Ólafur Thors: frumvörp

1. flutningsmaður

84. þing, 1963–1964

 1. Launamál o.fl., 31. október 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Framboð og kjör forseta Íslands, 25. mars 1963
 2. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1963, 11. febrúar 1963

82. þing, 1961–1962

 1. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 7. febrúar 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Dómtúlkar og skjalaþýðendur, 11. október 1960
 2. Eftirlaun, 11. október 1960
 3. Lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra, 11. október 1960
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1961, 10. febrúar 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Efnahagsmál, 3. febrúar 1960
 2. Efnahagsmál, 16. maí 1960
 3. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1960, 10. febrúar 1960

78. þing, 1958–1959

 1. Samband íslenskra berklasjúklinga, 11. febrúar 1959
 2. Stjórnarskipunarlög, 11. apríl 1959

76. þing, 1956–1957

 1. Eignarnámsheimild á löndum í Hafnarfirði, Gerðahreppi og Grindavíkurhreppi, 22. mars 1957

75. þing, 1955–1956

 1. Framfærslulög, 7. nóvember 1955
 2. Framleiðslusjóður, 28. janúar 1956
 3. Jafnvægi í byggð landsins, 20. mars 1956
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1956, 8. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Aðstoð við togaraútgerðina, 11. október 1954
 2. Bæjarstjórn í Kópavogskaupstað, 25. mars 1955
 3. Fiskveiðasjóður Íslands, 1. nóvember 1954
 4. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 13. október 1954
 5. Landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum, 15. desember 1954
 6. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 5. apríl 1955
 7. Yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl., 11. október 1954

73. þing, 1953–1954

 1. Fjárlög 1954, 2. október 1953
 2. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 10. apríl 1954
 3. Samkomudagur reglulegs Alþingis, 5. febrúar 1954
 4. Síldarmat, 6. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Bann gegn botnvörpuveiðum, 2. október 1952
 2. Gengisskráning o. fl., 3. október 1952
 3. Hafnarbótasjóður, 3. október 1952
 4. Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, 2. október 1952
 5. Löggilding verslunarstaðar í Vogum, 9. desember 1952
 6. Verndun fiskimiða landgrunnsins, 3. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Aðstoð til útvegsmanna, 5. október 1951
 2. Gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugj. o.fl., 5. október 1951
 3. Innflutningur á hvalveiðiskipum, 5. október 1951
 4. Þingsköp Alþingis, 9. nóvember 1951

69. þing, 1949–1950

 1. Dýrtíðarráðstafanir, 17. janúar 1950
 2. Eignakönnun, 6. desember 1949
 3. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 6. desember 1949
 4. Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum, 8. maí 1950
 5. Landskiptalög, 12. janúar 1950
 6. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 6. desember 1949
 7. Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl., 4. janúar 1950
 8. Síldarsoð, 5. janúar 1950

68. þing, 1948–1949

 1. Bæjarstjórn í Keflavík, 14. febrúar 1949
 2. Dýrtíðarráðstafanir, 3. mars 1949
 3. Fyrningarafskriftir, 17. febrúar 1949
 4. Lántaka handa ríkissjóði, 11. nóvember 1948
 5. Orkuver og orkuveitur, 16. mars 1949
 6. Skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands, 13. desember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Bráðabirgðafjárgreiðslu 1948, 11. desember 1947
 2. Fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit, 9. desember 1947
 3. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 18. febrúar 1948
 4. Skemmtanaskattur, 12. desember 1947
 5. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 11. mars 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Aðflutningsgjöld o. fl., 7. nóvember 1946
 2. Stofnlánadeild sjávarútvegsins, 6. mars 1947

65. þing, 1946

 1. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946, 27. september 1946

64. þing, 1945–1946

 1. Togarakaup ríkisins, 5. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Hafnarlög fyrir Keflavík, 7. desember 1944
 2. Lendingarbætur í Grindavík, 7. desember 1944
 3. Nýbyggingarráð, 10. nóvember 1944
 4. Samkomudagur reglulegs Alþingis 1945, 1. febrúar 1945

