Ólafur Jóhannesson: frumvörp

1. flutningsmaður

104. þing, 1981–1982

 1. Aðstoð í skattamálum, 5. nóvember 1981

103. þing, 1980–1981

 1. Fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi, 28. apríl 1981
 2. Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi, 17. mars 1981
 3. Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum, 17. mars 1981
 4. Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 6. apríl 1981

100. þing, 1978–1979

 1. Kjaramál, 24. október 1978
 2. Niðurfærsla vöruverðs, 12. október 1978
 3. Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu, 27. nóvember 1978
 4. Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu, 12. október 1978
 5. Stjórn efnahagsmála o.fl., 15. mars 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Aðför, 30. janúar 1978
 2. Áfengislög, 12. desember 1977
 3. Áskorunarmál, 13. mars 1978
 4. Barnalög, 25. október 1977
 5. Bæjanöfn, 30. janúar 1978
 6. Eftirlit með skipum, 6. mars 1978
 7. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 30. janúar 1978
 8. Geymslufé, 23. janúar 1978
 9. Gjaldþrotalög, 29. nóvember 1977
 10. Hlutafélög, 25. október 1977
 11. Jarðalög, 30. janúar 1978
 12. Kyrrsetning og lögbann, 30. janúar 1978
 13. Landamerki, 30. janúar 1978
 14. Landskipti, 30. janúar 1978
 15. Lögréttulög, 14. febrúar 1978
 16. Lögtak og fjárnám, 30. janúar 1978
 17. Meðferð einkamála í héraði, 6. mars 1978
 18. Meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita fyrir ökutæki o.fl., 5. apríl 1978
 19. Nauðasamningar, 30. janúar 1978
 20. Rannsóknarlögregla ríkisins, 15. nóvember 1977
 21. Skráning á upplýsingum er varða einkamálefni, 25. apríl 1978
 22. Sparisjóðir, 11. apríl 1978
 23. Umferðarlög, 8. nóvember 1977
 24. Umferðarlög, 14. apríl 1978
 25. Upplýsingar hjá almannastofnunum, 14. febrúar 1978
 26. Veiting ríkisborgararéttar, 16. desember 1977
 27. Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir, 30. mars 1978
 28. Viðskiptabankar, 1. febrúar 1978
 29. Viðskiptabankar í hlutafélagsformi, 2. maí 1978
 30. Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga, 12. apríl 1978
 31. Þinglýsingalög, 30. janúar 1978
 32. Ættleiðingarlög, 25. október 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Almenn hegningarlög, 13. október 1976
 2. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 26. mars 1977
 3. Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða, 24. janúar 1977
 4. Barnalög, 25. nóvember 1976
 5. Biskupsembætti, 8. nóvember 1976
 6. Framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 24. janúar 1977
 7. Hlutafélög, 13. apríl 1977
 8. Kjarasamningar starfsmanna banka, 22. apríl 1977
 9. Lögrétttulög, 24. janúar 1977
 10. Meðferð einkamála í héraði, 24. janúar 1977
 11. Meðferð einkamála í héraði, 24. janúar 1977
 12. Meðferð opinberra mála, 12. október 1976
 13. Rannsóknarlögregla ríkisins, 12. október 1976
 14. Skipan dómsvalds í héraði, 12. október 1976
 15. Skotvopn, 28. október 1976
 16. Tékkar, 24. janúar 1977
 17. Umferðarlög, 13. október 1976
 18. Umferðarlög, 13. október 1976
 19. Veiting ríkisborgararéttar, 13. desember 1976
 20. Ættleiðingarlög, 25. nóvember 1976

