Matthías Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Fullvinnsla botnfiskafla (frestur til að uppfylla skilyrði laganna) , 22. febrúar 1995

113. þing, 1990–1991

 1. Ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.) , 19. febrúar 1991
 2. Verslun ríkisins með áfengi (póstkröfur) , 26. nóvember 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir) , 6. mars 1989
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma) , 27. október 1988
 3. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda) , 20. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga) , 20. október 1987
 2. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda) , 15. febrúar 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna, 23. febrúar 1987
 2. Eftirlit með skipum (heildarlög) , 5. mars 1987
 3. Fjarskipti (heildarlög) , 16. mars 1987
 4. Flugmálaáætlun, 3. febrúar 1987
 5. Fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög) , 2. desember 1986
 6. Hlutafélög (heildarendurskoðun) , 2. desember 1986
 7. Listmunauppboð, 10. desember 1986
 8. Lögskráning sjómanna (heildarlög) , 5. febrúar 1987
 9. Póst- og símamál, 23. febrúar 1987
 10. Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (tollafgreiðsla) , 19. febrúar 1987
 11. Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands, 19. febrúar 1987
 12. Tékkar, 28. október 1986
 13. Útflutningslánasjóður (takmörkuð ábyrgð) , 12. febrúar 1987
 14. Vaxtalög, 4. febrúar 1987
 15. Verkfall félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga) , 30. október 1986
 16. Verkfall flugvirkja og flugvélstjóra hjá Arnarflugi hf. (staðfesting bráðabirgðalaga) , 27. október 1986
 17. Vitamál (skipunartími vitamálastjóra) , 26. janúar 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Álbræðsla við Straumsvík, 19. nóvember 1985
 2. Dráttarvextir, 9. apríl 1986
 3. Eftirlit með skipum, 5. febrúar 1986
 4. Hitaveita Suðurnesja, 14. nóvember 1985
 5. Kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf., 23. október 1985
 6. Nafnskráning skuldabréfa, 19. desember 1985
 7. Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf., 12. desember 1985
 8. Póstlög, 10. febrúar 1986
 9. Sala Kröfluvirkjunar, 14. nóvember 1985
 10. Seðlabanki Íslands, 19. desember 1985
 11. Siglingalög, 1. apríl 1986
 12. Siglingamálastofnun ríkisins, 5. febrúar 1986
 13. Skráning skipa, 30. október 1985
 14. Söfnunarsjóður Íslands, 9. apríl 1986
 15. Útflutningsráð Íslands, 11. febrúar 1986
 16. Varnir gegn mengun sjávar, 28. október 1985
 17. Veð, 27. febrúar 1986
 18. Verðbréfamiðlun, 19. desember 1985

107. þing, 1984–1985

 1. Almannatryggingar, 3. desember 1984
 2. Alþjóðasamningar um örugga gáma, 20. febrúar 1985
 3. Atvinnuleysistryggingar, 13. febrúar 1985
 4. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 27. nóvember 1984
 5. Atvinnuréttindi vélfræðinga, 27. nóvember 1984
 6. Ávana- og fíkniefni, 4. febrúar 1985
 7. Eftirlaun til aldraðra, 6. desember 1984
 8. Eftirlit með matvælum, 6. febrúar 1985
 9. Ferðamál, 6. maí 1985
 10. Heilbrigðisþjónusta, 12. nóvember 1984
 11. Landmælingar Íslands, 7. febrúar 1985
 12. Lyfjadreifing, 26. nóvember 1984
 13. Málefni aldraðra, 3. desember 1984
 14. Siglingalög, 8. nóvember 1984
 15. Sjómannalög, 8. nóvember 1984
 16. Skráning skipa, 5. júní 1985
 17. Tannlækningar, 22. október 1984
 18. Veðurstofa Íslands, 18. desember 1984
 19. Veitinga- og gististaðir, 27. mars 1985
 20. Þroskaþjálfaskóli Íslands, 30. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Almannatryggingar, 9. desember 1983
 2. Almannatryggingar, 20. mars 1984
 3. Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum, 6. desember 1983
 4. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 9. apríl 1984
 5. Atvinnuréttindi vélfræðinga, 9. apríl 1984
 6. Eiturefni og hættuleg efni, 19. mars 1984
 7. Fjarskipti, 19. mars 1984
 8. Hafnalög, 6. desember 1983
 9. Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit, 20. mars 1984
 10. Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða, 16. maí 1984
 11. Ljósmæðralög, 12. apríl 1984
 12. Ljósmæðraskóli Íslands, 16. febrúar 1984
 13. Lyfjalög, 21. mars 1984
 14. Málefni aldraðra, 16. desember 1983
 15. Ónæmisaðgerðir, 2. apríl 1984
 16. Siglingalög, 2. apríl 1984
 17. Sjómannalög, 21. mars 1984
 18. Sjóntækjafræðingar, 27. október 1983
 19. Sjúkraliðar, 12. apríl 1984
 20. Skipamælingar, 6. desember 1983
 21. Tannlækningar, 12. apríl 1984
 22. Tóbaksvarnir, 1. nóvember 1983
 23. Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra, 14. febrúar 1984

