Matthías Á. Mathiesen: frumvörp

1. flutningsmaður

112. þing, 1989–1990

 1. Stjórn umhverfismála (heildarlög) , 11. október 1989

111. þing, 1988–1989

 1. Stjórn umhverfismála, 6. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins) , 12. apríl 1988
 2. Hafnalög (gjaldskrá) , 17. febrúar 1988
 3. Leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum) , 12. apríl 1988
 4. Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði) , 12. apríl 1988

107. þing, 1984–1985

 1. Flutningsjöfnunarsjóður olíu og bensíns, 20. desember 1984
 2. Sparisjóðir, 14. maí 1985
 3. Veðdeild Búnaðarbanka Íslands, 21. maí 1985
 4. Verslunaratvinna, 11. mars 1985
 5. Viðskiptabankar, 11. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Gjaldeyris- og viðskiptamál, 6. desember 1983
 2. Húsaleiga, 16. desember 1983
 3. Norræni fjárfestingarbankinn, 20. október 1983
 4. Vísitala framfærslukostnaðar, 21. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Stjórnarskipunarlög (breyting á stjórnarskrá lýðveldisins) , 11. mars 1982
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 3. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Sparisjóðir, 13. nóvember 1980
 2. Stjórnarskipunarlög (breyting á stjórnarskrá lýðveldisins) , 12. nóvember 1980
 3. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Tollheimta og tolleftirlit, 9. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Stjórnarskipunarlög, 7. desember 1978

99. þing, 1977–1978

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 14. mars 1978
 2. Bókhald, 14. mars 1978
 3. Fjáraukalög 1975, 2. desember 1977
 4. Fjáraukalög 1976, 19. apríl 1978
 5. Fjárlög 1978, 11. október 1977
 6. Fjáröflun til vegagerðar, 14. desember 1977
 7. Innheimta gjalda með viðauka, 14. desember 1977
 8. Jöfnunargjald, 26. apríl 1978
 9. Jöfnunargjald af sælgæti, brauðvörum o.fl., 14. desember 1977
 10. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 24. nóvember 1977
 11. Launaskattur, 9. nóvember 1977
 12. Lífeyrissjóður bænda, 8. desember 1977
 13. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 10. apríl 1978
 14. Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978, 14. desember 1977
 15. Ríkisreikningurinn 1975, 6. desember 1977
 16. Ríkisreikningurinn 1976, 19. apríl 1978
 17. Skráning og mat fasteigna, 15. nóvember 1977
 18. Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum, 14. desember 1977
 19. Staðgreiðsla opinberra gjalda, 17. apríl 1978
 20. Stimpilgjald, 14. mars 1978
 21. Söluskattur, 5. apríl 1978
 22. Tekjuskattur og eignarskattur, 9. nóvember 1977
 23. Tekjuskattur og eignarskattur, 17. apríl 1978
 24. Tímabundið vörugjald, 14. desember 1977
 25. Tollskrá o.fl., 13. mars 1978
 26. Vörugjald, 19. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 13. desember 1976
 2. Fjárlög 1977, 12. október 1976
 3. Innheimta gjalda með viðauka, 2. nóvember 1976
 4. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 19. apríl 1977
 5. Launaskattur, 2. nóvember 1976
 6. Lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977, 18. desember 1976
 7. Lífeyrissjóður bænda, 9. nóvember 1976
 8. Skattfrelsi jarðstöðvar, 17. mars 1977
 9. Stimpilgjald, 13. desember 1976
 10. Söluskattur, 25. nóvember 1976
 11. Tekjuskattur og eignarskattur, 2. nóvember 1976
 12. Tekjuskattur og eignarskattur, 18. desember 1976
 13. Tekjuskattur og eignarskattur, 28. apríl 1977
 14. Tímabundið vörugjald, 25. nóvember 1976
 15. Tímabundið vörugjald, 17. mars 1977
 16. Tollskrá o.fl., 9. desember 1976
 17. Vörugjald, 20. desember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Aukatekjur ríkissjóðs, 10. desember 1975
 2. Ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá, 16. október 1975
 3. Fjáraukalög 1973, 28. október 1975
 4. Fjáraukalög 1974, 23. mars 1976
 5. Fjárlög 1976, 13. október 1975
 6. Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl., 3. maí 1976
 7. Fjáröflun til vegagerðar, 11. desember 1975
 8. Flugvallagjald, 19. febrúar 1976
 9. Gjald af gas- og brennsluolíum, 10. febrúar 1976
 10. Innheimta gjalda með viðauka, 16. október 1975
 11. Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 30. apríl 1976
 12. Kjarasamningar opinbera starfsmanna, 30. apríl 1976
 13. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 18. desember 1975
 14. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 28. janúar 1976
 15. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 15. mars 1976
 16. Laun starfsmanna ríkisins, 30. apríl 1976
 17. Launaskattur, 20. nóvember 1975
 18. Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976, 8. desember 1975
 19. Lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni, 3. desember 1975
 20. Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum, 8. desember 1975
 21. Löggiltir endurskoðendur, 12. maí 1976
 22. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 30. apríl 1976
 23. Ríkisreikningurinn 1973, 28. október 1975
 24. Ríkisreikningurinn 1974, 23. mars 1976
 25. Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs, 9. mars 1976
 26. Skráning og mat fasteigna, 8. desember 1975
 27. Söluskattur, 9. desember 1975
 28. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. desember 1975
 29. Tollheimta og tolleftirlit, 27. apríl 1976
 30. Vörugjald, 3. desember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Fjáraukalög 1971, 11. nóvember 1974
 2. Fjáraukalög 1971, 9. apríl 1975
 3. Fjáraukalög 1973, 15. maí 1975
 4. Fjárlög 1975, 31. október 1974
 5. Innheimta gjalda með viðauka, 11. nóvember 1974
 6. Launaskattur, 9. desember 1974
 7. Lán fyrir Flugleiðir hf., 9. maí 1975
 8. Lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins, 9. maí 1975
 9. Lántökuheimild fyrir ríkissjóð, 11. mars 1975
 10. Lántökuheimildir erlendis, 3. desember 1974
 11. Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja, 13. nóvember 1974
 12. Rafveita Ísafjarðar, 14. desember 1974
 13. Ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana, 13. nóvember 1974
 14. Ríkisreikningurinn 1972, 15. apríl 1975
 15. Ríkisreikningurinn 1973, 15. maí 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi, 22. október 1973
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 4. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Sala Útskála og Brekku, 15. desember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Sala Útskála í Gerðahreppi, 18. apríl 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 10. mars 1971
 2. Sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis (heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað) , 10. mars 1971
 3. Sala Útskála í Gerðahreppi (heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja) , 18. mars 1971
 4. Þingfararkaup alþingismanna, 23. mars 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Fólkvangur á Álftanesi, 21. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Fólkvangur á Álftanesi, 13. maí 1969
 2. Heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins, 15. apríl 1969
 3. Sala landspildna úr landi Vífilstaða, 15. apríl 1969
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. apríl 1969