97. þing, 1975–1976

 1. Aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar, 16. febrúar 1976
 2. Almenn hegningarlög, 16. október 1975
 3. Almenn hegningarlög, 18. febrúar 1976
 4. Almenn hegningarlög (br.) , 18. febrúar 1976
 5. Barnalög, 10. maí 1976
 6. Biskupsembætti, 30. apríl 1976
 7. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 5. maí 1976
 8. Happdrætti Háskóla Íslands, 5. maí 1976
 9. Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal, 30. apríl 1976
 10. Lögréttulög, 6. maí 1976
 11. Meðferð einkamála í héraði, 3. nóvember 1975
 12. Meðferð einkamála í héraði, 5. apríl 1976
 13. Meðferð einkamála í héraði, 30. apríl 1976
 14. Meðferð einkamála í héraði, 12. maí 1976
 15. Meðferð opinberra mála, 23. febrúar 1976
 16. Meðferð opinberra mála, 26. febrúar 1976
 17. Norræn vitnaskylda, 5. apríl 1976
 18. Rannsóknarlögregla ríkisins, 23. febrúar 1976
 19. Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða, 15. desember 1975
 20. Skipan dómsvalds í héraði, 23. febrúar 1976
 21. Skotvopn, 5. apríl 1976
 22. Sóknargjöld, 20. október 1975
 23. Umferðarlög, 20. október 1975
 24. Umferðarlög, 4. desember 1975
 25. Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, 2. desember 1975
 26. Veiting ríkisborgararéttar, 12. nóvember 1975
 27. Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, 5. maí 1976
 28. Ættleiðing, 5. apríl 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða, 25. febrúar 1975
 2. Framsal sakamanna, 3. apríl 1975
 3. Happdrætti Háskóla Íslands, 14. nóvember 1974
 4. Meðferð einkamála í héraði, 11. nóvember 1974
 5. Meðferð einkamála í héraði, 11. nóvember 1974
 6. Sóknargjöld, 7. maí 1975
 7. Trúfélög, 11. nóvember 1974
 8. Umferðarlög, 7. maí 1975
 9. Upplýsingaskylda stjórnvalda, 11. nóvember 1974
 10. Vátryggingasamningar, 14. nóvember 1974
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 11. nóvember 1974
 12. Veiting ríkisborgararéttar, 10. febrúar 1975

95. þing, 1974

 1. Ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu, 30. ágúst 1974
 2. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 4. september 1974
 3. Viðnám gegn verðbólgu, 24. júlí 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Almenn hegningarlög, 5. nóvember 1973
 2. Almenn hegningarlög, 21. mars 1974
 3. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 15. október 1973
 4. Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 12. nóvember 1973
 5. Dómari í ávana- og fíkniefnamálum, 21. mars 1974
 6. Jafnvægi í efnahagsmálum, 2. maí 1974
 7. Kosningar til Alþingis, 6. febrúar 1974
 8. Málflytjendur, 28. janúar 1974
 9. Meðferð opinberra mála, 20. mars 1974
 10. Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, 14. desember 1973
 11. Skipti á dánarbúum og félagsbúum, 18. október 1973
 12. Trúfélög, 29. mars 1974
 13. Umboðsmaður Alþingis, 3. desember 1973
 14. Umferðarlög, 11. febrúar 1974
 15. Upplýsingaskylda stjórnvalda, 18. október 1973
 16. Veiting ríkisborgararéttar, 3. desember 1973
 17. Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins, 11. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Almenn hegningarlög, 20. mars 1973
 2. Breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu, 30. mars 1973
 3. Dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum, 4. desember 1972
 4. Dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum, 29. janúar 1973
 5. Dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum, 21. febrúar 1973
 6. Fangelsi og vinnuhæli, 4. desember 1972
 7. Framkvæmd eignarnáms, 17. október 1972
 8. Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 13. mars 1973
 9. Happdrætti Háskóla Íslands, 20. mars 1973
 10. Hæstiréttur Íslands, 9. nóvember 1972
 11. Kaupgreiðsluvísitala, 12. febrúar 1973
 12. Leigunám hvalveiðiskipa, 19. október 1972
 13. Lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu, 27. febrúar 1973
 14. Málflytjendur, 17. október 1972
 15. Meðferð opinberra mála, 13. desember 1972
 16. Norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður, 29. mars 1973
 17. Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu, 18. desember 1972
 18. Skipti á dánarbúum og félagsbúum, 17. apríl 1973
 19. Tímabundnar efnahagsráðstafanir, 17. október 1972
 20. Upplýsingaskylda stjórnvalda, 13. febrúar 1973
 21. Veiting ríkisborgararéttar, 6. nóvember 1972

92. þing, 1971–1972

 1. Áfengislög, 12. október 1971
 2. Framkvæmdastofnun ríkisins, 18. nóvember 1971
 3. Gjaldþrotaskipti, 25. október 1971
 4. Lögreglumenn, 5. apríl 1972
 5. Meðferð einkamála í héraði, 15. desember 1971
 6. Meðferð opinberra mála, 15. desember 1971
 7. Skipan dómsvalds í héraði, 15. desember 1971
 8. Stofnun og slit hjúskapar, 25. október 1971
 9. Stöðugt verðlag, 13. október 1971
 10. Umferðarlög, 27. janúar 1972
 11. Veiting ríkisborgararéttar, 16. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Togaraútgerð ríkisins (og stuðning við útgerð sveitarfélaga) , 5. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Togaraútgerð ríkisins, 20. október 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Atvinnumálastofnun, 13. desember 1968