104. þing, 1981–1982

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 7. desember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Grænlandssjóður, 16. október 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 5. desember 1978
 2. Söluskattur, 23. nóvember 1978
 3. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 14. mars 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Almannatryggingar, 13. október 1977
 2. Almannatryggingar, 13. október 1977
 3. Almannatryggingar, 13. desember 1977
 4. Almannatryggingar, 21. desember 1977
 5. Almannatryggingar, 19. apríl 1978
 6. Eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum, 13. október 1977
 7. Fiskimálaráð, 2. febrúar 1978
 8. Fiskimálasjóður, 14. mars 1978
 9. Gleraugnafræðingar og sjónfræðingar, 21. nóvember 1977
 10. Heilbrigðisþjónusta, 30. mars 1978
 11. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 18. apríl 1978
 12. Iðjuþjálfun, 21. nóvember 1977
 13. Lyfjafræðingar, 16. mars 1978
 14. Lyfjalög, 30. mars 1978
 15. Læknalög, 23. nóvember 1977
 16. Löndun á loðnu til bræðslu, 19. desember 1977
 17. Manneldisráð, 30. mars 1978
 18. Matvælarannsóknir ríkisins, 21. nóvember 1977
 19. Niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum, 11. október 1977
 20. Ónæmisaðgerðir, 16. mars 1978
 21. Réttur til fiskveiða í landhelgi, 13. febrúar 1978
 22. Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, 5. apríl 1978
 23. Varnir gegn kynsjúkdómum, 7. febrúar 1978
 24. Vátryggingarstarfsemi, 16. mars 1978
 25. Verðlagsráð sjávarútvegsins, 14. mars 1978
 26. Þroskaþjálfar, 7. mars 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Almannatryggingar, 17. desember 1976
 2. Almannatryggingar, 17. desember 1976
 3. Fávitastofnanir, 27. janúar 1977
 4. Innlend endurtrygging, 21. mars 1977
 5. Kaup og kjör sjómanna, 13. október 1976
 6. Löndun á loðnu til bræðslu, 16. desember 1976
 7. Ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum, 27. apríl 1977
 8. Veiðar í fiskveiðilandhelgi, 12. október 1976
 9. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 25. nóvember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 23. mars 1976
 2. Almannatryggingar, 15. desember 1975
 3. Almannatryggingar, 1. apríl 1976
 4. Atvinnuleysistryggingar, 1. apríl 1976
 5. Bátaábyrgðarfélög, 8. desember 1975
 6. Eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, 1. apríl 1976
 7. Fiskveiðasjóður Íslands, 15. desember 1975
 8. Fiskveiðasjóður Íslands, 28. apríl 1976
 9. Gleraugnafræðingar og sjónfræðingar, 23. mars 1976
 10. Lyfsölulög, 23. mars 1976
 11. Olíusjóður fiskiskipa, 17. maí 1976
 12. Sala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslu, 4. maí 1976
 13. Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, 8. desember 1975
 14. Sjúkraþjálfun, 8. desember 1975
 15. Stofnfjársjóður fiskiskipa, 10. febrúar 1976
 16. Upptaka ólöglegs sjávarafla, 23. mars 1976
 17. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 10. febrúar 1976
 18. Vátryggingariðgjöld fiskiskipa, 16. febrúar 1976
 19. Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, 13. október 1975
 20. Veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands, 23. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Ávana- og fíkniefni, 12. nóvember 1974
 2. Félagsráðgjöf, 4. mars 1975
 3. Fóstureyðingar, 20. desember 1974
 4. Framleiðslueftirlit sjávarafurða, 21. nóvember 1974
 5. Hjúkrunarlög, 14. apríl 1975
 6. Löndun á loðnu til bræðslu, 11. desember 1974
 7. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, 16. desember 1974
 8. Ráðstafanir í sjávarútvegi, 31. október 1974
 9. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu, 29. apríl 1975
 10. Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins, 21. apríl 1975
 11. Samræmd vinnsla sjávarafla, 11. nóvember 1974
 12. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 29. apríl 1975
 13. Viðlagatrygging Íslands, 25. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni, 29. nóvember 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968) , 28. janúar 1971
 2. Þjóðgarður á Vestfjörðum, 3. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, 16. desember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Áfengislög, 14. desember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Áfengislög, 21. mars 1968
 2. Fiskimálaráð, 22. nóvember 1967