87. þing, 1966–1967

 1. Sala Þormóðsdals og Bringna, 21. mars 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Sala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppi, 2. apríl 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Sala landspildna úr Garðatorfunni og þriggja jarða, 11. mars 1965
 2. Sala Þormóðsdals og Bringna, 29. mars 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 4. maí 1964
 2. Sala jarðarinnar Áss í Hafnarfirði, 19. mars 1964

80. þing, 1959–1960

 1. Verslunarstaður við Arnarnesvog, 31. mars 1960

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. Ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.), 19. febrúar 1991
 2. Slysavarnaskóli sjómanna, 26. nóvember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga), 13. mars 1990
 2. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 3. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989
 5. Virðisaukaskattur (flotvinnubúningar), 4. apríl 1990

105. þing, 1982–1983

 1. Erfðafjárskattur, 22. nóvember 1982
 2. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 8. mars 1983
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 3. febrúar 1983
 4. Verðlag, 20. janúar 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Erfðafjárskattur, 23. apríl 1982
 2. Lögskráning sjómanna, 2. nóvember 1981
 3. Söluskattur, 17. febrúar 1982
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 2. febrúar 1982
 5. Tollheimta og tolleftirlit, 16. desember 1981
 6. Tollskrá, 16. desember 1981
 7. Umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna, 15. desember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 10. febrúar 1981
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 3. nóvember 1980
 3. Tollskrá, 3. nóvember 1980
 4. Tollskrá, 11. desember 1980
 5. Verðlag, 4. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979
 2. Tollheimta og tolleftirlit, 13. maí 1980
 3. Tollskrá, 13. maí 1980

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta vegna óverðtryggðrar framleiðslu landbúnaðarvara, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Seðlabanki Íslands, 15. maí 1979

97. þing, 1975–1976

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi, 13. nóvember 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Happdrættislán ríkissjóðs, 18. október 1973
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Almannatryggingar, 21. nóvember 1972
 2. Eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna, 14. apríl 1973
 3. Heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs, 9. apríl 1973
 4. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Atvinnu- og þjónustufyrirtæki sveitarfélaga, 19. október 1971
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972
 3. Líf- og örorkutrygging sjómanna, 15. desember 1971
 4. Lögskráning sjómanna, 15. febrúar 1972

90. þing, 1969–1970

 1. Almannatryggingar, 16. desember 1969
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, 16. desember 1969

86. þing, 1965–1966

 1. Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar, 30. mars 1966

83. þing, 1962–1963

 1. Landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi, 11. febrúar 1963
 2. Siglingalög, 12. nóvember 1962
 3. Sjómannalög, 12. nóvember 1962
 4. Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip, 11. febrúar 1963
 5. Verkfræðingar, 22. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Lögskráning sjómanna, 9. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Siglingalög, 23. janúar 1961
 2. Sjómannalög, 23. janúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 6. maí 1960
 2. Tollskrá o.fl., 11. maí 1960