86. þing, 1965–1966

 1. Aðför, 20. október 1965
 2. Bústofnslánasjóður, 8. mars 1966
 3. Lífeyrissjóður barnakennara, 16. febrúar 1966
 4. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 16. febrúar 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Aðför, 1. mars 1965
 2. Landamerki, 22. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Bústofnslánasjóður, 24. október 1963
 2. Landamerki o.fl., 31. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Bústofnslánasjóður, 13. febrúar 1963
 2. Erfðafjárskattur, 1. nóvember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Bústofnsaukning og vélakaup, 13. október 1961
 2. Jarðgöng á þjóðvegum, 20. október 1961

81. þing, 1960–1961

 1. Bústofnsaukningar og vélakaup, 26. október 1960

Meðflutningsmaður

96. þing, 1974–1975

 1. Heilbrigðisþjónusta, 20. mars 1975

91. þing, 1970–1971

 1. Aðstoð Íslands við þróunarlöndin, 28. október 1970
 2. Atvinnumálastofnun, 2. nóvember 1970
 3. Búnaðarbanki Íslands (br. 115/1941), 9. desember 1970
 4. Fiskveiðasjóður Íslands (br. 75/1966), 23. nóvember 1970
 5. Lausaskuldir bænda (br. í föst lán og skuldaskil), 15. desember 1970
 6. Leiklistarskóli ríkisins, 17. nóvember 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 2. febrúar 1970
 2. Byggingarsamvinnufélög, 28. október 1969
 3. Rannsóknarstofnun skólamála, 16. október 1969
 4. Smíði fiskiskipa innanlands, 11. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 18. nóvember 1968
 2. Búnaðarbanki Íslands, 23. október 1968
 3. Leiklistaskóli ríkisins, 11. febrúar 1969
 4. Póst- og símamálastofnun Íslands, 8. nóvember 1968
 5. Smíði fiskiskipa, 6. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 24. janúar 1968
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 19. desember 1967
 3. Lax- og silungsveiði, 5. mars 1968
 4. Nýsmíði fiskiskipa, 25. janúar 1968
 5. Síldarútvegsnefnd, 7. desember 1967
 6. Síldarútvegsnefnd, 29. janúar 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 13. apríl 1967
 2. Búnaðarbanki Íslands, 31. október 1966
 3. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslands, 17. október 1966
 4. Vegalög, 13. október 1966

86. þing, 1965–1966

 1. Búnaðarbanki Íslands, 20. október 1965
 2. Fiskveiðar í landhelgi, 31. mars 1966
 3. Framleiðnilánadeild við Framkvæmdabanka Íslands, 7. mars 1966
 4. Íþróttalög, 25. október 1965
 5. Samvinnubúskapur, 14. febrúar 1966
 6. Vegalög, 22. mars 1966

85. þing, 1964–1965

 1. Búnaðarbanki Íslands, 30. mars 1965
 2. Landskiptalög, 25. nóvember 1964
 3. Lausn kjaradeilu verkfræðinga, 1. mars 1965
 4. Samvinnubúskapur, 28. október 1964

84. þing, 1963–1964

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. nóvember 1963
 2. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 19. desember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Afnám aðflutningsgjalda af vélum til landbúnaðar, 23. október 1962
 2. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 6. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja, 14. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Fiskveiðilandhelgi Íslands, 12. október 1960
 2. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður (jafnvægi í byggð landsins), 20. október 1960
 3. Réttindi og skyldur hjóna, 23. nóvember 1960
 4. Ræktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæja (greiðsla erlendra lána), 24. október 1960
 5. Söluskattur, 15. nóvember 1960

80. þing, 1959–1960

 1. Erlend lán á Ræktunarsjóði Íslands og Byggingarsjóði sveitabæja, 22. febrúar 1960
 2. Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður, 2. desember 1959

79. þing, 1959

 1. Endurlán eftirstöðva af erlendu láni, 27. júlí 1959