87. þing, 1966–1967

 1. Fiskimálaráð, 2. mars 1967
 2. Sala Skarðs í Snæfjallahreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu, 8. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, 11. nóvember 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Atvinna við siglingar, 9. mars 1964

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Fjöleignarhús (katta- og hundahald), 29. nóvember 1994
 2. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 6. október 1994
 3. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum), 4. október 1994
 4. Þingfararkaup alþingismanna (réttur til biðlauna), 6. október 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 18. október 1993
 2. Tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum), 30. nóvember 1993
 3. Þingfararkaup alþingismanna (réttur til biðlauna), 7. október 1993

116. þing, 1992–1993

 1. Lánskjör og ávöxtun sparifjár, 19. október 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Kaup á björgunarþyrlu, 25. nóvember 1991

113. þing, 1990–1991

 1. Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip), 31. október 1990
 2. Slysavarnaskóli sjómanna, 26. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Bifreiðagjald (gjalddagi), 20. desember 1989
 2. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 3. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámarksfjárhæðir), 18. desember 1989
 4. Greiðslujöfnun fasteignaveðlána (launavísitala), 9. nóvember 1989
 5. Húsnæðisstofnun ríkisins (útibú á landsbyggðinni), 14. febrúar 1990
 6. Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip), 31. október 1989
 7. Stjórn umhverfismála (heildarlög), 11. október 1989
 8. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 9. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989
 10. Tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.), 11. apríl 1990
 11. Tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka), 3. maí 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar), 9. mars 1989
 2. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (ónýtt frádráttarheimild og ný hlutabréf), 9. mars 1989
 3. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar), 10. maí 1989
 4. Staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti), 13. mars 1989
 5. Stjórn umhverfismála, 6. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma o.fl.), 24. febrúar 1988

105. þing, 1982–1983

 1. Almannatryggingar, 4. mars 1983
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 22. nóvember 1982
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. mars 1983
 4. Vestfjarðaskip, 11. febrúar 1983
 5. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Barnalög, 8. mars 1982
 2. Lögskráning sjómanna, 2. nóvember 1981
 3. Söluskattur, 17. febrúar 1982
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 30. nóvember 1981
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. febrúar 1982
 6. Tekjustofnar sveitarfélaga, 9. nóvember 1981
 7. Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna, 15. desember 1981
 8. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Framkvæmdasjóður aldraðra, 20. maí 1981
 2. Niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980, 28. október 1980
 3. Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja, 2. febrúar 1981
 4. Stéttarfélög og vinnudeilur, 3. nóvember 1980
 5. Söluskattur, 27. nóvember 1980
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. nóvember 1980
 7. Verðlag, 4. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 1. apríl 1980
 3. Tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, 13. mars 1980

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta vegna óverðtryggðrar framleiðslu landbúnaðarvara, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979
 2. Umferðarlög, 14. nóvember 1978

94. þing, 1973–1974

 1. Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg, 5. nóvember 1973
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 14. apríl 1973
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 24. október 1972
 3. Heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs, 9. apríl 1973
 4. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 22. febrúar 1972
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972
 3. Líf- og örorkutrygging sjómanna, 15. desember 1971
 4. Lögskráning sjómanna, 15. febrúar 1972
 5. Tekjuskattur og eignarskattur, 20. október 1971
 6. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 26. október 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Fiskimálasjóður (br. 89/1947), 2. desember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Almannatryggingar, 16. desember 1969
 2. Almannatryggingar, 17. desember 1969
 3. Lífeyrissjóður bænda, 28. apríl 1970
 4. Læknalög, 29. október 1969
 5. Siglingalög, 10. apríl 1970
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. desember 1969
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. apríl 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Fjárfestingarfélag Íslands hf., 8. maí 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Loðdýrarækt, 9. nóvember 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Áfengislög, 16. desember 1965
 2. Eignarnám lands í Flatey, 15. desember 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Menntaskóli Vestfirðinga (á Ísafirði), 3. nóvember 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Atvinnuleysistryggingar, 5. maí 1964
 2. Menntaskóli Vestfirðinga, 11. febrúar 1964