsins, 1. apríl 1937

50. þing, 1936

 1. Landsbanki Íslands, 25. apríl 1936
 2. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 5. mars 1936
 3. Viðbótarrekstrarlán handa Landsbanka Íslands, 6. maí 1936

48. þing, 1934

 1. Lántaka fyrir ríkissjóð, 10. desember 1934
 2. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 10. desember 1934
 3. Stimpilgjald, 14. nóvember 1934

44. þing, 1931

 1. Fiskimat, 28. júlí 1931
 2. Iðja og iðnaður, 20. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 10. apríl 1931
 2. Iðja og iðnaður, 2. mars 1931
 3. Ræktunarsamþykktir, 16. febrúar 1931
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 25. mars 1931

40. þing, 1928

 1. Hlunnindi fyrir lánsfélög, 28. febrúar 1928
 2. Vegalög, 3. febrúar 1928

39. þing, 1927

 1. Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands, 3. mars 1927
 2. Bankavaxtabréf, 12. mars 1927
 3. Greiðsla verkkaups, 17. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Afnám gengisviðauka á vörutolli, 15. mars 1926
 2. Sauðfjárbaðanir, 15. febrúar 1926
 3. Sérleyfi til virkjunar Dynjandisár, 9. apríl 1926
 4. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 10. mars 1926
 5. Vörutollur, 15. apríl 1926

37. þing, 1925

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 16. febrúar 1925
 2. Herpinótaveiði, 18. apríl 1925
 3. Sáttatilraunir í vinnudeilum, 4. mars 1925
 4. Útflutningsgjald, 24. mars 1925
 5. Vegalög Vesturlandsvegur, 18. febrúar 1925

36. þing, 1924

 1. Botnvörpukaup í Hafnarfirði, 17. mars 1924
 2. Hvalveiðamenn, 24. mars 1924
 3. Skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands, 27. mars 1924