Ólafur G. Einarsson: frumvörp

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Þingsköp Alþingis (nefndir, ræðutími o.fl.) , 19. febrúar 1999

121. þing, 1996–1997

 1. Ríkisendurskoðun (heildarlög) , 20. desember 1996
 2. Umboðsmaður Alþingis (heildarlög) , 17. desember 1996

120. þing, 1995–1996

 1. Þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar) , 16. október 1995

118. þing, 1994–1995

 1. Framhaldsskólar (heildarlög) , 24. október 1994
 2. Grunnskóli (heildarlög) , 24. október 1994
 3. Listmenntun á háskólastigi, 9. desember 1994
 4. Skoðun kvikmynda (heildarlög) , 21. nóvember 1994
 5. Útvarpslög (dagskrárgerðarsjóður, skipulag Ríkisútvarpsins o.fl.) , 8. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Framhaldsskólar (heildarlög) , 29. mars 1994
 2. Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara) , 28. mars 1994
 3. Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.) , 22. febrúar 1994
 4. Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn, 14. mars 1994
 5. Leikskólar (heildarlög) , 29. mars 1994
 6. Rannsóknarráð Íslands, 15. mars 1994
 7. Útvarpslög (dagskrárgerðarsjóður, deildaskipting Ríkisútvarps o.fl.) , 28. mars 1994
 8. Viðurkenning á menntun og prófskírteinum (nýjar EES-reglur) , 29. mars 1994
 9. Þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.) , 15. mars 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi) , 5. mars 1993
 2. Grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.) , 10. desember 1992
 3. Menningarsjóður (heildarlög) , 15. desember 1992
 4. Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög) , 1. apríl 1993
 5. Tækniskóli Íslands (skrásetningargjöld) , 13. janúar 1993
 6. Útvarpslög (EES-reglur) , 15. desember 1992
 7. Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, 11. september 1992

115. þing, 1991–1992

 1. Fullorðinsfræðsla, 31. mars 1992
 2. Háskólinn á Akureyri (heildarlög) , 19. desember 1991
 3. Höfundalög (tölvuforrit, ljósritun o.fl.) , 31. mars 1992
 4. Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög) , 17. desember 1991
 5. Starfsréttindi norrænna ríkisborgara, 31. mars 1992
 6. Vernd barna og ungmenna (heildarlög) , 31. mars 1992
 7. Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna) , 16. janúar 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.) , 29. janúar 1991

107. þing, 1984–1985

 1. Mörk Garðabæjar og Kópavogs, 2. apríl 1985

105. þing, 1982–1983

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2. mars 1983

100. þing, 1978–1979

 1. Seðlabanki Íslands, 15. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Grunnskólar, 1. nóvember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Brunavarnir og brunamál, 2. mars 1977
 2. Grunnskólar, 29. apríl 1977
 3. Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf., 20. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi, 13. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 16. desember 1974

Meðflutningsmaður

112. þing, 1989–1990

 1. Breyting á Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands í hlutafélög, 7. mars 1990
 2. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga), 13. mars 1990
 3. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 4. Málefni aldraðra (hlutdeild vistmanna í dvalarheimiliskostnaði), 9. apríl 1990
 5. Stjórn umhverfismála (heildarlög), 11. október 1989
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 7. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989
 8. Virðisaukaskattur (íslenskar bækur), 3. apríl 1990
 9. Virðisaukaskattur (flotvinnubúningar), 4. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála, 8. desember 1988
 2. Stjórn umhverfismála, 6. febrúar 1989
 3. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda), 20. febrúar 1989
 4. Verndun fornleifa, 6. mars 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu, 28. apríl 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Almannatryggingar (bifreiðakaup fatlaðra), 12. mars 1987
 2. Dráttarvextir, 11. mars 1987

108. þing, 1985–1986

 1. Útvarpslög, 10. apríl 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Barnalög, 24. apríl 1985
 2. Lífeyrisréttindi húsmæðra, 13. mars 1985
 3. Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta, 14. mars 1985
 4. Tekjustofnar sveitarfélaga, 13. desember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Erfðafjárskattur, 1. nóvember 1983
 2. Tónskáldasjóður Íslands, 3. nóvember 1983

105. þing, 1982–1983

 1. Erfðafjárskattur, 22. nóvember 1982
 2. Grunnskóli, 9. mars 1983
 3. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 8. mars 1983
 4. Tónskáldasjóður Íslands, 25. nóvember 1982
 5. Verðlag, 20. janúar 1983
 6. Viðskiptabankar, 10. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Erfðafjárskattur, 23. apríl 1982
 2. Listskreytingar opinberra bygginga, 13. október 1981
 3. Lögheimili, 2. desember 1981
 4. Söluskattur, 17. febrúar 1982
 5. Tónskáldasjóður Íslands, 2. apríl 1982
 6. Viðskiptabankar, 28. apríl 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Biskupskosning, 8. desember 1980
 2. Listskreytingar opinberra bygginga, 14. október 1980
 3. Listskreytingasjóður ríkisins, 19. maí 1981
 4. Lögheimili, 17. febrúar 1981
 5. Stéttarfélög og vinnudeilur, 3. nóvember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Listskreytingar opinberra bygginga, 29. apríl 1980
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 1. apríl 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979
 2. Umferðarlög, 14. nóvember 1978
 3. Útvarpslög, 31. janúar 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Kosningar til Alþingis, 10. apríl 1978
 2. Lífeyrissjóður barnakennara, 28. febrúar 1978
 3. Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna, 28. febrúar 1978
 4. Lífeyrissjóður sjómanna, 16. desember 1977
 5. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 28. febrúar 1978
 6. Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, 10. apríl 1978
 7. Sveitarstjórnarkosningar, 21. febrúar 1978
 8. Sveitarstjórnarlög, 21. febrúar 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Sveitarstjórnarlög, 18. febrúar 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Gatnagerðargjöld, 3. febrúar 1975
 2. Sveitarstjórnarlög, 5. mars 1975
 3. Sveitarstjórnarlög, 26. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi, 22. október 1973
 2. Skipulagslög, 26. nóvember 1973
 3. Sveitarstjórnarlög, 19. nóvember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 5. mars 1973
 2. Jafnlaunaráð, 18. október 1972
 3. Sala Útskála og Brekku, 15. desember 1972
 4. Sveitarstjórnarlög, 19. mars 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Heilbrigðisþjónusta, 11. apríl 1972
 2. Sala Útskála í Gerðahreppi, 18. apríl 1972
 3. Þingsköp Alþingis, 17. apríl 1972