Pálmi Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Eftirlit með skipum (innflutningur skipa eldri en 15 ára) , 23. febrúar 1995

117. þing, 1993–1994

 1. Eftirlit með skipum (innflutningur og skráning fiskiskipa) , 4. maí 1994

116. þing, 1992–1993

 1. Innflutningur á björgunarbát, 24. mars 1993

111. þing, 1988–1989

 1. Umferðarlög (Bifreiðaeftirlit ríkisins) , 11. apríl 1989

106. þing, 1983–1984

 1. Sala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholts, 3. apríl 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., 11. mars 1983
 2. Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 23. nóvember 1982
 3. Skógrækt, 8. mars 1983

104. þing, 1981–1982

 1. Ábúðarlög, 24. febrúar 1982
 2. Búnaðarmálasjóður, 2. mars 1982
 3. Dýralæknar, 19. desember 1981
 4. Fóðurverksmiðjur, 2. mars 1982
 5. Jarðalög, 24. febrúar 1982
 6. Landgræðsla, 23. febrúar 1982
 7. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 2. mars 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 28. október 1980
 2. Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands, 9. apríl 1981
 3. Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, 26. mars 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Óverðtryggð framleiðsla landbúnaðarvara, 17. desember 1979
 2. Tilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl., 23. apríl 1980

101. þing, 1979

 1. Greiðsla bóta vegna óverðtryggðrar framleiðslu landbúnaðarvara, 15. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Erfðafjárskattur og erfðafé erfðafjársjóðs, 14. febrúar 1979
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 5. febrúar 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Erfðafjárskattur og erfðafjársjóður, 27. apríl 1978

98. þing, 1976–1977

 1. Heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði, 11. febrúar 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Vegalög, 24. mars 1976

96. þing, 1974–1975

 1. Heilbrigðisþjónusta, 20. mars 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. febrúar 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Jarðræktarlög, 18. nóvember 1971

91. þing, 1970–1971

 1. Hefð (br. um hefð, 46/1905) , 11. febrúar 1971
 2. Stofnlánadeild landbúnaðarins (landnám, ræktun og byggingar í sveitum) , 3. febrúar 1971

90. þing, 1969–1970

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 26. nóvember 1969

89. þing, 1968–1969

 1. Sala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi, 15. apríl 1969

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 7. desember 1994

117. þing, 1993–1994

 1. Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa), 29. mars 1994

115. þing, 1991–1992

 1. Greiðslur úr ríkissjóði, 2. apríl 1992

113. þing, 1990–1991

 1. Greiðslur úr ríkissjóði, 26. febrúar 1991
 2. Sala hlutabréfa í Þormóði ramma, 19. desember 1990

112. þing, 1989–1990

 1. Fjárgreiðslur úr ríkissjóði, 21. desember 1989
 2. Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar o.fl.), 1. nóvember 1989
 3. Ríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlög (fjáraukalög), 5. desember 1989
 4. Tekjuskattur og eignarskattur (fjárfestingar í atvinnurekstri), 1. nóvember 1989
 5. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur), 7. nóvember 1989
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur), 16. mars 1990
 7. Virðisaukaskattur (flotvinnubúningar), 4. apríl 1990

111. þing, 1988–1989

 1. Greiðslur úr ríkissjóði umfram heimildir, 7. mars 1989
 2. Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma), 27. október 1988
 3. Lögsögumörk Sauðárkrókskaupstaðar og Skarðshrepps, 18. maí 1989
 4. Ríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlög (fjáraukalög), 7. mars 1989
 5. Skógrækt (aðalstöðvar Skógræktar ríkisins), 12. maí 1989
 6. Tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur eftirlifandi maka), 11. apríl 1989
 7. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda), 20. febrúar 1989

110. þing, 1987–1988

 1. Leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga), 20. október 1987
 2. Síldarverksmiðjur ríkisins (heimild til framkvæmda), 16. febrúar 1988
 3. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda), 15. febrúar 1988

109. þing, 1986–1987

 1. Almannatryggingar (barnalífeyrir vegna skólanáms), 9. mars 1987
 2. Tollskrá (borðtennisbúnaður), 25. nóvember 1986

108. þing, 1985–1986

 1. Búnaðarmálasjóður, 13. mars 1986
 2. Útflutningur hrossa, 13. mars 1986

107. þing, 1984–1985

 1. Erfðalög, 15. apríl 1985
 2. Sala Hamars í Glæsibæjarhreppi, 17. apríl 1985

106. þing, 1983–1984

 1. Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi, 21. mars 1984
 2. Tollskrá, 25. nóvember 1983

103. þing, 1980–1981

 1. Framkvæmdasjóður aldraðra, 20. maí 1981

102. þing, 1979–1980

 1. Eyðing refa og minka, 3. maí 1980

100. þing, 1978–1979

 1. Stéttarfélög og vinnudeilur, 17. maí 1979

99. þing, 1977–1978

 1. Þjónustustofnanir, 27. apríl 1978

96. þing, 1974–1975

 1. Eyðing refa og minka, 15. apríl 1975
 2. Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar, 5. nóvember 1974

94. þing, 1973–1974

 1. Eyðing refa og minka, 24. apríl 1974
 2. Fuglaveiðar og fuglafriðun, 31. janúar 1974
 3. Heilbrigðisþjónusta, 12. mars 1974
 4. Innflutningur og eldi sauðnauta, 27. mars 1974

92. þing, 1971–1972

 1. Dýralæknar, 21. mars 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Eyðing refa og minka, 17. nóvember 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Norðvesturlandsvirkjun, 20. mars 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Búnaðarmálasjóður, 30. janúar 1968
 2. Kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar, 10. apríl 1968
 3. Sala Jórvíkur í Hjaltastaðahreppi, 8. apríl 1968