62. þing, 1943

 1. Hafnarlög fyrir Keflavík, 8. nóvember 1943
 2. Lendingarbætur í Grindavík, 14. október 1943
 3. Lendingarbætur í Vogum, 7. október 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Hafnarlög fyrir Keflavík, 16. janúar 1943
 2. Kosningar til Alþingis, 15. desember 1942
 3. Stjórnarskrá, 17. nóvember 1942

60. þing, 1942

 1. Stjórnarskipunarlög, 5. ágúst 1942
 2. Stjórnarskipunarlög, 7. september 1942

59. þing, 1942

 1. Dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum, 18. febrúar 1942

56. þing, 1941

 1. Fjarskipti, 26. mars 1941
 2. Loftferðir, 18. febrúar 1941

55. þing, 1940

 1. Atvinna við siglingar, 23. febrúar 1940
 2. Veðurfregnir, 16. apríl 1940
 3. Vitabyggingar, 23. febrúar 1940

54. þing, 1939–1940

 1. Ferðir skipa, 6. nóvember 1939
 2. Póstlög, 21. nóvember 1939
 3. Sala og útflutningur á vörum, 6. nóvember 1939
 4. Síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl., 30. nóvember 1939
 5. Skattfrelsi h/f Eimskipafélags Íslands, 6. nóvember 1939

52. þing, 1937

 1. Niðursuðuverksmiðjur, 18. október 1937
 2. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 18. október 1937

51. þing, 1937

 1. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 17. febrúar 1937
 2. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 22. febrúar 1937

50. þing, 1936

 1. Fiskimálanefnd o. fl., 28. febrúar 1936
 2. Gjaldeyrisverzlun o. fl., 5. mars 1936
 3. Sveitarstjórnarlög, 26. mars 1936
 4. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 27. febrúar 1936

49. þing, 1935

 1. Fiskimálanefnd, 8. nóvember 1935
 2. Lokunartími sölubúða, 19. mars 1935
 3. Lokunartími sölubúða, 21. nóvember 1935
 4. Útflutningsgjald af sjávarafurðum, 30. október 1935

48. þing, 1934

 1. Efnivörur til iðnaðar, 27. október 1934
 2. Fiskimatsstjóri, 15. október 1934
 3. Fiskiráð, 11. október 1934

47. þing, 1933

 1. Ábyrgð á láni fyirr Jóhannes Jósefsson, 2. desember 1933
 2. Dráttarbraut í Reykjavík, 23. nóvember 1933
 3. Lögreglustjóri í Keflavík, 18. nóvember 1933
 4. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands hf, 24. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Lögreglustjóra í Keflavík, 6. mars 1933
 2. Mjólkurbúastyrk og fl., 10. maí 1933
 3. Sala mjólkur og rjóma, 6. maí 1933

44. þing, 1931

 1. Verksmiðja til bræðslu síldar, 20. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Verksmiðja til bræðslu síldar, 14. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Verðfesting pappírsgjaldeyris, 28. janúar 1930

41. þing, 1929

 1. Hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, 12. mars 1929
 2. Síldarnætur, 4. apríl 1929
 3. Verðfesting pappírsgjaldeyris, 11. maí 1929

40. þing, 1928

 1. Sala á landi Garðakirkju í Hafnarfirði, 23. janúar 1928

39. þing, 1927

 1. Gjöld af fasteignum í Hafnarfjarðarkaupstað, 20. apríl 1927
 2. Innflutningsgjald af bensíni, 7. mars 1927
 3. Mosfellsheiðarland, 5. apríl 1927

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. Biskupskosning, 16. október 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Afnám aðflutningsgjalda af dráttarvélum og vélum í fiskiskip, 29. nóvember 1956

68. þing, 1948–1949

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

64. þing, 1945–1946

 1. Kosningar til Alþingis, 24. apríl 1946

63. þing, 1944–1945

 1. Leigunám veitingasala o.fl., 12. júní 1944
 2. Réttindi danskra ríkisborgara á Íslandi, 24. febrúar 1944

54. þing, 1939–1940

 1. Sláturfélag Suðurlands, 7. nóvember 1939

53. þing, 1938

 1. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 22. mars 1938
 2. Tollalækkun á nokkrum vörum, 30. apríl 1938

