Ásgeir Bjarnason: frumvörp

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. Vegalög, 20. nóvember 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Sala Fjósa í Laxárdalshreppi, 8. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Lausaskuldir bænda (br. í föst lán og skuldaskil) , 15. desember 1970
 2. Sala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi (heimild ríkisstj., í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu) , 14. desember 1970
 3. Vegalög (br. 71/1963, 24/1969) , 26. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 2. febrúar 1970
 2. Vegalög, 9. desember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 18. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 24. janúar 1968
 2. Framleiðslusjóður landbúnaðarins, 17. apríl 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Jarðræktarlög, 14. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Sala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveit, 30. mars 1966

84. þing, 1963–1964

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afnám aðflutningsgjalda af vélum til landbúnaðar, 23. október 1962
 2. Kornrækt, 19. október 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Kornrækt, 19. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Kornrækt, 21. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Kornrækt, 8. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Hefting sandfoks, græðsla lands og varnir gegn gróðureyðingu, 11. maí 1959
 2. Ítala, 6. apríl 1959
 3. Kornrækt, 6. apríl 1959

77. þing, 1957–1958

 1. Búnaðarmálasjóður, 24. mars 1958
 2. Sauðfjárbaðanir, 12. desember 1957
 3. Útflutningur hrossa, 27. mars 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Búfjárrækt, 16. nóvember 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 21. nóvember 1955
 2. Gjafabréf fyrir Þykkvabæ, 26. mars 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 28. mars 1955
 2. Lán til vegagerðar um Heydal, 16. mars 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Búnaðarbanki Íslands, 7. desember 1953
 2. Kornrækt, 5. apríl 1954

70. þing, 1950–1951

 1. Jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða) , 8. nóvember 1950

69. þing, 1949–1950

 1. Jeppabifreiðar, 14. desember 1949

Meðflutningsmaður

98. þing, 1976–1977

 1. Virkjun Hvítár í Borgarfirði, 29. nóvember 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Virkjun Hvítár í Borgarfirði, 7. maí 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Landgræðslustörf skólafólks, 6. febrúar 1974
 2. Veiting prestakalla, 10. desember 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Stofnun og slit hjúskapar, 26. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Snjóbílar vegna heilbrigðisþjónustu, 9. desember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Atvinnumálastofnun, 2. nóvember 1970
 2. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967), 8. febrúar 1971
 3. Búnaðarbanki Íslands (br. 115/1941), 9. desember 1970
 4. Orkulög (58/1967), 27. október 1970
 5. Skólakostnaður (br. 49/1967.), 15. mars 1971
 6. Togaraútgerð ríkisins (og stuðning við útgerð sveitarfélaga), 5. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Orkulög (br. 58/1967), 9. mars 1970
 2. Sala Þykkvabæjar I í Landbroti, 7. apríl 1970
 3. Togaraútgerð ríkisins, 20. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Atvinnumálastofnun, 13. desember 1968
 2. Búnaðarbanki Íslands, 23. október 1968
 3. Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands, 21. desember 1968
 4. Póst- og símamálastofnun Íslands, 8. nóvember 1968
 5. Útflutningur hrossa, 19. mars 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Jarðræktarlög, 23. nóvember 1967
 2. Lax- og silungsveiði, 5. mars 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Búnaðarbanki Íslands, 31. október 1966
 2. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands, 17. október 1966
 3. Vegalög, 13. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Búnaðarbanki Íslands, 20. október 1965
 2. Bústofnslánasjóður, 8. mars 1966
 3. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 29. mars 1966
 4. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslands, 7. mars 1966
 5. Íþróttalög, 25. október 1965
 6. Samvinnubúskapur, 14. febrúar 1966
 7. Vegalög, 22. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Atvinna við siglingar á íslenskum skipum, 24. mars 1965
 2. Búnaðarbanki Íslands, 30. mars 1965
 3. Eyðing svartbaks, 8. apríl 1965
 4. Íþróttalög, 4. mars 1965
 5. Samvinnubúskapur, 28. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Bústofnslánasjóður, 24. október 1963
 2. Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi, 11. febrúar 1964
 3. Sala hluta úr landi Miðhúsa í Egilsstaðahreppi, 27. janúar 1964
 4. Samvinnubúskapur, 18. febrúar 1964
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. nóvember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Bústofnslánasjóður, 13. febrúar 1963
 2. Bændaskólar, 19. febrúar 1963
 3. Erfðafjárskattur, 1. nóvember 1962
 4. Sala Vatnsenda og Æsustaða, 8. mars 1963
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 6. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Bústofnsaukning og vélakaup, 13. október 1961
 2. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja, 14. febrúar 1962
 3. Ættaróðal og erfðaábúð, 1. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Bústofnsaukningar og vélakaup, 26. október 1960
 2. Fiskveiðilandhelgi Íslands, 12. október 1960
 3. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður (jafnvægi í byggð landsins), 20. október 1960
 4. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja (greiðsla erlendra lána), 24. október 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Dýralæknar, 23. febrúar 1960
 2. Erlend lán á Ræktunarsjóði Íslands og Byggingarsjóði sveitabæja, 22. febrúar 1960
 3. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður, 2. desember 1959
 4. Sjúkrahúsalög, 8. febrúar 1960

75. þing, 1955–1956

 1. Tollskrá o. fl., 12. október 1955

74. þing, 1954–1955

 1. Brunatryggingar utan Reykjavíkur, 9. febrúar 1955
 2. Jarðræktar og húsagerðarsamþykktir, 17. desember 1954
 3. Jarðræktarlög, 17. desember 1954
 4. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 15. desember 1954
 5. Síldarverksmiðjur ríkisins, 2. mars 1955
 6. Vegalög, 22. apríl 1955
 7. Ættaróðal og erfðaábúð, 16. nóvember 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Brúargerðir, 9. mars 1954
 2. Búnaðarbanki Íslands, 8. október 1953
 3. Garðávaxta- og grænmetisgeymslur, 8. október 1953
 4. Innheimta meðlaga, 2. apríl 1954
 5. Stjórn flugmála, 11. febrúar 1954
 6. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 18. febrúar 1954

72. þing, 1952–1953

 1. Ábúðarlög, 27. október 1952
 2. Búfjárhald í bæjum, 4. desember 1952
 3. Búfjártryggingar, 17. október 1952
 4. Hundahald, 3. nóvember 1952
 5. Veð, 27. janúar 1953

71. þing, 1951–1952

 1. Eyðing refa og minka, 30. nóvember 1951
 2. Gin- og klaufaveiki, 9. janúar 1952
 3. Innflutningur og sala á jólatrjám, 15. janúar 1952
 4. Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum, 15. nóvember 1951
 5. Vegalög, 10. desember 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Innflutningur búfjár, 13. desember 1950
 2. Lax- og silungsveiði (innlausnarréttur veiðiréttinda), 17. nóvember 1950
 3. Lax- og silungsveiði (afréttarveiði), 15. febrúar 1951