52. þing, 1937

 1. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga, 19. október 1937
 2. Hraðfrystihús fyrir fisk, 18. október 1937
 3. Stimpilgjald, 18. nóvember 1937
 4. Tekjuskattur og eignarskattur, 8. desember 1937
 5. Tollheimta og tolleftirlit, 27. nóvember 1937

51. þing, 1937

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 23. febrúar 1937
 2. Hraðfrysting fisks, 22. mars 1937

50. þing, 1936

 1. Einkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl., 25. mars 1936
 2. Fiskveiðasjóður Íslands, 28. febrúar 1936
 3. Landsbanki Íslands, 25. apríl 1936
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 5. mars 1936

49. þing, 1935

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 19. mars 1935
 2. Sala mjólkur og rjóma o.fl., 7. mars 1935
 3. Skuldaskilasjóður útgerðarmanna, 19. mars 1935
 4. Stimpilgjald, 26. febrúar 1935
 5. Stimpilgjald, 29. október 1935
 6. Tolllög, 8. nóvember 1935
 7. Útsvar, 18. desember 1935
 8. Ættaróðal og óðalsréttur, 2. mars 1935

48. þing, 1934

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 1. nóvember 1934
 2. Lántaka fyrir ríkissjóð, 10. desember 1934
 3. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 10. desember 1934
 4. Skuldaskilasjóður útgerðarmanna, 1. nóvember 1934
 5. Ættaróðal og óðalsréttur, 20. nóvember 1934

47. þing, 1933

 1. Innflutningur á sauðfé til sláturfjárbóta, 15. nóvember 1933
 2. Neskaupsstaður síldarbræðslustöðvar, 13. nóvember 1933
 3. Síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi, 13. nóvember 1933

46. þing, 1933

 1. Áfengislög, 21. mars 1933
 2. Einkaleyfi, 21. mars 1933
 3. Lántöku erlendis, 30. maí 1933
 4. Meðalalýsi, 29. mars 1933
 5. Sérákvæði um verðtoll, 27. maí 1933
 6. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 2. maí 1933
 7. Útflutning saltaðrar síldar, 3. maí 1933

45. þing, 1932

 1. Áfengislög, 31. mars 1932
 2. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 2. maí 1932
 3. Verðtollur af tóbaksvörum, 9. mars 1932

44. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 7. ágúst 1931
 2. Einkasala á síld, 18. júlí 1931
 3. Embættiskostnaður sóknarpresta og aukaverk, 22. júlí 1931
 4. Gjald af innlendum tollvörutegundum, 7. ágúst 1931
 5. Myntlög, 22. júlí 1931
 6. Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f, 29. júlí 1931
 7. Rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju, 18. júlí 1931
 8. Ríkisveðbanki Íslands, 29. júlí 1931
 9. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 29. júlí 1931

43. þing, 1931

 1. Bankavaxtabréf, 10. apríl 1931
 2. Einkasala á síld, 13. mars 1931
 3. Rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju, 26. febrúar 1931
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 25. mars 1931

42. þing, 1930

 1. Fiskveiðasjóður Íslands, 28. janúar 1930
 2. Raforkuveitur utan kaupstaða, 23. janúar 1930
 3. Rekstarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju, 28. janúar 1930
 4. Seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl, 3. febrúar 1930

41. þing, 1929

 1. Fiskiveiðasjóður Íslands, 27. febrúar 1929

40. þing, 1928

 1. Fiskiveiðasjóður Íslands, 17. febrúar 1928
 2. Prentsmiðjur, 23. febrúar 1928

39. þing, 1927

 1. Fiskimat, 7. mars 1927

38. þing, 1926

 1. Atvinna við siglingar, 19. apríl 1926
 2. Bann gegn botnvörpuveiðum, 16. apríl 1926
 3. Sala á síld o. fl., 27. apríl 1926
 4. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 10. mars 1926
 5. Veðurstofa, 11. mars 1926
 6. Vélgæsla á gufuskipum, 6. mars 1926